Rapporter

Rapporter er opdelt i kategorier baseret på rapportens emne. Listen Rapporter indeholder mange standardrapporter, der er udviklet af Shopify, men rapporter kan justeres fra deres standardindstillinger, så de opfylder dine specifikationer. Hvis din butik har Advanced Shopify-abonnementet eller derover, kan du gemme dine tilpassede rapporter.

Shopify-rapporter er inddelt i kategorier baseret på den type oplysninger, de viser. Du kan få adgang til forskellige typer rapporter afhængigt af din butiks Shopify-abonnementsordning:

Rapporttyper efter abonnement
Analyse og rapporter
(klik på linkene for at se detaljer)
Shopify Lite Shopify Starter / Basic Shopify   Shopify   Advanced Shopify Shopify Plus
Siden Analytics
Finansielle rapporter
(inklusive skatter og betalinger)
Svindelrapporter
Ordrerapporter
Livevisning
Anskaffelsesrapporter
Lagerrapporter
Opførselsrapporter
Markedsføringsrapporter
Salgsrapporter
Detailsalgsrapporter
Rapporter over bruttofortjeneste
Kunderapporter
(Inkluderer forventede værdier)

(Inkluderer forventede værdier)
Tilpassede rapporter - - -

Find information om planniveauer og priser på siden Shopify-abonnementer.

I dette afsnit

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis