Finansrapporter

Du kan se vigtige finansielle oplysninger om din virksomhed i finansrapporterne.

På siden Rapporter kan du filtrere efter Kategorier > Finans for at få vist en liste over finansrapporter. Klik på rapporten Oversigt for at få adgang til en oversigt og finde mere detaljerede finansrapporter.

Når du åbner denne rapport, er dataene ajourført, plus eller minus 1 minut. Du kan genåbne eller opdatere rapporten for at få vist nyere data.

Fakturaer og gebyrer

Hvis du leder efter oplysninger om dine fakturaer og gebyrer for din Shopify-konto, kan du se din kontohistorik i afsnittet Fakturaer på siden Fakturering i din Shopify-administrator.

Filter for finanskategori på siden Rapporter

Du kan få adgang til en liste over finansrapporter på siden Rapporter ved at filtrere efter Kategori > Finanser. Du kan få adgang til rapportsiden Resume og andre vigtige rapporter på listen over rapporter.

Rapporten Salg i alt viser antallet af ordrer i tidsperioden og organiserer ordrer i transaktioner som f.eks. salg, returneringer og leveringsbeløb.

I dette afsnit viser linjen Betalinger antallet af monetære transaktioner på tværs af alle betalingsudbydere (Shopify Payments, manuelle betalinger, gavekort osv.), herunder både betalinger og tilbagebetalinger. I den detaljerede finansrapport Betalinger grupperes transaktionerne efter betalingsudbyder.

Siden Oversigt over finanser

Siden Oversigt over finanser viser en oversigt over dine data vedrørende salg, betalinger, passiver og bruttofortjeneste for den valgte periode. Hvert afsnit indeholder links til relaterede rapporter.

Se siden Oversigt over finanser

Trin:

 1. Gå til Analytics > Rapporter i Shopify-administratoren.
 2. Klik på Kategorier.
 3. Vælg Finans for at filtrere rapporterne til kun at vise finansrapporter.
 4. Klik på rapporten Oversigt i kolonnen Navn.
 5. Valgfrit: Vælg en kanal, og vælg et datointerval.

Hvis du fjerner en kanal, vises den ikke på listen over kanaler. Du kan dog stadig se historiske data for den fjernede kanal ved at vælge Alle kanaler.

Salgsoversigt

Afsnittet Salg viser en oversigt over dine salgsfinansrapporter. Det indeholder også links til hver af de øvrige salgsfinansrapporter:

 • Rapporten Bruttoomsætning
 • Rapporten Rabatter
 • Rapporten Returneringer
 • Rapporten Nettoomsætning
 • Rapporten Levering
 • Skatte-opgørelse

Hver af disse andre salgsfinansrapporter har fokus på en bestemt parameter i rapporten Salg.

Oversigt over betalinger

Afsnittet Betalinger viser en oversigt over dine finansrapporter for betalinger. Det indeholder også et link til en separat betalingsrapport for hver af de betalingsmetoder, som dine kunder har brugt.

Oversigt over passiver

Afsnittet Passiver viser en oversigt over dit salg af gavekort og drikkepenge for det valgte datointerval.

I dette afsnit viser Gavekortsalg det samlede salg af gavekort, som er den pålydende værdi af solgte gavekort minus eventuelle rabatter, der er fratrukket på salgstidspunktet.

Udestående saldo for gavekort viser den samlede udestående saldo for gavekort, der er solgt eller udstedt.

Drikkepenge viser den samlede værdi af modtagne drikkepenge.

Oversigt over bruttofortjeneste

Afsnittet Bruttofortjeneste viser en oversigt over din nettoomsætning, dine omkostninger og din bruttofortjeneste. I dette afsnit viser Nettoomsætning uden registrerede omkostninger nettoomsætningen, hvor omkostningerne ikke er blevet registreret på salgstidspunktet. Nettoomsætning med registrerede omkostninger viser nettoomsætning, hvor omkostningerne blev registreret på salgstidspunktet. Disse udgør tilsammen din samlede nettoomsætning for det valgte datointerval.

Det er kun Nettoomsætning med registrerede omkostninger, der er inkluderet i rapporten Omkostninger for solgte varer og tæller med i din Bruttofortjeneste.

Rapport om amerikansk omsætningsskat

Rapporten om amerikansk omsætningsskat viser en detaljeret oversigt over oplysninger om salg og skatter for dine ordrer i USA. Du kan se denne rapport på lande-, jurisdiktions- eller transaktionsniveau. Kun salg, der er foretaget til kunder med leveringsadresser i USA, er inkluderet i denne rapport.

Gennemgå følgende overvejelser, før du får adgang til rapporten om amerikansk omsætningsskat:

 • Hvis du vil have adgang til skattedata fra før den 1. januar 2023 skal du se finansrapporten for skatter.
 • Rapporten Omsætningsskat i USA viser højst 1.000 rækker. Du kan eksportere en kommasepareret værdifil (CSV) for at få adgang til alle data i rapporten.
 • En CSV-fil, der er eksporteret fra denne rapport, har højst én måneds data. Hvis du vil eksportere data i mere end én måned, skal du i stedet eksportere en CSV-fil fra finansrapporten for skatter.
 • Hvis der behandles en refusion for en varelinje, refunderes kun den skat, der er knyttet til denne varelinje. I oversigtsvisningerne for lande og jurisdiktion reduceres skattebeløbet med refusionsbeløbet. I transaktionsvisningen vises refusionen i en separat række.
 • Hvis der behandles en refusion, der ikke er knyttet til en varelinje, refunderes skat ikke, og den er ikke inkluderet i rapporten om amerikansk omsætningsskat.
 • Nettoomsætningen indeholder ikke følgende oplysninger.

Standardvisningen for rapporten om amerikansk omsætningsskat er statusoversigten. Klik på en stat for at få adgang til jurisdiktionsvisningen, som indeholder en oversigt over salg og skatter for en bestemt stat. Klik på Vis transaktioner for at få adgang til transaktionsvisningen, som viser udspecificerede transaktioner med mere detaljerede data.

Se rapporten om amerikansk omsætningsskat

Trin:

 1. Gå til Analytics > Rapporter i Shopify-administratoren.
 2. Klik på rapporten om amerikansk omsætningsskat.
 3. Valgfrit: Afgræns dine resultater ved at tilføje filtre, ændre rapportens datointerval eller vælge specifikke kolonner.
 4. Valgfrit: Klik på Eksportér for at downloade en CSV-fil med rapporten.

Statsoversigt

Landevisningen viser en oversigt over salg og skatter, der er opkrævet i hver stat, som du har foretaget salg til. Ordrer, der blev foretaget via tredjepartsmarkedspladser, som f.eks. Amazon, er ikke inkluderet.

Hvis du ikke har foretaget salg til en stat, vises det ikke i denne visning.

Definition af termer i rapporten om amerikansk omsætningsskat i statsoversigten.
Feltnavn Definition
Destinationsstat De stater, hvor dit salg blev foretaget. Du kan klikke på en stat for at gennemgå oplysninger om skattejurisdiktioner i denne stat.
Samlet nettosalg af varer Samlet varelinjesalg er lig med samlet varelinjesalg for ordrer, der sendes til en bestemt stat, efter rabatter og returneringer. Denne værdi inkluderer ikke levering.
Samlet skattebeløb for varelinje Det samlede skattebeløb, der er opkrævet for salg. Denne værdi inkluderer ikke skatter, der er opkrævet for levering.

På statsoversigtsniveauet er værdien i denne kolonne summen af al skat, der er opkrævet i jurisdiktioner, herunder staten, amtet, byen og særlige skattejurisdiktioner.
Samlet forsendelse Det samlede beløb, der opkræves for levering til kunder i denne stat.
Samlet skattebeløb for forsendelse Det samlede skattebeløb, der er opkrævet for levering.

Jurisdiktionsvisning

Jurisdiktionsvisningen viser en oversigt over salg og skatter, der er opkrævet i hvert retsområde i en specifik stat. En skattejurisdiktion er et bestemt område, der indfører en skat med en bestemt hensigt eller til et bestemt formål. Dette kan være en delstat, et amt, en by eller en særlig skattejurisdiktion. Ordrer, der blev foretaget via tredjepartsmarkedspladser, som f.eks. Amazon, er ikke inkluderet.

Hvis skatteprocenten ændrer sig i en hvilket som helst jurisdiktion i det datointerval, du vælger for din rapport, angives denne jurisdiktion flere gange i rapporten. Hver skatteprocent er afspejlet i en separat post.

Definition af termer i rapport vedrørende omsætningsskat i USA i visning på jurisdiktionsniveau.
Feltnavn Definition
Skattejurisdiktionstype Typen af skattejurisdiktioner. Der er fire mulige værdier for denne kolonne.
 • Stat angiver, at den opkrævede skat for et salg var på delstatsniveau, f.eks. Californien.
 • Amt angiver, at den opkrævede skat for et salg var på amtsniveau, f.eks. Orange County.
 • By angiver, at den opkrævede skat for et salg var på byniveau, f.eks. Irvine
 • Særlig skattejurisdiktion angiver, at den opkrævede skat for et salg var på det specifikke særlige skattejurisdiktionsniveau, f.eks. Orange County Tax SP.
Skattejurisdiktion Navnet på den relevante skattejurisdiktion.
Skattejurisdiktionskode Den kode for rapportering af skat, der er knyttet til en skat. Jurisdiktionskoden definerer, hvilke skattemyndigheder der betales skatter til.

Hvis en skattejurisdiktion ikke har en kode, der er knyttet til skatten, eller en kode ikke kan afgøres med pålidelighed, vises skattekoden som I/R, eller den er tom.
Skatteprocent Skatteprocenten, der blev opkrævet for gældende salg i denne skattejurisdiktion.
Samlet nettosalg af varer Det samlede varelinjesalg for ordrer, hvor der blev opkrævet skat efter rabatter og returneringer. Denne værdi inkluderer ikke kundeordrer, der er fritaget for skat, eller produkter, der er fritaget for omsætningsskat.
Fritaget salg af varer Det samlede varelinjesalg, der er fritaget for skat. Denne værdi inkluderer ikke levering.
Salg af ikke-skattepligtige varer Det samlede varelinjesalg, som ikke var skattepligtigt. Denne værdi inkluderer ikke levering.
Samlet fritaget/ikke-skattepligtigt beløb Summen af salg, der var fritaget eller ikke-skattepligtige. Denne værdi inkluderer ikke levering.
Samlet salg af skattepligtige varer Det samlede varelinjesalg, der var skattepligtigt.
Samlet skattebeløb for varelinje Det samlede skattebeløb, der er opkrævet for salg. Denne værdi inkluderer ikke skatter, der er opkrævet for levering.

På jurisdiktionsniveau er værdien i denne kolonne summen af den skat, der er opkrævet for hver enkelt type skattejurisdiktion. Værdier varierer mellem stat, amter, byer og særlige skattejurisdiktioner.
Samlet forsendelse Det samlede beløb, der opkræves for levering til kunder i denne skattejurisdiktion.
Samlet skattebeløb for forsendelse Det samlede skattebeløb, der er opkrævet for levering.

Transaktionsvisning

Transaktionsvisningen viser detaljerede data for hver transaktion. Hver varelinje, herunder levering eller returnering, vises i en separat række. Det betyder, at der sandsynligvis er knyttet flere rækker til en enkelt ordre i transaktionsvisningen.

Ordrer, der blev afgivet via tredjepartsmarkedspladser, som f.eks. Amazon, vises ikke som standard. Klik på knappen Filtrer, hvis du vil vise ordrer, der er af foretaget via tredjepartsmarkedspladser.

Definition af termer i rapport vedrørende omsætningsskat i USA i visning på transaktionsniveau.
Feltnavn Definition
Registreret af kanal Angiver, om der er blevet registreret skatter på dine vegne af en kanal. Der er tre mulige værdier for denne kolonne.
 • Registreret indikerer, at kanalen er ansvarlig for at indberette skatter på dine vegne.
 • Ikke registreret indikerer, at kanalen ikke er ansvarlig for at indberette skatter.
 • Ikke angivet indikerer, at kanalens ansvar for indberettelse ikke kunne afgøres. Gennemgå disse transaktioner for at afgøre, om kanalen er ansvarlig for at indberette skatter.
Kanal Navnet på den kanal eller app, som kunden brugte til at bestille, f.eks. Webshop eller Køb-knap.
Ordrenummer Ordrenummeret på salget.
Varelinje-id Linjen en vare vises på inden for en ordre. En enkelt ordre kan have flere varelinjer.
Salgsdato Datoen, hvor ordren blev afgivet.
Varelinjesalg Salgsbeløbet for hver linjepost i ordren.
Rabatter Rabatter, der blev anvendt på ordren.
Returneringer Antallet af returneringer for varer i ordren.
Nettoomsætning Nettoomsætningen er lig med varelinjesalg minus rabatter og returneringer. Levering er ikke inkluderet.
Levering En ordres leveringsværdi.
Samlet skattebeløb for varelinje Summen af skattebeløbet for en varelinje i en ordre.
Fritaget beløb Transaktionsbeløbet, som er fritaget for skat.
Ikke-skattepligtigt beløb Beløbet for transaktionen, som ikke er skattepligtig.
Fritaget/ikke-skattepligtigt beløb Summen af skattefritagne og ikke-afgiftspligtige beløb.
Skatteprocent Skatteprocenten, der blev opkrævet for varelinjen.
Skattebeløb Det skattebeløb, der er opkrævet for skattepligtige varer.
Skattejurisdiktionstype En skattejurisdiktion er et bestemt område, der indfører en skat med en bestemt hensigt eller til et bestemt formål. Dette kan være en stat, en by, et amt eller en særlig skattejurisdiktion.
Skattejurisdiktion Navnet på den relevante skattejurisdiktion.
Skattejurisdiktionskode Den kode for rapportering af skat, der er knyttet til en skat. Jurisdiktionskoden definerer, hvilke skattemyndigheder der betales skatter til.

Hvis en skattejurisdiktion ikke har en kode, der er knyttet til skatten, eller en kode ikke kan afgøres med pålidelighed, vises skattekoden som I/R, eller den er tom.
Skattejurisdiktionsamt Amtet, som ordren blev afsendt til.
Destinationsby Byen, som ordren blev afsendt til.
Destinationsstat Den stat, som ordren blev afsendt til.
Destinationsland Landet, som ordren blev afsendt til.
Destinationspostnummer Det postnummer, som ordren blev afsendt til.
Shopify-reference-id Ordrens unikke id i Shopify. Dette id er ikke påkrævet i forbindelse med skatteindberetning.

Finansrapporten Salg

Finansrapporten Salg indeholder de værdier, som du med størst sandsynlighed har brug for, når du bogfører, som f.eks. nettoomsætning. Rapporten viser hvert salg og hver returnering, som din butik har foretaget i det valgte tidsrum, organiseret efter dato.

Hvis en ordre indeholder flere produkter, vises hvert produkt i rapporten som et separat salg eller en separat returnering, ligesom det er tilfældet med leveringsgebyrer. Du kan se de detaljerede oplysninger om en ordre ved at klikke på dens ordrenummer.

Finansrapporten viser følgende for hvert salg eller hver returnering:

Beskrivelse af vilkårene for finansrapporter Salg
  Definition
Dato Datoen for salget eller returneringen.
Ordre Den ordre, som salget eller returneringen er knyttet til.
Produkt Det produkt, som salget eller returneringen er knyttet til.
Bruttoomsætning Svarer til produktsalgsprisen x det bestilte antal.

Bruttoomsætning omfatter ikke rabatter, returneringer, skatter, levering eller gebyrer.
Rabatter Svarer til produktrabat + produktets forholdsmæssige andel af en rabat, der omfatter hele indkøbskurven.
Værdien for Rabatter kombinerer alle rabatter på enkeltprodukter med et produkts andel af rabatten på indkøbskurven. Rabatter vises som en negativ værdi på den dato, hvor ordren blev afgivet.
Returneringer Værdien af varer, som en kunde har returneret. Returnering vises som et negativt tal på den dato, hvor returneringen blev foretaget.

Tilbagebetalte leveringsgebyrer og deres skatter vises ikke i kolonnen Returnering. De vises som negative værdier i kolonnerne Levering og Skatter.
Returgebyrer Den værdi, du debiterer dine kunder for returvarer, som f.eks. returgebyr eller returleveringsgebyr. Dette omfatter ikke værdien af den returnerede vare.
Nettoomsætning Svarer til bruttoomsætning - rabatter - returneringer.

Nettoomsætning omfatter ikke leveringsgebyrer eller skatter. Det vil være et positivt tal for et salg på den dato, hvor en ordre blev afgivet, og et negativt tal for en returnering på den dato, hvor ordren blev tilbagebetalt.
Afgifter De skatter, der er forbundet med et salg eller en returnering. Det vil være et positivt tal for et salg på den dato, hvor en ordre blev afgivet, og et negativt tal for en returnering på den dato, hvor ordren blev refunderet.
Levering Leveringsgebyrerne forbundet med et salg eller en returnering. Det vil være et positivt tal for et salg på den dato, hvor en ordre blev afgivet, og et negativt tal for en returnering på den dato, hvor ordren blev refunderet. Køb af fragtlabel er ikke inkluderet i denne rapport.
Salg i alt Svarer til bruttoomsætning - rabatter - returneringer + skatter + leveringsomkostninger + gebyrer.

Salg i alt vil være et positivt tal for et salg på den dag, hvor ordren blev afgivet, og et negativt tal for en returnering på den dag, hvor ordren blev refunderet.

Finansrapporten Rabatter

Denne rapport indeholder de rabatter, som kunderne modtog ved at bruge rabatkoder under betaling. Rapporten indeholder også rabatter, som du har anvendt ved betaling i Shopify POS.

Rapporten indeholder følgende oplysninger:

Definition af vilkårene for finansrapporter Rabatter
  Definition
Rabatter for varelinjer Rabatter, der blev anvendt på et enkelt produkt i en ordre.
Rabatter på ordreniveau Rabatter, der blev anvendt på en ordre som helhed.

Rabatter er ikke relateret til Sammenligningspris.

Finansrapporten for skatter

Rapporten Skatter viser den omsætningsskat, der blev anvendt på dine salg i det valgte tidsrum.

Hver række i rapporten viser en skattetype (som f.eks. statsskat eller amtsskat), dens sats og det samlede skattebeløb, der blev debiteret i det valgte tidsrum.

Rapporten afgør landet og området på baggrund af salgsdestinationen, så den kan vise destinationsoplysninger selv for jurisdiktioner for omsætningsskatter i oprindelseslandet. Leveringsadressen bruges til at bestemme destinationen. Hvis leveringsadressen ikke kan bestemmes, bruges faktureringsadressen. Hvis faktureringsadressen ikke kan bestemmes, bruges POS-adressen.

Definition af vilkårene for finansrapporter Skatter
  Definition
Kanal Den markedspladskanal, hvor der eventuelt er foretaget salg.
Land

Landet for skatteprocenten.

For skattejurisdiktioner baseret på oprindelse, som f.eks. Californien, vises destinationen i øjeblikket i stedet for det land, som skatten gælder for.

Område

Stat eller provins for skatteprocenten.

For skattejurisdiktioner baseret på oprindelse, som f.eks. Californien, vises destinationen i øjeblikket i stedet for det område, som skatten gælder for.

Navn Navnet på skatteprocenten.
Pris Skatteprocenten som en procentdel.
Registreret af kanal Hvilke skatter der er blevet registreret på dine vegne af en markedspladskanal. Der er tre mulige værdier for denne kolonne:
 • Registreret indikerer, at Marketplace-kanalen er ansvarlig for at indberette skatter på dine vegne.
 • Ikke registreret indikerer, at Marketplace-kanalen ikke er ansvarlig for at indberette skatter.
 • Ikke angivet indikerer, at Marketplace-kanalens ansvar for indberettelse ikke kunne afgøres. Gennemgå disse transaktioner for at afgøre, om Marketplace-kanalen er ansvarlig for at indberette skatter.
Hvis en markedspladskanal ikke blev brugt til at foretage salget, vil salget blive angivet som ikke-registreret eller uspecificeret.
Beløb De omsætningsskatter, der blev anvendt i det valgte tidsrum. Hvis du f.eks. havde et salg på 100 USD, hvor der blev anvendt en bestemt omsætningsskat på 7 %, vil beløbet vise 7,00 USD.

Finansrapporten Betalinger

Finansrapporten Betalinger viser din butiks betalingstransaktioner for det valgte tidsrum.

Dine kunders betalinger er grupperet efter transaktioner med følgende til fælles:

Transaktionsgruppering af finansrapporten Betalinger
  Definition
Betalingsmetode Den betalingsmetode, som kunderne har anvendt. Hvis du markerer en ordre som betalt og vælger Andet som betalingsmetode, vil rapporten vise, at betalingsmetoden er Manuel.
Hurtigere betaling Den hurtigere betaling, som kunderne brugte, som f.eks. Shop Pay eller Apple Pay (når dette er relevant).
Kreditkort Henviser til brandet for det kreditkort, som kunderne brugte til deres transaktioner, hvis det er relevant.
Kreditkorttype Angiver den type kreditkort, som kunderne bruger, f.eks. standard eller premium. Få mere at vide om de forskellige kreditkorttyper under Shopify Payments-priser efter korttype.
Faktureringsland Repræsenterer det land, der er knyttet til en kundes faktureringsadresse for kreditkort. Disse oplysninger bruges til at afgøre, om en transaktion er indenrigs eller international.
Salgskanal Navnet på den kanal eller app, som kunden brugte til at bestille, f.eks. Webshop eller Køb-knap. Rapporten viser Ordrekladder for salg, der stammer fra ordrekladder. Hvis der er brugt en app, der ikke har et navn, viser rapporten Andet.

Rapporten viser følgende for hver transaktionsgruppe:

Definitioner af vilkårene for finansrapporten Betalinger
  Definition
Transaktioner Antallet af betalingstransaktioner.
Bruttobetalinger Det beløb, der betales af transaktionerne før refusioner.
Refusioner Det samlede beløb, som refunderes for alle transaktionerne.
Nettobetalinger Svarer til det samlede beløb, der er betalt – det samlede beløb, der er refunderet.

Du har også en betalingsrapport for hver betalingsmetode, som dine kunder har brugt. Du kan få adgang til disse betalingsrapporter fra afsnittet Betalinger i oversigten over finanser.

Annullerede betalinger

Hvis en betaling er blevet godkendt, men annulleres, inden betalingen kan registreres, vil der blive vist et positivt beløb og et tilsvarende negativt beløb i salgsrapporterne. Det positive beløb vises, fordi der blev afgivet en ordre. Der vises en refusion for at afstemme rapporterne. Der vises dog ingenting i finansrapporterne betaling, fordi du ikke har modtaget en betaling.

Finansrapporten Passiver

Finansrapporten Passiver viser salget af gavekortprodukter og drikkepenge for de valgte kanaler og det valgte datointerval.

Passiver kræver ofte specialbehandling i forbindelse med regnskabsførelse.

Rapporten Salg af gavekort

Rapporten Gavekortsalg viser følgende oplysninger:

Definition af vilkårene for salgsrapporten Gavekort
  Definition
Dato Det tidspunkt, hvor gavekortet blev solgt.
Ordre Ordrenummeret på salget.
Kunde Kundens navn.
Værdi af gavekort Værdien af gavekortet.
Rabatter Den rabat, der blev anvendt på salget af gavekortet.
Salg i alt Værdi af gavekortet - rabatter.

Rapporten Gavekortsaldo viser den daglige saldo for alle gavekorttransaktioner, herunder følgende oplysninger:

Definition af vilkårene for rapporten Gavekortsaldo
  Definition
Dato Datoen.
Åbningssaldo Startsaldoen for gavekort ved dagens begyndelse.
Udstedt værdi Værdien af gavekort, der er udstedt den pågældende dag.
Værdi af solgte varer Værdien af gavekort, der er blevet solgt den dag.
Deaktiveret værdi Værdien af gavekort, der blev deaktiveret den pågældende dag.
Indløst værdi Beløbet for indløsninger af gavekortet i løbet af den pågældende dag.
Refunderet værdi Beløbet for betalinger, der oprindelig er blevet betalt med gavekort, og som er blevet refunderet i løbet af den pågældende dag. Dette inkluderer beløbene for refusioner til gavekort på grund af mislykkede transaktioner.
Justeringsværdi Tilgængelig for: Shopify Plus
Værdien af manuelle justeringer, der er foretaget i gavekort i løbet af dagen.
Slutsaldo Slutsaldoen for alle udstedte og solgte gavekort ved dagens slutning.
Nettoændring Forskellen mellem åbningssaldo og slutsaldo.

Gavekortbeløb i rapporterne

Gavekort vises på et par steder i dine rapporter. Der er særlige forhold, der påvirker, hvor de bliver registrerede.

Når du udsteder et gavekort i Shopify-administrator:

 • Det er ikke inkluderet som et salg i en rapport eller i tallet for salg i alt i sidebjælken Start.

Når du sælger et gavekort:

 • Det er ikke inkluderet i nogen salgsrapporter eller i det tallet for salg i alt i sidebjælken Start.
 • Det er inkluderet i finansrapporten Salg af gavekort.
 • Det beløb, der betales for gavekortet, er inkluderet i finansrapporten Betaling under den betalingsmetode, som kunden brugte, som f.eks. Visa eller Kontant.

Når en kunde bruger et gavekort til at købe noget i din butik:

 • Det er medtaget i salgsrapporter. Den fulde værdi af varen betegnes som salg. For eksempel vil en T-shirt til 20 USD, hvoraf 5 USD betales med et gavekort, vises som et salg på 20 USD.
 • Det beløb, der betales med eller refunderes til et gavekort, er inkluderet i finansrapporten Betaling som gavekortpost.
 • Det beløb, der betales med gavekort, trækkes fra gavekortsaldoen, som fremgår af finansrapporten Gavekortsaldo.

Når et gavekort udløber:

 • Enhver resterende udestående saldo på gavekortet vil fortsat tælle mod din udestående gavekortsaldo, hvilket fremgår af finansrapporten Gavekortsaldo.

Når du deaktiverer et gavekort:

 • Enhver resterende udestående saldo på gavekortet returneres til nul og fjernes fra den udestående gavekortsaldo i din finansrapport Gavekortsaldo. Denne justering gælder fra den dato, hvor kortet er deaktiveret, og påvirker ikke historiske data.
 • Der kan gå op til 24 timer, før deaktiverede værdier vises i rapporten Gavekortsaldo.

Rapporten Drikkepenge

Rapporten Drikkepenge viser værdien af drikkepenge, som er medarbejderne og salgskanalen Webshop har optjent i perioden.

Definition af vilkårene for rapporten Drikkepenge
Kolonne Definition
Salgskanal Den kanal, som kunden brugte til at give drikkepenge. Det kan enten være Point of Sale for drikkepenge, der blev givet i butikken, eller Webshop for drikkepenge, der blev givet online.
Navn på medarbejder Navnet på den medarbejder, som behandlede drikkepengene. Drikkepenge, der blev givet via din webshop, vises som I/R.
Tip Beløbet på drikkepenge.

Forstå det samlede salg

Værdien af samlet salg svarer til bruttoomsætning - rabatter - returneringer + skatter + levering + gebyrer.

Det beløb for samlet salg, der vises i dine finansrapporter, vises også i afsnittet Oversigt på din Shopify-startside, så du hurtigt kan få overblik over din pengestrøm. Fordi beløbet for det samlede salg omfatter returneringer, kan det blive vist som en negativ værdi. Hvis du for eksempel har flere returneringer end salg på en dag, vil beløbet for det samlede salg for den pågældende dag være negativt.

Uoverensstemmelser mellem finansrapporterne Salg og Betalinger

Der er flere årsager til, at finansrapporterne Salg og Betaling muligvis viser forskellige tal:

 • Finansrapporten Salg viser dig oplysninger, der er specifikke for afgivne ordrer, mens finansrapporten Betalinger viser oplysninger om betalinger, som dine kunder har foretaget. Der kan være forskelle mellem de værdier, der vises i rapporterne. Det kan f.eks. skyldes, at kunder har afgivet ordrer, men at betalingen for ordrerne endnu ikke er trukket.
 • Fordi rapporterne viser data, der er baseret på en bestemt periode, kan det være, at en ordre er blevet afgivet inden for en anden periode end den, som betalingen er blevet foretaget i. Hvis din kunde f.eks. har afgivet en ordre i maj og betalt for den i juni, vises ordren i finansrapporten Salg for maj, og betalingen vises i finansrapporten Betalinger for juni.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis