Talousraportit

Talousraporteissa voit tarkastella yrityksesi tärkeimpiä taloudellisia tietoja.

Voit näyttää talousraporttiluettelon suodattamalla Raportit-sivulla Luokat > Raha-asiat. Voit tarkastella yhteenvetoa ja yksityiskohtaisempia talousraportteja klikkaamalla Yhteenveto.

Kun avaat talousraportin, tiedot ovat ajantasaisia noin yhden minuutin marginaalilla. Voit avata raportin uudelleen tai päivittää sen, jolloin saat uudemmat tiedot näkyviin.

Laskut ja maksut

Jos etsit tietoja Shopifyn laskutustileistäsi ja maksuistasi, voit tarkastella tilihistoriaasi Shopify Adminin Laskut-osiossa Laskutus-sivulla.

Raportit-sivun Raha-asiat-luokan suodatin

Voit tarkastella raha-asioita koskevien raporttien luetteloa Raportit-sivulla suodattamalla Luokka > Raha-asiat. Raporttiluettelosta pääset Yhteenveto-raporttisivulle muihin tärkeisiin raportteihin.

Kokonaismyynti-raportissa näkyy ajanjakson tilausten määrä, ja siinä on järjestetty tilaukset eri tapahtumiksi kuten myynniksi, palautuksiksi ja toimitusmääriksi.

Maksut-raportissa näkyy kaikkien maksupalveluntarjoajien (Shopify Payments, manuaaliset maksut, lahjakortit jne.) rahaliikennetapahtumien määrä, mukaan lukien sekä maksut että maksujen hyvitykset. Yksityiskohtainen Maksut-talousraportti ryhmittelee tapahtumat maksupalveluntarjoajien mukaan.

Talouden yhteenvetosivu

Talous-yhteenvetosivulla on yhteenveto valitulla ajanjaksolla tekemistäsi myynnistä, maksuista, vastuista ja bruttovoitosta. Kussakin osiossa on linkit liittyviin raportteihin.

Tarkastele Talous-yhteenvetosivua

Vaiheet:

 1. Siirry Shopify-ylläpitäjässä kohtaan Analytiikka > Raportit.
 2. Klikkaa Luokat.
 3. Jos haluat suodattaa raportit niin, että niissä näkyvät vain tilausraportit, valitse Talousasiat.
 4. Klikkaa Nimi-sarakkeessa Yhteenveto-raporttia.
 5. Valinnainen: Valitse kanava ja valitse aikajakso.

Jos poistat kanavan, se ei näy kanavaluettelossa. Voit kuitenkin tarkastella poistetun kanavan historiatietoja valitsemalla Kaikki kanavat.

Myynnin yhteenveto

Myynti-osiossa näkyy yhteenveto myyntisi talousraporteista. Osiossa on myös linkki kaikkiin muihin taloutta koskeviin myyntiraportteihin:

 • Bruttomyynti-raportti
 • Alennukset-raportti
 • Palautukset-raportti
 • Nettomyynti-raportti
 • Lähetys-raportti
 • Veroraportti

Kaikki nämä myyntiä koskevat talousraportit keskittyvät tiettyyn Myynti-raportistasaatavaan mittaustietoon.

Maksujen yhteenveto

Maksut-osiossa näkyy yhteenveto maksujasi koskevista talousraporteista. Siinä on myös linkki jokaiseen erilliseen asiakkaittesi käyttämiä maksutapoja koskevaan maksuraporttiin.

Yhteenveto vastuista

Vastuut-osassa näkyy yhteenveto lahjakorttimyynnistäsi ja palvelurahoista valitulla ajanjaksolla.

Tässä osiossa Lahjakorttimyynti näyttää lahjakorttien kokonaismyynnin, joka on myytyjen lahjakorttien nimellisarvo vähennettynä alennuksilla, jotka olivat voimassa myyntihetkellä.

Lahjakorttien maksamaton saldo näyttää myytyjen tai annettujen lahjakorttien vielä maksettavan kokonaissumman.

Tipit näyttää saatujen tippien kokonaismäärän.

Bruttovoiton yhteenveto

Bruttovoitto-osiosta näet yhteenvedon nettomyynnistäsi, kustannuksistasi ja liikevoitostasi. Tässä osiossa Nettomyynti ilman kirjattuja kustannuksia näyttää nettomyyntisi, jonka osalta kustannuksia ei ole kirjattu ylös myyntihetkellä. Nettomyynti, jossa kustannukset on kirjattu ylös näyttää nettomyyntisi, jossa kustannukset on kirjattu ylös myyntihetkellä. Yhdessä nämä näyttävät Kokonaisnettomyyntisi valitulla ajanjaksolla.

Vain Nettomyynti, jonka kustannukset on kirjattu ylös, sisältyy Myytyjen tuotteiden kustannukset -raporttiin, ja se lasketaan mukaan Bruttovoittoosi.

Yhdysvaltain myyntiveroraportti

Yhdysvaltain myyntiveroraportissa näkyy yksityiskohtainen yhteenveto Yhdysvaltojen tilaustesi myynti- ja verotiedoista. Voit tarkastella raporttia maa-, lainkäyttöalue- tai tapahtumatasolla. Raportti sisältää vain niille asiakkaille tehdyn myynnin, joiden toimitusosoitteet sijaitsevat Yhdysvalloissa.

Tarkista seuraavat kohdat ennen Yhdysvaltain myyntiveroraportin avaamista:

 • Löydät päivämäärää 1.1.2023 edeltävät verotiedot verojen talousraportista.
 • Yhdysvaltain myyntiveroraportissa näkyy enintään 1 000 riviä. Saat kaikki raportin tiedot käyttöösi viemällä CSV (comma separated values) -tiedoston.
 • Tästä raportista vietävä CSV-tiedosto sisältää tietoja enintään kuukauden ajalta. Jos haluat viedä tietoja yli kuukauden ajalta, vie CSV-tiedosto sen sijaan verojen talousraportista.
 • Jos rivikohdan maksun palautus käsitellään, vain kyseiseen rivikohtaan liittyvä vero palautetaan. Maan ja lainkäyttöalueen yhteenvetonäkymissä veron määrää on vähennetty maksun palautuksen määrällä. Tapahtumanäkymässä maksun palautus näkyy erillisellä rivillä.
 • Jos käsitellään maksun palautus, joka ei liity rivikohtaan, veroa ei palauteta eikä se sisälly Yhdysvaltain myyntiveroraporttiin.
 • Nettomyynti ei sisällä seuraavia tietoja.

Yhdysvaltain myyntiveroraportin oletusnäkymä on osavaltion yleiskatsaus. Klikkaa osavaltiota avataksesi lainkäyttöaluenäkymän, jossa on yhteenveto tietyn osavaltion myynnistä ja veroista. Klikkaa Näytä tapahtumat avataksesi tapahtumanäkymän, jossa näkyvät eritellyt tapahtumat yksityiskohtaisemmin tiedoin.

Yhdysvaltain myyntiveroraportin tarkasteleminen

Vaiheet:

 1. Siirry Shopify-ylläpitäjässä kohtaan Analytiikka > Raportit.
 2. Klikkaa Yhdysvaltain myyntiveroraportti.
 3. Valinnainen: tarkenna tuloksia lisäämällä suodattimia, muuttamalla raportin päivämääräväliä tai valitsemalla tiettyjä sarakkeita.
 4. Valinnainen: lataa raportista CSV-tiedosto klikkaamalla Vie.

Osavaltion yleiskatsaus

Maanäkymässä näkyy yhteenvetonäkymä myynnistä ja veroista, jotka on peritty kussakin osavaltiossa, johon sinulla oli myyntiä. Tilaukset, jotka tehtiin kolmannen osapuolen markkinapaikkojen kautta, kuten Amazonin kautta, eivät ole mukana.

Jos sinulla ei ole ollut myyntiä osavaltioon, se ei näy tässä näkymässä.

Yhdysvaltain myyntiveroraportin termien määritelmät osavaltion yleiskatsauksessa.
Kentän nimi Määritelmä
Kohdeosavaltio Osavaltiot, joissa sinulla oli myyntiä. Voit klikata osavaltiota tarkastellaksesi kyseisen osavaltion verotuksellisten lainkäyttöalueiden tietoja.
Nettotuotemyynti yhteensä Rivikohtien kokonaismyynti on yhtä kuin Tilausten rivikohtien kokonaismyynti tilauksista, joiden määränpää oli tietty osavaltio, alennusten ja palautusten jälkeen. Tämä arvo ei sisällä toimitusta.
Tuoteveron kokonaissumma Myynnistä perittävän veron kokonaismäärä. Tämä arvo ei sisällä toimituksesta perittäviä veroja.

Osavaltion yleiskatsauksen tasolla tämän sarakkeen arvo on lainkäyttöalueiden (mukaan lukien osavaltio, piirikunta, kaupunki ja erityiset verotukselliset lainkäyttöalueet) kaikkien perittävien verojen summa.
Toimituskulut yhteensä Kyseisessä osavaltiossa oleville asiakkaille toimittamisesta perittävä kokonaissumma.
Toimitusveron kokonaissumma Toimituksesta perittävän veron kokonaismäärä.

Lainkäyttöaluenäkymä

Lainkäyttöaluenäkymässä näkyy yhteenveto tietyn osavaltion kunkin lainkäyttöalueen myynnistä ja siellä perityistä veroista. Verotuksellinen lainkäyttöalue on määritetty alue, joka perii veroa tiettyä aikomusta tai tarkoitusta varten. Se voi olla osavaltio, piirikunta, kaupunki tai erityinen verotuksellinen lainkäyttöalue. Tilaukset, jotka tehtiin kolmannen osapuolen markkinapaikkojen kautta, kuten Amazonin kautta, eivät ole mukana.

Jos verokanta muuttuu millä tahansa lainkäyttöalueella raportille valitsemasi päivämäärävälin aikana, kyseinen lainkäyttöalue mainitaan raportissa useita kertoja. Jokainen verokanta näkyy erillisessä merkinnässä.

Yhdysvaltain myyntiveroraportin termien määritelmät lainkäyttöaluetason näkymässä.
Kentän nimi Määritelmä
Verotuksellisen lainkäyttöalueen tyyppi Verotuksellisen lainkäyttöalueen tyyppi. Tälle sarakkeelle on olemassa neljä mahdollista arvoa.
 • Osavaltio osoittaa, että myynnistä perittiin vero osavaltion tasolla, esimerkiksi Kaliforniassa.
 • Piirikunta osoittaa, että myynnistä perittiin vero piirikunnan tasolla, esimerkiksi Orangen piirikunnassa.
 • Kaupunki osoittaa, että myynnistä perittiin vero kaupungin tasolla, esimerkiksi Irvinessä.
 • Erityinen verotuksellinen lainkäyttöalue osoittaa, että myynnistä perittiin vero erityisellä verotuksellisella lainkäyttöalueella, kuten Orangen piirikunnan erityisellä verotusalueella.
Verotuksellinen lainkäyttöalue Verotuksellisen lainkäyttöalueen nimi.
Verotuksellisen lainkäyttöalueen koodi Veroon liittyvä veroilmoituskoodi. Lainkäyttöalueen koodi määrittää sen veroviranomaisen, jolle verot maksetaan.

Jos verotuksellisella lainkäyttöalueella ei ole veroon liittyvää koodia tai koodia ei voida määrittää luotettavasti, verokoodin kohdalla näkyy Ei saatavana tai kohta on tyhjä.
Verokanta Sovellettavasta myynnistä veloitettava verokanta kyseisellä verotuksellisella lainkäyttöalueella.
Nettotuotemyynti yhteensä Tilausten rivikohtien kokonaismyynti, josta on peritty vero, alennusten ja palautusten jälkeen. Tämä arvo ei sisällä toimitusta, verottomia asiakastilauksia tai myyntiverosta vapautettuja tuotteita.
Verovapaa tuotemyynti Tilausten rivikohtien kokonaismyynti, joka on vapautettu verosta. Tämä arvo ei sisällä toimitusta.
Veroton tuotemyynti Tilausten rivikohtien kokonaismyynti, jota ei verotettu. Tämä arvo ei sisällä toimitusta.
Verovapaiden/verottomien tuotteiden myynti yhteensä Verovapaan tai verottoman myynnin summa. Tämä arvo ei sisällä toimitusta.
Verollisten tuotteiden myynti yhteensä Tilausten rivikohtien kokonaismyynti, jota verotettiin.
Tuoteveron kokonaissumma Myynnistä perittävän veron kokonaismäärä. Tämä arvo ei sisällä toimituksesta perittäviä veroja.

Lainkäyttöalueen tasolla tämän sarakkeen arvo on verotuksellisen lainkäyttöalueen jokaisen eri tyypin osalta perittävän veron summa. Arvot vaihtelevat osavaltion, piirikuntien, kaupunkien ja erityisten verotuksellisten lainkäyttöalueiden välillä.
Toimituskulut yhteensä Kyseisellä verotuksellisella lainkäyttöalueella oleville asiakkaille toimittamisesta perittävä kokonaissumma.
Toimitusveron kokonaissumma Toimituksesta perittävän veron kokonaismäärä.

Tapahtumanäkymä

Tapahtumanäkymässä näkyvät kunkin tapahtuman yksityiskohtaiset tiedot. Jokainen rivikohta, mukaan lukien toimitus tai palautukset, näytetään erillisellä rivillä. Tämän seurauksena on todennäköistä, että yksittäiseen tilaukseen liittyy useita rivejä tapahtumanäkymässä.

Oletuksena on, että kolmannen osapuolen markkinapaikkojen kautta, kuten Amazonin kautta, tehtyjä tilauksia ei näytetä. Jos haluat näyttää kolmannen osapuolen markkinapaikkojen kautta tehdyt tilaukset, klikkaa suodatinpainiketta.

Yhdysvaltain myyntiveroraportin termien määritelmät tapahtumatason näkymässä.
Kentän nimi Määritelmä
Kanavan mukaan Osoittaa, onko kanava ilmoittanut verot puolestasi. Tälle sarakkeelle on olemassa kolme mahdollista arvoa.
 • Ilmoitettu osoittaa, että kanava on vastuussa verojen ilmoittamisesta puolestasi.
 • Ei ilmoitettu osoittaa, että kanava ei ole vastuussa verojen ilmoittamisesta.
 • Määrittelemätön osoittaa, että kanavan vastuualueita ei voitu määrittää. Tarkista nämä tapahtumat selvittääksesi, onko kanava vastuussa verojen ilmoittamisesta.
Kanava Sen kanavan tai sovelluksen nimi, jota asiakas käytti tilausta tehdessään, kuten verkkokauppa tai Osta-painike.
Tilausnumero Myynnin tilausnumero.
Rivikohdan tunnus Rivi, jolla tuote on tilauksessa. Yksittäisessä tilauksessa voi olla useita rivikohtia.
Myyntipäivä Päivämäärä, jolloin tilaus tehtiin.
Rivikohdan myynti Tilauksen kunkin rivikohdan myynnin määrä.
Alennukset Tilaukseen sovelletut alennukset.
Palautukset Tilauksen tuotteiden palautusten määrä.
Nettomyynti Nettomyynti on yhtä kuin rivikohtamyynti miinus alennukset ja palautukset. Toimitusta ei sisällytetä.
Toimitus Tilauksen toimitusarvo.
Rivikohdan verojen määrä yhteensä Tilauksen rivikohdan verojen määrän summa.
Verovapaa summa Verosta vapautetun tapahtuman summa.
Veroton summa Tapahtuman, jota ei veroteta, summa.
Verovapaa/veroton summa Verovapaiden ja verottomien määrien summa.
Verokanta Rivikohdasta veloitettu verokanta.
Veron määrä Veronalaisista tuotteista perityn veron määrä.
Verotuksellisen lainkäyttöalueen tyyppi Verotuksellinen lainkäyttöalue on määritetty alue, joka perii veroa tiettyä aikomusta tai tarkoitusta varten. Se voi olla osavaltio, kaupunki, piirikunta tai erityinen verotuksellinen lainkäyttöalue.
Verotuksellinen lainkäyttöalue Verotuksellisen lainkäyttöalueen nimi.
Verotuksellisen lainkäyttöalueen koodi Veroon liittyvä veroilmoituskoodi. Lainkäyttöalueen koodi määrittää sen veroviranomaisen, jolle verot maksetaan.

Jos verotuksellisella lainkäyttöalueella ei ole veroon liittyvää koodia tai koodia ei voida määrittää luotettavasti, verokoodin kohdalla näkyy Ei saatavana tai kohta on tyhjä.
Verotuksellisen lainkäyttöalueen piirikunta Piirikunta, johon tilaus lähetettiin.
Määränpääkaupunki Kaupunki, johon tilaus lähetettiin.
Kohdeosavaltio Osavaltio, jonne tilaus lähetettiin.
Määränpäämaa Maa, johon tilaus lähetettiin.
Määränpään postinumero Postinumero, jonne tilaus lähetettiin.
Shopify-viitetunnus Tilauksen yksilöllinen tunnus Shopifyssa. Tätä tunnusta ei tarvita verojen ilmoittamiseen.

Myynnin talousraportti

Myynti-talousraportti sisältää tietoja, joita todennäköisesti tarvitset kirjanpidossasi kuten nettomyynnin. Raportissa näkyy jokainen kauppasi myynti- ja palautustapahtuma valitulla ajanjaksolla päivämäärän mukaan järjestettynä.

Jos tilaukseen sisältyy useita tuotteita, kukin tuote näkyy raportissa erillisenä myynti- tai palautustapahtumana. Sama koskee toimitusmaksuja. Voit tarkastella tilauksen tietoja klikkaamalla sen tilausnumeroa.

Kunkin myynti- ja palautustapahtuman osalta talousraportissa näkyy seuraavat tiedot:

Myyntitalousraportin ehtojen kuvaus
  Määritelmä
Päivämäärä Myynti- ja palautustapahtuman päivä.
Tilaus Tilaus, johon myynti- tai palautustapahtuma on liitetty.
Tuote Tuote,johon myynti- tai palautustapahtuma on liitetty.
Bruttomyynti Yhtä kuin tuotteen myyntihinta x tilattu määrä.

Bruttomyynti ei sisällä alennuksia, palautuksia, veroja, toimituskuluja tai maksuja.
Alennukset On yhtä kuin tuotteen alennus + tuotteen suhteellinen osuus koko ostoskoria koskevasta alennuksesta.

Alennusten arvossa kaikki rivikohtaiset alennukset on yhdistetty tuotteen suhteelliseen osuuteen koko ostoskoria koskevasta alennuksesta. Alennukset näkyvät negatiivisena arvona tilauksen tekopäivänä.
Palautukset Asiakkaan palauttamien tavaroiden arvo. Palautukset näkyvät negatiivisena lukuna päivämääränä, jolloin palautus luotiin.

Palautetut toimitusmaksut ja niitä koskevat verot eivät näy Palautus-sarakkeessa. Ne näkyvät negatiivisina arvoina Toimitus- ja Verot-sarakkeissa.
Palautusmaksut Arvo, jonka veloitat asiakkailta tavaroiden palauttamisesta, kuten palautusmaksu tai palautuksen kuljetusmaksu. Ei sisällä palautetun tuotteen arvoa.
Nettomyynti Nettomyynti on yhtä kuin bruttomyynti - alennukset - palautukset.

Nettomyynti ei sisällä toimitusveloituksia tai veroja. Nettomyynti on positiivinen luku, joka osoittaa tilauksen tekopäivänä tehdyn myynnin arvon, ja negatiivisen luku, joka osoittaa tilauksesta hyvityspäivänä tehdyn palautuksen arvon.
Verot Myynti- tai palautustapahtumaan liittyvät verot. Verot ovat positiivinen luku, joka kuvaa tilauksen tekopäivänä tehdystä myynnistä maksettua veroa, ja negatiivinen luku, joka kuvaa tilauksen hyvityspäivänä tehdyn palautuksen verotusta.
Toimitus Myyntiin tai palautukseen liittyvät toimitusveloitukset. Se on positiivinen luku myyntiin sinä päivänä, jolloin tilaus tehtiin, ja negatiivinen numero palautukselle sinä päivänä, jolloin tilaus palautettiin. Lähetystarrojen ostoja ei sisällytetä tähän raporttiin.
Kokonaismyynti Yhtä kuin bruttomyynti – alennukset – palautukset + verot + toimitusmaksut + maksut.

Kokonaismyynti on positiivinen luku, joka kuvaa tilauksen tekopäivänä tapahtunutta myyntiä, ja negatiivinen luku, joka kuvaa tilauksen maksun hyvityspäivänä tapahtunutta palautusta.

Alennuksia koskevat talousraportit

Tähän raporttiin sisältyvät asiakkaan kassalla alennuskoodeilla saamat alennukset. Raportti sisältää myös ne alennukset, joita ole antanut asiakkaan maksaessa Shopify POS -myyntipisteessä.

Raportti sisältää seuraavat tiedot:

Alennustalousraportissa käytettyjen termien määritelmät
  Määritelmä
Rivialennukset Alennukset, joihin sovellettiin tilauksen yksittäiseen tuotteeseen.
Tilaustason alennukset Alennukset, joita sovellettiin tilaukseen kokonaisuudessaan.

Alennukset eivät liity Vertailuhintoihin.

Verojen talousraportti

Verot-raportissa näkyvät myyntiisi valitulla ajanjaksolla sovelletut myyntiverot.

Jokainen raportin rivi sisältää verotyypin (kuten osavaltiovero tai piirikunnan vero), verokannan sekä valitulla aikavälillä perityn veron kokonaismäärän.

Raportissa maa ja alue määritetään toimituksen määränpään perusteella, joten raportissa voi näkyä alkuperään perustuviin verotusalueisiin liittyvää määräpäätietoa. Määränpään määrittämiseksi on käytettävä toimitusosoitetta. Jos toimitusosoitetta ei voida määrittää, laskutusosoitetta käytetään. Jos laskutusosoitetta ei voida määrittää, on käytettävä POS-myyntipisteen osoitetta.

Veroraportissa käytettyjen termien määritelmät
  Määritelmä
Kanava Markkinapaikkakanava, jossa myynti on tapahtunut, jos sellainen on.
Maa

Maa, jonka verokantaa sovelletaan.

Kalifornian ja muiden alkuperään perustuvien veroalueiden osalta näytetään määränpää sen maan sijaan, johon veroa sovelletaan.

Alue

Osavaltio tai provinssi, jonka verokantaa sovelletaan.

Kalifornian ja muiden alkuperään perustuvien veroalueiden osalta näytetään määränpää sen maan sijaan, johon veroa sovelletaan.

Nimi Verokannan nimi.
Verokanta Verokanta prosentuaalisena osuutena.
Kanavan mukaan Mitä veroja markkinapaikkakanava on ilmoittanut puolestasi. Tälle sarakkeelle on olemassa kolme mahdollista arvoa:
 • Ilmoitettu osoittaa, että markkinapaikkakanava on vastuussa verojen ilmoittamisesta puolestasi.
 • Ei ilmoitettu osoittaa, että markkinapaikkakanava ei ole vastuussa verojen ilmoittamisesta.
 • Määrittelemätön osoittaa, että markkinapaikkakanavan vastuualueita ei voitu määrittää. Tarkista nämä tapahtumat selvittääksesi, onko markkinapaikkakanava vastuussa verojen ilmoittamisesta.
Jos myymiseen ei ole käytetty mitään markkinapaikkakanavaa, myynti näkyy kohdassa Ei ilmoitettu tai Määrittelemätön.
Määrä Valitulla aikavälillä sovelletut myyntiverot. Jos esimerkiksi myyntisi oli 100 $, johon sovellettiin seitsemän prosentin myyntiveroa, summa näkyy seitsemänä dollarina.

Maksut-talousraportti

Maksut-talousraportissa näkyvät kauppasi maksutapahtumat valitulla aikavälillä.

Asiakkaiden suorittamat maksut ryhmitellään tapahtumien perusteella, missä näkyvät seuraavat yleiset tiedot:

Tapahtumien ryhmittely maksuja koskevassa talousraportissa
  Määritelmä
Maksutapa Asiakkaiden käyttämä maksutapa. Jos merkitset tilauksen maksetuksi ja valitset kohdan Muu maksutavaksi, raportissa näkyvä maksutapa on Manuaalinen.
Nopeutettu maksu Asiakkaiden käyttämä nopeutettu maksu, kuten Shop Pay tai Apple Pay, kun tällainen maksutapa on käytettävissä.
Luottokortti Viittaa mahdolliseen luottokortin brändiin, jota asiakkaat käyttivät maksutapahtumissaan.
Luottokortin tyyppi Kertoo asiakkaiden käyttämän luottokortin tyypin, kuten standard tai premium. Lue lisää erilaisista luottokorttityypeistä kohdassa Shopify Payments -hinnat korttityypin mukaan.
Laskutusosoitteen maa Asiakkaan luottokortin laskutusosoitteen maa. Näiden tietojen avulla määritetään, onko tapahtuma kotimainen vai kansainvälinen.
Myyntikanava Sen kanavan tai sovelluksen nimi, jossa asiakas on teki tilauksensa, kuten Verkkokauppa tai Osta-painike. Tilausluonnoksiin perustuva raportti näkyy Tilausluonnokset-muodossa. Jos asiakas teki tilauksensa nimettömässä sovelluksessa, raportti näkyy muodossa Toinen.

Raportista ilmenee kunkin tapahtumanryhmän osalta seuraavat tiedot:

Maksuja koskevassa talousraportissa käytettyjen termien määritelmät
  Määritelmä
Tapahtumat Maksutapahtumien määrä.
Bruttomaksut Tapahtumien yhteydessä maksettu määrä ennen maksujen palautusta.
Hyvitykset Kokonaissumma hyvitetään kaikkien tapahtumien osalta.
Nettomaksut On yhtä kuin maksettu kokonaismäärä - hyvitetty kokonaissumma.

Saat myös maksuraportin kustakin asiakkaittesi käyttämästä maksutavasta. Pääset lukemaan kyseiset maksuraportit talousyhteenvedon Maksut-kohdasta.

Peruutetut maksut

Jos maksu on hyväksytty mutta peruutettu ennen kuin se on vastaanotettu, myyntiraporteissa näkyy positiivinen summa ja sitä vastaava negatiivinen summa. Positiivinen summa näkyy sen vuoksi, että tilaus on tehty. Maksun hyvitys näytetään sen vuoksi, että raportit on täsmäytettävä. Maksuja koskevissa talousraporteissa ei kuitenkaan näy mitään, koska et ole saanut maksua.

Vastuita koskeva talousraportti

Vastuut-talousraportissa näkyy valittujen kanavien lahjakorttituotteiden myynti sekä saadun palvelurahan määrä valitulla ajanjaksolla.

Vastuut usein edellyttävät, että niitä käsitellään kirjanpidossa erityisellä tavalla.

Lahjakorttien myyntiraportti

Lahjakorttien myynti ‑raportissa näkyy seuraavat tiedot:

Lahjakorttien myyntiraportissa käytettyjen termien määritelmät
  Määritelmä
Päivämäärä Lahjakortin myyntipäivä.
Tilaus Myynnin tilausnumero.
Asiakas Asiakkaan nimi.
Lahjakortin arvo Lahjakortin arvo.
Alennukset Lahjakortin myyntiin sovellettu alennus.
Kokonaismyynti Lahjakortin arvo − alennukset.

Lahjakorttien saldo ‑raportissa näkyy kaikkien lahjakorttitapahtumien päivittäinen saldo, mukaan lukien seuraavat tiedot:

Lahjakorttisaldoraportin ehtojen määrittäminen
  Määritelmä
Päivämäärä Päivämäärä.
Alkusaldo Lahjakorttien aloitussaldo päivän alussa.
Myönnetty arvo Lahjakorttien arvo päivän aikana.
Myyty arvo Päivän aikana myytyjen lahjakorttien arvo.
Käytöstä poistettu arvo Päivän aikana käytöstä poistettujen lahjakorttien arvo.
Lunastettu arvo Lahjakortin lunastusten määrä päivän aikana.
Hyvitetty arvo Alun perin lahjakortilla maksettujen ja päivän aikana hyvitettyjen maksujen määrä. Tämä koskee myös lahjakorttien hyvitysten summia epäonnistuneen tapahtuman takia.
Oikaisuarvo Saatavissa: Shopify Plus-palvelussa
Lahjakortteihin päivän aikana manuaalisesti tehtyjen muutosten arvo.
Loppusaldo Kaikkien myönnettyjen ja myytyjen lahjakorttien loppusaldo päivän päättyessä.
Nettomuutos Alku- ja loppusaldon välinen erotus.

Lahjakorttien summat raporteissa

Lahjakortit näkyvät muutamissa paikoissa raporteissasi. Tietyt ehdot vaikuttavat siihen, mihin ne kirjataan.

Kun myönnät lahjakortin Shopifyn Admin-sivulta:

 • se ei näy myyntinä missään raportissa eikä Koti-sivupalkin näyttämässä kokonaismyynnissä.

Kun myyt lahjakortin:

 • se ei näy myyntinä missään myyntiraportissa eikä Koti-sivupalkin näyttämässä kokonaismyynnissä
 • Lahjakortti on mukana Lahjakorttien myynti -talousraportissa.
 • lahjakortista maksettu summa sisältyy Maksut-talousraporttiin asiakkaan käyttämän maksutavan mukaan, joka voi olla esimerkiksi Visa tai käteinen.

Kun asiakas käyttää lahjakorttia ostaessaan jotain kaupastasi:

 • Lahjakortti huomioidaan myyntiraporteissa. Tuotteen koko arvo katsotaan myynniksi. Esimerkiksi 20 dollarin t-paita, josta 5 dollaria on maksettu lahjakortilla, näkyy 20 dollarin suuruisena myyntinä.
 • Lahjakorttina maksettu määrä tai lahjakortille tehty hyvitys on mukana omana lahjakorttikohtanaan Maksut-talousraportissa.
 • Lahjakortilla maksettu summa vähennetään lahjakorttien saldosta, joka näkyy Lahjakorttien saldo -talousraportissa.

Kun lahjakortin voimassaolo päättyy:

 • Lahjakortin jäljellä olevassa saldossa huomioidaan edelleen lahjakorttien jäljellä oleva saldo, joka näkyy Lahjakorttien saldo -raportissa.

Kun deaktivoit lahjakortin:

 • Lahjakortin jäljellä olevaksi saldoksi palautetaan nolla ja se poistetaan Lahjakorttien saldo -talousraportissa olevasta lahjakorttien jäljellä olevasta saldosta. Tämä muutos tulee voimaan päivänä, jolloin lahjakortti deaktivoidaan, eikä se vaikuta vanhoihin tietoihin.
 • Deaktivoitujen arvojen näkymiseen Lahjakorttien saldo -raportissa voi mennä 24 tuntia.

Palveluraharaportti

Tipit-raportti näyttää henkilöstön ja verkkokaupan myyntikanavan saamien tippien arvon ajanjaksolta.

Palveluraharaportissa käytettyjen termien määritelmät
Sarake Määritelmä
Myyntikanava Kanava, jota asiakas käytti tipin antamiseen. Tämä on joko Myyntipiste, jos asiakas antoi tipin kaupassa Verkkokauppa, jos asiakas antoi tipin verkossa.
Työntekijän nimi Myyntitapahtuman käsitelleen henkilöstön nimi. Verkkokaupan kautta annetut tipit näkyvät muodossa N/A.
Tipit Palvelurahan määrä.

Kokonaismyynnin ymmärtäminen

Kokonaismyynnin arvo on yhtä kuin bruttomyynti – alennukset – palautukset + verot + toimituskulut + maksut.

Sama kokonaismyynnin määrä, jonka näet talousraporteissasi, näkyy myös Shopifyn etusivun yhteenveto-osiossa ja jolloin näet kassavirtasi yhdellä silmäyksellä. Koska kokonaismyynti sisältää palautuksia, se voi näkyä negatiivisena arvona. Jos enemmän palautuksia kuin myyntejä, kyseisen päivän kokonaismyyntisi on negatiivinen.

Myynti- ja Maksutalousraporttien väliset eroavuudet

Seuraavassa on muutamia syitä siihen, miksi Myynti- ja Maksu-talousraporteissasi voi näkyä eri numerot:

 • Myynti talousraportissa näkyy tehtyjä tilauksia koskevat tiedot, ja Maksut-talousraportissa näkyy asiakkaiden sinulle maksamien maksujen tiedot. Raporteissa olevien lukujen välillä voi olla eroja johtuen esimerkiksi siitä, että asiakkaat ovat tehneet tilauksen, mutta et ole vielä saanut maksua tilauksesta.
 • Koska raporteista näkyvä tieto on tietyltä ajanjaksolta, tilauksen tekeminen ja maksun maksaminen ovat tapahtuneet eri ajanjaksoilla. Jos asiakas esimerkiksi on tehnyt tilauksensa toukokuussa ja maksanut sen kesäkuussa, tilaus näkyy toukokuun Myynti- ja maksu kesäkuun Maksut-talousraportissa.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi