Analytiikan ristiriitaisuudet

Analytiikan käsite näyttää yksinkertaiselta: kuinka monta kertaa tietty toiminta tapahtui? Todellisuudessa on monia tekijöitä, esimerkiksi se, kuinka eri selaimet määrittelevät jokaisen toiminnon, asiakkaan yksityisyysasetukset ja jopa asiakkaan Internet-yhteys, jotka voivat vaikeuttaa tarkan numeron saavuttamista.

Shopifyn ja muiden ohjelmistojen väliset erot

Joskus Shopify-analytiikan ja kolmansien osapuolien seurantapalvelujen, kuten Google Analyticsin, tulosten välillä on eroavaisuuksia.

Tulosseurannan eroihin on monia mahdollisia syitä:

  • Erot sivun uudelleenlatauksen ja yksittäisten kävijöiden laskemisessa. Google laskee jokaisen sivun uudelleenlatauksen, mutta selain ei laske välimuistissa olevien sivujen uudelleenlatauksia.
  • Istuntojen välisten erojen määritelmä. Esimerkiksi jotkin analytiikkaohjelmistot huomioi hakubotit vierailijoina, kun taas muut ohjelmistot eivät.
  • Google voi laskea kävijöitä vain JavaScriptin ja evästeiden ollessa käytössä. Jotkut vierailijat eivät ehkä salli evästeitä tai JavaScriptiä.
  • Asiakkaat voivat käyttää selainlaajennuksia, jotka estävät Google Analyticsin istuntojen ja ostosten seurannan.
  • Eroavuuksia saattaa syntyä erilaisten raportointiaikavyöhykkeiden vuoksi. Lue täältä Google-aikavyöhykkeen vaihtamisesta.
  • On epätodennäköistä, että palvelut käyttävät samoja seurantamekanismeja, joten kävijöitä ei tallenneta samalla tavalla. Tallennusmekanismien tiedot ovat omistusoikeudellisia tietoja, joita ei koskaan jaeta.

Vierailijamäärien erot

Joissakin raporteissa on Visitors-sarake, joka osoittaa, kuinka monta ainutlaatuista ihmistä on yhteydessä tiettyyn toimintaan tai ominaisuuteen. Annettu kokonaismäärä on likiarvo.

Joidenkin raporttien, kuten Istuntohistoria, asiakas voidaan laskea vierailijaksi useille riveille. Asiakas saattaa esimerkiksi löytää kaupan sosiaalisen median kautta ja käydä siellä suoraan muutamaa päivää myöhemmin. Tämä johtaa sekä Direct - että Social-riviin, joiden arvo on 1. Koska molemmat kävijämäärät tulivat yhdeltä henkilöltä, kävijöiden kokonaisarvo näytetään myös muodossa 1 sen sijaan, että lisäisit heidät yhteen tulokseksi 2. Sen sijaan Sessions-sarakkeesta käy ilmi, että verkkosivustoa käytettiin kahdesti.

Muut raportit lisäävät kävijöitä siten, että arvioitu kokonaismäärä voidaan näyttää raportissa. Kun näiden raporttien kokonaismääriä käytetään muissa raporteissa, saatava kokonaismäärä voi olla suurempi tai pienempi kuin yksittäisten rivien lisäys.

Evästepohjainen asiakastietojen kerääminen ja analytiikan vaikutus

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivut asentavat käyttäjän laitteelle sivustoa selatessasi. Verkkoselain käsittelee ja tallentaa ne. Evästeet ovat monien verkkokaupassasi kerättävien ja raportoitavien analytiikkatietojen perusta, erityisesti niiden, jotka kertovat verkkosivustosi käyttäjien käyttäytymisestä (esimerkiksi istuntojen määrä, käytetyt sivut tai klikatut linkit).

Evästeet voivat tallentaa paljon tietoa. Tietoa voidaan joskus tallentaa myös niin paljon, että käyttäjä on mahdollista tunnistaa. Monissa paikoissa ympäri maailman on lakeja ja säädöksiä, jotka määrittävät, mitä tietoja voidaan kerätä ja milloin. Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) ja sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi ovat kaksi tärkeää asetusta, jotka määräävät, milloin ja miten EU:ssa toimivat kauppiaat voivat kerätä ja käyttää käyttäjien tietoja.

Jos olet kauppias, jolla on yritystoimintaa tai asiakkaita EU:ssa, ETA-alueella (Euroopan talousalueella, johon kuuluvat kaikki EU-maat sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja), Isossa-Britanniassa tai Sveitsissä, olet ehkä jo tutustunut aiheeseen ja tehnyt tarvittavat muutokset asiakkaan tietosuoja-asetuksiin. Jos valitsit "Kerätään suostumuksen jälkeen" tai "Kerätään osittain ennen suostumusta", on mahdollista, että käyttäjät, jotka eivät anna lupaa tietojen keräämiseen analytiikkaa tai markkinointia varten, voivat vaikuttaa istuntoon perustuviin tietoihin. Saatat toisin sanoen huomata, että istuntojen määrä laskee sen jälkeen, kun olet muuttanut tämän asetuksen tai tehnyt muutoksia muihin istuntoja hyödyntäviin mittareihin (kuten konversioasteeseen).

Konversioastetietojen poikkeamat

Jos käytät Shop Payta, konversioastetietosi aikaväliltä 28.10.2021 ja 23.9.2022 eivät välttämättä ole tarkkoja. Todellinen konversiosi on saattanut olla ilmoitettua suurempi.

Tiedot ovat tarkkoja 23.9.2022 alkaen, jolloin raportointivirhe on korjattu. Menneet tiedot määritetyltä ajanjaksolta eivät välttämättä edelleenkään ole tarkkoja.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi