Analytiikan ristiriitaisuudet

Analytiikan käsite näyttää yksinkertaiselta: kuinka monta kertaa tietty toiminta tapahtui? Todellisuudessa on monia tekijöitä, esimerkiksi se, kuinka eri selaimet määrittelevät jokaisen toiminnon, asiakkaan yksityisyysasetukset ja jopa asiakkaan Internet-yhteys, jotka voivat vaikeuttaa tarkan numeron saavuttamista.

Shopifyn ja muiden ohjelmistojen väliset erot

Joskus Shopify-analytiikan ja kolmansien osapuolien seurantapalvelujen, kuten Google Analyticsin, tulosten välillä on eroavaisuuksia.

Tulosseurannan eroihin on monia mahdollisia syitä:

  • Erot sivun uudelleenlatauksen ja yksittäisten kävijöiden laskemisessa. Google laskee jokaisen sivun uudelleenlatauksen, mutta selain ei laske välimuistissa olevien sivujen uudelleenlatauksia.
  • Istuntojen välisten erojen määritelmä. Esimerkiksi jotkin analytiikkaohjelmistot huomioi hakubotit vierailijoina, kun taas muut ohjelmistot eivät.
  • Google voi laskea kävijöitä vain JavaScriptin ja evästeiden ollessa käytössä. Jotkut vierailijat eivät ehkä salli evästeitä tai JavaScriptiä.
  • Asiakkaat voivat käyttää selainlaajennuksia, jotka estävät Google Analyticsin istuntojen ja ostosten seurannan.
  • Eroavuuksia saattaa syntyä erilaisten raportointiaikavyöhykkeiden vuoksi. Lue täältä Google-aikavyöhykkeen vaihtamisesta.
  • On epätodennäköistä, että palvelut käyttävät samoja seurantamekanismeja, joten kävijöitä ei tallenneta samalla tavalla. Tallennusmekanismien tiedot ovat omistusoikeudellisia tietoja, joita ei koskaan jaeta.

Vierailija- ja asiakasmäärien eroavuudet

Joissakin raporteissa on Vierailijat- tai Asiakkaat-sarake, joka näyttää, kuinka monta yksilöllistä ihmistä on yhteydessä tiettyyn toimintaan tai ominaisuuteen. Annettu kokonaismäärä on likiarvo.

Joissakin raporteissa, kuten Istunnot ajan mittaan- tai Myynti ajan mittaan -raporteissa, vierailija tai asiakas voidaan laskea useilla riveillä. Asiakas saattaa esimerkiksi käydä kaupassasi yhtenä päivänä ja sitten uudelleen muutamaa päivää myöhemmin. Tämä johtaa siihen, että molempien päivien riveillä näytetään arvo 1. Koska käyntikerrat tulivat yhdeltä henkilöltä, vierailijoiden kokonaisarvona näytetään myös 1 sen sijaan, että heidät näytettäisiin yhteen laskettuna tuloksena 2. Sen sijaan Istunnot-sarakkeesta käy ilmi, että verkkosivuilla käytiin kahdesti.

Tässä esimerkissä Vierailijat- ja Asiakkaat-sarakkeet näkyvät kaupalle kolmen kuukauden ajalta. Kun raporteissa näkyy kokonaismääriä sarakkeista, joissa on yksilöllisten ihmisten määriä, tuloksena oleva kokonaissumma voi olla suurempi tai pienempi kuin yksittäisten rivien summa.

Taulukko, jossa esimerkki vierailijoiden ja asiakkaiden kokonaismäärän eroavuudesta.
Kuukausi Kävijät Asiakkaat Istunnot
Yhteensä 26 18 37
Tammikuu 10 2 10
Helmikuu 11 7 12
Maaliskuu 9 6 15

Evästepohjaisen asiakastietojen keräämisen ja analytiikan vaikutus

Evästeillä on ratkaiseva rooli analytiikan keräämisessä ja raportoinnissa verkkokaupallesi. Niiden toiminta perustuu pienten tekstitiedostojen tallentamiseen käyttäjän laitteelle heidän selatessaan sivustoja. Verkkoselain käsittelee ja tallentaa evästeet, ja kerää tärkeää tietoa käyttäjän toiminnasta sivustollasi, kuten istuntojen määrän, vierailut sivustolla ja linkin klikkaukset.

On mahdollista, että evästeet sisältävät tarpeeksi tietoja käyttäjän tunnistamiseen, ja eri puolilla maailmaan on lakeja ja säädöksiä, jotka koskevat tällaisen tiedon keräämistä ja käyttöä. Erityisesti yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) ja sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi antavat tarkat ohjeet kauppiaille, jotka toimivat Euroopan talousalueella (ETA) ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (UK) tai käsittelevät näillä alueilla asuvien ihmisten tietoja, ja ne määräävät, miten vierailijoiden tietoja tulee käsitellä ja kerätä.

Jos olet kauppias, joka toimii Euroopan talousalueella (ETA) tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa (UK), olet saattanut jo törmätä tähän aiheeseen ja tehdä tarvittavat muutokset asiakkaiden yksityisyysasetuksiin. Kun evästebanneri on aktiivinen tietyillä alueilla, tietoja kerätään näiden alueiden vierailijoilta vasta suostumuksen saamisen jälkeen. Tämän seurauksena tietoja voidaan saada hieman vähemmän analytiikka-, markkinointi- ja personointitarkoituksiin. Tämä voi näkyä vähentyneinä istuntojen määrinä ja muissa mittareissa, jotka perustuvat istuntotietoihin, kuten konversioasteeseen.

Lue lisää evästeasetusten tehokkaasta hallinnoinnista kohdassa kauppasi asiakkaiden tietosuoja-asetusten hallinnointi.

Konversioastetietojen poikkeamat

Jos käytät Shop Payta, konversioastetietosi aikaväliltä 28.10.2021 ja 23.9.2022 eivät välttämättä ole tarkkoja. Todellinen konversiosi on saattanut olla ilmoitettua suurempi.

Tiedot ovat tarkkoja 23.9.2022 alkaen, jolloin raportointivirhe on korjattu. Menneet tiedot määritetyltä ajanjaksolta eivät välttämättä edelleenkään ole tarkkoja.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi