Käyttäytymisraportit

Käyttäytymisraportit antavat tietoja asiakkaiden ostoskäyttäytymisestä. Voit käyttää myös Verkkokaupan ostoskorin analyysi -raporttia. Raportit tarjoavat yrityksellesi lisätietoja siitä, miten seuraavia toimintoja tehdään:

  • tuotteittesi parempi markkinointi verkossa ja offline-tilassa
  • tuotteittesi myynnin lisääminen parhaalle asiakassegmentillesi
  • myyntiä edistävän hinnoittelun määrittäminen ja tuotepakettien luominen
  • tilausten keskimääräisen koon kasvattaminen.

Jos verkkokaupassasi on esimerkiksi teema, jossa on hakupalkki, näet Verkkokaupan useimmin tehdyt haut -raportista, mitä termejä kävijät käyttävät etsiessään tuotteita kaupastasi. Näet myös sellaiset hakusanat, jotka eivät tuota tuloksia Verkkokaupan useimmin tehdyt haut, jotka eivät tuota tuloksia -raportista.

Voit käyttää käyttäytymisraporteissa olevia tietoja myyntisi kasvattamiseksi organisoimalla kauppasi niin, että asiakkaat löytävät etsimänsä sekä niin, että prosessin aikana kauppasi kannustaa asiakkaitasi tekemään lisää ostoksia.

Käyttäytymisraporttien tarkastelu

Vaiheet:

Verkkokaupan konversio ajan myötä

Verkkokaupan konversio ajan myötä -raportti näyttää verkkokaupassasi ostoksen tehneiden vierailijoiden prosentuaalisen osuuden kaikista vierailijoista tietyllä ajanjaksolla.

Verkkokaupan konversio tietyllä ajanjaksolla -raportissa on seuraavat sarakkeet :

Sarakkeet Verkkokaupan konversio ajan myötä -raportissa
Sarake Oikeuksien kuvaus
Ajanjakso Valitsemasi ajanjakso kuten päivä, viikko tai kuukausi.
Istunnot Verkkokauppasi istuntojen kokonaismäärä.
Lisätty ostoskoriin Niiden istuntojen kokonaismäärä, joiden aikana asiakas on lisännyt tuotteen ostoskoriin.
Asiakas eteni kassalle Käyttäjän syötteen (esimerkiksi näppäinten painalluksen tai hiiren napautuksen) kokonaismäärä kassalla maksun aikana.
Konvertoidut istunnot Niiden istuntojen kokonaismäärä, joiden aikana asiakas osti tuotteen.
Konversioaste Niiden istuntojen prosentuaalinen osuus, jotka johtivat ostotapahtumaan.

Nämä tiedot voivat auttaa sinua ymmärtämään, miten hyvin kauppasi istunnot muuntuvat myynniksi.

Kun avaat tämän raportin, tiedot ovat ajantasaisia muutaman sekunnin marginaalilla. Voit avata raportin uudelleen tai päivittää sen, jolloin saat uudemmat tiedot näkyviin.

Voit vertailla tietoja eri ajanjaksoilta tässä raportissa.

Päivittäinen raporttisi saattaa päivittyä 48 tunnin sisällä sen käsittelyn aloittamisen ja julkaisun jälkeen. Tämä johtuu siitä, että liikennetietosi lasketaan minuutin pituisen ajanjakson sisältä, jolloin ei-toivottu bottiliikenne voi päätyä dataan mukaan. Tällaisen liikennetyypin määrittämiseksi tehdään testejä, joiden suoritus voi kestää jopa 48 tuntia. Jos nämä testit löytävät ei-toivottua liikennettä, ei-toivotut tiedot poistetaan raporteistasi.

Esimerkki: Verkkokaupan konversioraportin käyttäminen liiketoimintapäätösten tekemiseen

Sarahilla on urheilutarvikeliike. Hänen verkkokaupassaan on paljon vierailijoita, mutta hänen myyntinsä on vielä vähäistä.

Sarah klikkaa Analytiikka > Raportit Shopify Adminissa. Käyttäytymisen-kortissa hän klikkaa Verkkokaupan konversio tietyllä ajanjaksolla Raportit-otsikon alla. Hän klikkaa Ryhmittele-pudotusvalikkoa ja ryhmittelee sitten konversioasteraportit Kuukaudet-valinnan avulla.

Sarah huomaa, että hänen verkkomyymälänsä edellisen kuukauden konversioaste oli viisi, mikä tarkoittaa sitä, että viisi prosenttia hänen kaupassaan kuukauden aikana vierailleista kävijöistä päätyi ostamaan jonkin tuotteen. Seuraavan kuukauden aikana Sarah järjestää kokoelmansa uudelleen ja ottaa käyttöön uuden alennuskoodin nähdäkseen, parantaako tämä konversioastetta, ja käyttää tässä tarkoituksessa Verkkokaupan konversio tietyn ajanjakson kuluessa -raporttia myynnin kasvamisen seuraamiseen.

Verkon tehokkuus

Verkkokauppasi verkon tehokkuuden optimointi voi parantaa asiakkaidesi ostokokemusta, tehdä kaupastasi helpommin löydettävän ja lisätä konversiota. Voit avata Verkon tehokkuus -raportin, jossa kerrotaan kauppasi suorituskyvystä verrattuna alasi standardeihin sekä muihin saman alan kauppoihin.

Lisätietoja tästä raportista on saatavilla Verkon tehokkuus ja raportit -kohdassa.

Tuotesuositusten konversiot ajan mittaan

Jos käytät Shopifyn tuotesuosituksia verkkokauppasi tuotesivuilla, Tuotesuositusten konversiot ajan mittaan ‑raportista näet, miten tehokkaita suositukset ovat olleet valitulla ajanjaksolla. Tästä näet, miten hyvin kauppasi muuntaa tuotesuositukset myynniksi.

Tuotesuositusten konversiot ajan mittaan ‑raportissa on seuraavat sarakkeet:

Tuotesuositusten konversiot ajan mittaan ‑raportin sarakkeet
Sarake Oikeuksien kuvaus
Päivä Päivä, jolloin asiakkaan vuorovaikutus tapahtui.
Istunnot Niiden istuntojen määrä, joissa asiakkaat katsoivat tuotesuosituksia tuotesivulla.
Istunnot, joissa on klikkauksia Niiden istuntojen määrä, joissa asiakas on katsonut tuotesivua tuotesuosittelun klikkaamisen jälkeen.
Istunnot, joissa on ostoskoreihin lisäyksiä Niiden istuntojen määrä, joissa asiakas on lisännyt suositellun tuotteen ostoskoriin tuotesuosittelun klikkaamisen jälkeen istunnon aikana.
Istunnot, joissa tehdään ostoksia Niiden istuntojen määrä, joissa asiakas on ostanut tuotteen sen jälkeen, kun hän on lisännyt sen ostoskoriin tuotesuosituksen klikkauksen jälkeen istunnon aikana.
Klikkausaste Niiden istuntojen prosenttiosuus, joissa on tuotesuosituksia, jotka johtivat tuotesuosituksen klikkaamiseen.
Ostoskoriin tehtyjen lisäysten prosentti Niiden istuntojen prosentuaalinen osuus, joissa on tuotesuosituksia, joiden tuloksena tuotesuositus lisättiin ostoskoriin.
Ostosprosentti Niiden istuntojen prosenttiosuus, joissa on tuotesuosituksia ja jotka johtivat tuotesuositusten ostamiseen.

Tiedot ovat kuin suppilo: istuntojen määrä on aina suurempi tai yhtä suuri kuin klikkausten määrä, klikkausten määrä on aina suurempi tai yhtä paljon kuin ostoskorissa lisätty määrä, ja ostoskoriin lisätty määrä on aina suurempi tai yhtä suuri kuin ostosten määrä.

Raportti ei sisällä tietoja tuotteista, jotka on lisätty ostoskoriin tai jotka on ostettu käyttämällä Osta-painiketta tai kolmannen osapuolen sovellusta.

Voit ryhmitellä tiedot päivän, viikon tai kuukauden mukaan. Voit myös vertailla eri päivämäärävälien tietoja.

Suositusten seurantatavan vuoksi raportissa ei ehkä näytä kaikkia viimeisen 24 tunnin aikana kauppaasi koskevia suosituksia.

Suosituimmat tuotteet, joilla on alhainen suositusklikkausten aste

Suosituimmat tuotteet, joilla on alhainen suositusklikkausten aste -raportti näyttää suosituimmat tuotteesi, joilla on suosituksia ja keskimääräistä alhaisempi klikkausprosentti viimeisten 30 päivän ajalta.

Suosituimmat tuotteet, joilla on alhainen suositusklikkausten aste -raportin sarakkeet
Sarake Oikeuksien kuvaus
Tuotteen nimi Tuotteen nimi.
Tuotetyyppi Tuotteen tyyppi.
Suositusklikkausten aste Niiden istuntojen prosenttiosuus, joissa on tuotesuosituksia, joiden johdosta asiakas klikkasi tuotesuositusta.
Ero keskimääräiseen klikkausasteeseen Suosituksen klikkausprosentin ja keskimääräisen klikkausprosentin välinen ero.

Tämän raportin tiedot voivat auttaa sinua ymmärtämään, mitä sellaisia esittelyssä olevia suositeltuja tuotteita asiakkaasi katselevat eniten, joiden klikkausprosentti on keskimääräistä alhaisempi. Voit harkita näiden tuotteiden suositusten muokkaamista Search & Discovery -sovelluksessa.

Raportti sisältää tiedot viimeisten 30 päivän ajalta ja muuttuu päivittäin. Suositusten seurantatavan vuoksi tämä raportti ei välttämättä sisällä kauppasi tietoja viimeisten 24 tunnin ajalta.

Verkkokaupan suosituimmat haut

Verkkokaupan suosituimmat haut -raportti näyttää erittelyn hakusanoista, joita asiakkaasi ovat käyttäneet etsiessään tiettyä tuotetta verkkokaupastasi.

Sarakkeet verkkokaupan suosituimpien hakujen raportissa
Sarake Oikeuksien kuvaus
Hakusana Termi, jota asiakas käytti hakuun kaupassasi.
Hakujen määrä Niiden istuntojen määrä, joissa asiakkaat tekivät kaupassasi haun termillä.

Tällä tavoin voit oppia tietyt sanat, joita asiakkaat käyttävät etsiessään tuotetta kaupastasi. Voit näin selvittää, auttaako tuotenimien ja kuvailujen muuttaminen asiakkaitasi löytämään etsimänsä tuotteen nopeasti.

Hakujen seurantatavasta johtuen raportti ei ehkä näytä kaikkia kauppaasi kohdistuneita hakuja 12 edellisen tunnin ajalta.

Suosituimmat verkkokaupan haut, joilla ei ole yhtään klikkausta

Suosituimmat verkkokaupan haut ilman klikkauksia -raportti näyttää luettelon hakuehdoista, joiden tuloksia kauppaasi tutkivat asiakkaat eivät klikanneet.

Seuraavat sarakkeet ovat suosituimmat verkkokaupan haut ilman klikkauksia - raportissa:

Suosituimmat verkkokaupan haut ilman klikkauksia -raportin sarakkeiden määritelmä
Sarake Oikeuksien kuvaus
Hakusana Termi, jota asiakas käytti hakuun kaupassasi.
Hakujen määrä Niiden istuntojen määrä, joissa asiakkaat tekivät kaupassasi haun termillä.

Nämä tiedot voivat auttaa sinua ymmärtämään tiettyjä sanoja, joita asiakkaat käyttävät tehdessään hakuja kaupassasi, kun he eivät klikkaa mitään tuloksia. Tämän jälkeen voit selvittää, auttaako tuotenimikkeiden ja kuvailujen säätäminen asiakkaitasi löytämään etsimänsä nopeasti. Voit myös mukauttaa kauppasi hakutuloksia Search & Discovery -sovelluksessa.

Hakujen seurantatavasta johtuen raportti ei ehkä näytä kaikkia kauppaasi kohdistuneita hakuja 12 edellisen tunnin ajalta.

Raportti sisältää tietoja 2. syyskuuta 2022 alkaen.

Verkkokaupan suosituimmat haut, jotka eivät ole tuottaneet tuloksia

Verkkokaupan suosituimmat haut, jotka eivät ole tuottaneet tuloksia -raportti näyttää erittelyn sellaisista hakusanoista, joita asiakkaasi ovat käyttäneet etsiessään tiettyä tuotetta kaupastasi mutta joilla he eivät ole saaneet mitään tuloksia.

Seuraavat sarakkeet ovat suosituimmat verkkokaupan haut ilman tuloksia - raportissa:

Sarakkeet suosituimpien verkkokaupan haut ilman tuloksia- raportissa
Sarake Oikeuksien kuvaus
Hakusana Termi, jota asiakas käytti hakuun kaupassasi.
Hakujen määrä Niiden istuntojen määrä, joissa asiakkaat tekivät kaupassasi haun termillä.

Tällä tavoin voit oppia tietyt sanat, joita asiakkaat käyttävät etsiessään tuotetta kaupastasi. Voit selvittää, auttaako tuotenimien ja kuvailujen säätäminen asiakkaitasi löytämään etsimisen nopeasti. Voit myös mukauttaa kauppasi hakutuloksia Search & Discovery -sovelluksessa.

Hakujen seurantatavasta johtuen raportti ei ehkä näytä kaikkia kauppaasi kohdistuneita hakuja 12 edellisen tunnin ajalta.

Konversiot ajan myötä

Jos käytät Shopifyn myyntipaikka-hakua, hakukonversiot ajan mittaan -raportista näet, miten tehokas myyntipaikkahaku on valitulla ajanjaksolla. Nämä tiedot voivat auttaa sinua ymmärtämään, miten hyvin kauppasi muuntaa haut myynniksi.

Huomautus: Jos haluat seurata myyntipaikkahakua Shopifyssa, teemasi koodikannan on käytettävä url-ominaisuutta, joka palautettiin kohdasta search.results. Kaikki Shopifyn kehittämät teemat on määritetty seuraamaan myyntipaikan hakua.

Seuraavat sarakkeet ovat Hakukonversiot ajan mittaan -raportissa :

Hakukonversiot ajan mittaan -raportin sarakkeet
Sarake Oikeuksien kuvaus
Päivä Päivä, jolloin asiakkaan vuorovaikutus tapahtui.
Istunnot Niiden istuntojen määrä, joissa asiakkaat ovat etsineet.
Istunnot, joissa on klikkauksia Niiden istuntojen määrä, joissa asiakas on katsonut tuotesivua, hakutulosten tuotteen klikkaamisen jälkeen.
Istunnot, joissa on tehty ostoskoreihin lisäyksiä Niiden istuntojen määrä, joissa asiakas on lisännyt tuotteen ostoskoriin klikattuaan tuotetta, joka näkyi hakutuloksissa istunnon aikana.
Istunnot, joissa tehdään ostoksia Niiden istuntojen määrä, joissa asiakas osti hakutuloksissa näkyvän tuotteen klikattuaan tuotetta hakutuloksissa ja lisättyään sen ostoskoriin istunnon aikana.
Klikkausaste Niiden hakuistuntojen prosenttiosuus, jotka johtivat tuotteen klikkaamiseen tarkastelemista varten.
Ostoskoriin tehtyjen lisäysten prosentti Niiden hakuistuntojen prosentuaalinen osuus, jotka johtivat tuotteen lisäämiseen ostoskoriin.
Ostosprosentti Niiden hakuistuntojen prosentuaalinen osuus, jotka johtivat ostotapahtumiin.

Tiedot ovat kuin suppilo: istuntojen määrä on suurempi tai yhtä suuri kuin klikkausten määrä, klikkausten määrä on aina suurempi tai yhtä paljon kuin ostoskorissa lisätty määrä, ja ostoskoriin lisätty määrä on aina suurempi tai yhtä suuri kuin ostosten määrä.

Voit ryhmitellä tiedot päivän, viikon tai kuukauden mukaan. Voit myös vertailla eri päivämäärävälien tietoja.

Raportti ei sisällä tietoja tuotteista, jotka on lisätty ostoskoriin tai jotka on ostettu käyttämällä Osta-painiketta tai kolmannen osapuolen sovellusta.

Hakujen seurantatavasta johtuen raportti ei ehkä näytä kaikkia kauppaasi kohdistuneita hakuja 12 edellisen tunnin ajalta.

Istunnot kohdesivun mukaan

Istunnot kohdesivun mukaan -raportti näyttää, mitkä sivut kaupassasi ovat istunnon kohdesivuja.

Näet tämän erittelyn Analytiikka-sivultasi.

Kun avaat tämän raportin, tiedot ovat ajantasaisia muutaman sekunnin marginaalilla. Voit avata raportin uudelleen tai päivittää sen, jolloin saat uudemmat tiedot näkyviin.

Istunnot laitteittain

Istunnot laitteittain -raportti näyttää, minkä tyyppisiltä laitteilta vierailijat saapuvat verkkosivullesi.

Näet tämän erittelyn Analytiikka-sivultasi.

Kun avaat tämän raportin, tiedot ovat ajantasaisia muutaman sekunnin marginaalilla. Voit avata raportin uudelleen tai päivittää sen, jolloin saat uudemmat tiedot näkyviin.

Verkkokaupan ostoskorin analyysi

Verkkokaupan ostoskorin analyysi -raportti auttaa sinua ymmärtämään asiakkaiden ostokäyttäytymistä näyttämällä sinulle tuotepareja, joita asiakkaat ovat lisänneet samaan ostoskoriin viimeisten 30 päivän aikana. Voit kehittää markkinointistrategioitasi raportin tietojen perusteella.

Vaiheet:

Raportti näyttää enintään 10 tuoteparia.

Raportin laatimistavasta johtuen analyysi ei välttämättä vastaa kauppasi kauppasi toimintaa viimeisten 24 tunnin ajalta.

Markkinointitekniikat

Oletko koskaan miettinyt, miksi maitotuotteet yleensä löytyvät yleensä kaupan takaosasta, kaukana viljavalmisteista?

Maito voitaisiin siirtää jääkaappiin lähemmäksi viljatuotteita, tai viljatuotteet voitaisiin siirtää lähemmäksi maitotuotteita, mutta ne kuitenkin pidetään erillään tarkoituksella.

Koska maito pilaantuu nopeasti, useimmat ihmiset ostavat usein maitoa päivittäistavarakaupasta. Markkinointia ajatteleva kauppias sijoitta maidon kaupan takaosaan, jolloin ostajien on käveltävä muiden tuotteiden ohi maitohyllylle päästäkseen. Psykologia ja markkinointitutkimukset osoittavat, että ostajat tunnistavat tuotemerkkejä kävellessään viljatuotehyllyltä maitotuotehyllylle ja lisäävät tuotteita ostoskoriinsa. Usein kuitenkin käy niin, että tällaiset tuotteet ovat sellaisia, joita ostoksia tekevät asiakkaat eivät edes tienneet haluavansa.

Viljatuotteet on sijoitettu lähemmäksi sisäänkäyntiä, koska markkinoinnista vastaavat henkilöt ovat varmoja siitä, että jos asiakas ostaa viljatuotteita, hän tarvitsee myös maitoa. Tämän vuoksi asiakkaan on käveltävä kaikkien muitten tuotteiden ohi kaupan takaosaan maitoa saadakseen. Jos asiakas menisi kauppaan ostamaan maitoa, ei ole takuita siitä, että hän haluaisi ostaa myös viljatuotteita. Tämän vuoksi maitotuotteet on sijoitettu kaupan takaosaan ja viljatuotteet sen etuosaan eikä toisinpäin.

Riippumatta siitä, minkälaista liiketoimintaa yrityksesi harjoittaa, voit soveltaa samanlaista markkinointia Shopify-kauppaasi.

Seuraavissa esimerkeissä Tuote A tarkoittaa tuotteita, jotka ovat mukana Ostajat, jotka ovat lisänneet tuotteita -sarakkeessa ja Tuote B viittaa tuotteisiin, jotka ovat mukana ...myös lisätty -sarakkeessa tuotesuhteiden havainnollistamiseksi Verkkokaupan ostoskorin analyysi -raportissa.

Hinnanalennukset ja marginaali

Perustuen siihen ajatukseen, että ostajat lisäävät Tuotteen B ostoskoriin tuotteen Tuotteen A lisäämisen jälkeen, voit alentaa Tuotteen A hintaa ja korottaa Tuotteen B hintaa. Alennuksesta voi seurata se, että asiakkaat lisäävät Tuotteen A ostoskoriinsa entistä useammin sekä se, että he lisäävät myös Tuotteen B koriinsa useammin.

Voit alentaa hintojasi Shopifyissa eri tavoilla:

Verkkosivuston mainokset

Voit mainostaa tuotteitasi verkkosivustollasi käyttämällä bannereita ja tuotesuosituksia.

Monissa Shopify-teemoissa on etusivuun rakennettu diaesitysbanneri. Banneri on erittäin näkyvä osa kauppaa, joten voit sijoittaa banneriin mainoksen, jota asiakkaat voivat klikata ja siirtyä siten suoraan kyseiseen tuotteeseen. Jos et osaa luoda mainosta itse, voit tehdä yhteistyötä suunnittelijan tai Shopify Partnerin kanssa ja ladata sen sitten diaesitykseen etusivullesi.

Tuotesuosituksia käyttämällä voit ehdottaa vastaavia tuotteita asiakkaille perustuen sellaisiin tuotteisiin, joita he parhaillaan katselevat.

Sähköpostikampanjat

Voit kerätä asiakkaiden kassamaksun yhteydessä lähettämiä sähköpostiviestejä ja toteuttaa sähköpostimarkkinointikampanjoita.

Jos asiakkaalla on laaja luettelo asiakkaista, joille hänen tulee tulee lähettää sähköpostia, voit etsiä Shopify App Storesta sähköpostisovelluksen, jolla saat tietoja Shopify Adminin Asiakkaat-sivustolta.

Tuotteen sijainti kaupassasi

Maito- ja viljatuotteita koskevassa esimerkissä ruokakaupat yrittävät lisätä myyntiään pitämällä Tuotteen A ja Tuotteen B fyysisesti erillään. Jos tuotteiden välinen suhde ei ole riittävän vahva, asiakkaat eivät välttämättä löydä Tuotetta B ja luovuttavat, jolloin tuotteiden toisistaan erillään pitäminen haittaa myyntiä.

Tuotteiden pitäminen lähellä toisiaan ei välttämättä tuota maito- ja viljatuote-esimerkissä kuvattua vaikutusta, mutta asiakkaat kuitenkin löytävät etsimänsä helpommin.

Mieti, miten sijoitat tuotteesi verkkokaupassasi, koska asiakkaat eivät ehkä etsi tuotteita verkossa samalla tavalla kuin fyysisessä kaupassa. Jos pidät tuotteet erillään toisistaan, pidä kuitenkin huolta siitä, että asiakkaat voivat silti etsiä tuotteita kaupastasi.

Tuotteiden sijoittelua kaupassa voi muuttaa eri tavoin:

Logistiikka

Voit käyttää Verkkokaupan ostoskorin analyysi -raportista ilmeneviä tuotesuhteita apunasi, kun suunnittelet, miten rakennat varastosi. Voit esimerkiksi sijoittaa tuotteen B tuotteen A viereen varastossasi.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi