Opførselsrapporter

Adfærdsrapporter hjælper dig med at forstå dine kunders købsadfærd. Du har også adgang til rapporten Analyse af indkøbskurve i webshop. Disse rapporter kan give din virksomhed indblik i, hvordan I kan gøre følgende:

  • Markedsføre jeres produkter bedre online og offline
  • Foretage mersalg til jeres bedste målgruppe
  • Oprette kampagnepriser og produktbundter
  • Øge den gennemsnitlige ordretotal.

Hvis din webshop f.eks. har et tema, som har en søgelinje, kan du se, hvilke ord dine besøgende bruger, når de søger efter produkter i din butik, i rapporten Mest søgte i webshops. Du kan også se de søgeord, der ikke giver nogen resultater, i rapporten Mest søgte i webshops uden resultater.

Du kan bruge dataene i adfærdsrapporterne til at øge dit salg ved at arrangere din butik, så kunderne kan finde det, de leder efter, og så de undervejs i processen opfordres til at foretage yderligere køb.

Se dine adfærdsrapporter

Trin:

Konverteringer i webshop over tid

Rapporten Konverteringer i webshop over tid viser dig den procentdel af besøgende i din webshop, der foretager et køb i løbet af en valgt periode.

Der findes følgende kolonner i rapporten Konverteringer i webshop over tid:

Kolonner i rapporten Konverteringer i webshop over tid
Kolonne Beskrivelse
Tidsgruppering Den tidsgruppering, du har valgt, f.eks. dag, uge eller måned.
Sessioner Det samlede antal sessioner i din webshop.
Lagt i indkøbskurv Det samlede antal sessioner, hvor en kunde har lagt et produkt i indkøbskurven.
Nået til betaling Det samlede antal sessioner, hvor der var brugerinput (f.eks. et tryk på en tast eller et klik med en mus) under betalingsprocessen.
Konverterede sessioner Det samlede antal sessioner, hvor en kunde har købt et produkt.
Konverteringsrate Den procentdel af sessionerne, der resulterede i et køb.

Disse oplysninger kan hjælpe dig med at forstå, i hvor høj grad din butik konverterer sessioner til salg.

Når du åbner denne rapport, er dataene opdateret helt indtil de seneste par sekunder. Du kan genåbne eller opdatere rapporten for at få vist nyere data.

Du kan sammenligne data fra forskellige datointervaller i denne rapport.

Din daglige rapport kan blive opdateret inden for en 48-timers periode efter dens oprindelige behandling og udgivelse. Dette sker, fordi dine trafikdata beregnes inden for et minut, og uønsket bottrafik kan blive inkluderet i dataene. Der udføres tests for at registrere denne type trafik, og der kan gå op til 48 timer, før de er fuldført. Hvis disse tests finder uønsket trafik, fjernes de uønskede data fra dine rapporter.

Bemærk: Sessions converted måler det samlede antal sessioner, hvor en kunde køber et produkt. Det er muligt for en kunde at foretage flere køb i løbet af en enkelt session. Derfor er tallet for order og tallet for sessions converted muligvis ikke det samme.

Eksempel: Brug af rapporten Konvertering i webshop til at træffe forretningsmæssige beslutninger

Sarah har en butik, der sælger sportsudstyr. Der er mange, der besøger webshoppen, men hun sælger ikke så meget endnu.

Sarah klikker på Analyser > Rapporter i sin Shopify-administrator. På kortet Adfærd under overskriften Rapporter klikker hun på Konverteringer i webshop over tid. Hun klikker på rullemenuen Gruppér efter og grupperer rapporten Konverteringsrate efter Måned.

Sarah opdager, at hendes konverteringsrate for webshoppen i sidste måned var 5 %, hvilket betyder, at 5 % af de personer, der besøgte hendes webshop i den måned, endte med at købe et produkt. I løbet af den næste måned omorganiserer Sarah sine kollektioner og lancerer en ny rabatkode for at se, om det forbedrer hendes konverteringsrate. Hun bruger rapporten Konverteringer i webshop over tid til at holde øje med sine fremskridt.

Webstatus

Hvis du optimerer webydeevnen i din webshop, kan det give dine kunder en endnu bedre shoppingoplevelse, gøre din butik mere synlig og øge dine konverteringer. Du kan få mere at vide om, hvordan din butik klarer sig i forhold til branchestandarderne og lignende Shopify-butikker ved at se rapporten Webydeevne.

Du kan få mere at vide om denne rapport i Webydeevnekontrolpanel og -rapporter.

Produktanbefalinger, der er blevet til konverteringer over tid

Hvis du bruger produktanbefalinger fra Shopify på produktsiderne i din webshop, viser rapporten Produktanbefalinger, der er blevet til konverteringer over tid, hvor effektive disse anbefalinger er i løbet af en udvalgt periode. Du kan bruge disse oplysninger til at få indblik i, i hvor høj grad din butik konverterer produktanbefalinger til salg.

Bemærk: Du kan spore produktanbefalinger i Shopify ved at bruge formatet for produktwebadresser, der er angivet af API'en. Få mere at vide under Viser produktanbefalinger med produktsvaret for Product Recommendations API'en.

Rapporten Produktanbefalinger, der er blevet til konverteringer over tid, indeholder følgende kolonner:

Kolonner i rapporten Produktanbefalinger, der er blevet til konverteringer over tid
Kolonne Beskrivelse
Dag Den dag, hvor interaktionen med kunden opstod.
Sessioner Antallet af sessioner, hvor kunder så produktanbefalinger på en produktside.
Sessioner med klik Antallet af sessioner, hvor en produktside blev set af en kunde, efter at kunden havde klikket på en produktanbefaling.
Sessioner med “læg i indkøbskurv” Antallet af sessioner, hvor en kunde lagde et anbefalet produkt i indkøbskurven, efter at kunden havde klikket på en produktanbefaling i sessionen.
Sessioner med køb Antallet af sessioner, hvor et produkt blev købt af en kunde, efter at kunden havde lagt det i indkøbskurven efter et klik på en produktanbefaling i sessionen.
Klikfrekvens Den procentdel af sessioner med produktanbefalinger, der resulterede i et klik på en produktanbefaling.
Pris for “læg i indkøbskurv” Den procentdel af sessioner med produktanbefalinger, der resulterede i, at en produktanbefaling blev lagt i indkøbskurven.
Købsfrekvens Den procentdel af sessioner med produktanbefalinger, der resulterede i køb af en produktanbefaling.

Dataene er som en tragt: Antallet af sessioner er altid større end eller lig med antallet af klik; antallet af klik er altid større end eller lig med det antal, der er lagt i indkøbskurven; mens antallet for lagt i indkøbskurven altid er større end eller lig med antallet af køb.

Rapporten indeholder ikke data for produkter, der lægges i indkøbskurven eller købes ved hjælp af en Køb-knap eller en tredjepartsapp.

Du kan gruppere dataene efter dag, uge eller måned. Du kan også sammenligne data fra forskellige datointervaller.

Denne rapport viser muligvis ikke alle interaktioner med anbefalinger i din butik fra de seneste 24 timer på grund af den måde, som anbefalinger spores på.

Populære produkter med anbefalinger med lav klikrate

Rapporten Populære produkter med anbefalinger med lav klikrate viser dig de bedste sælgende produkter inden for de seneste 30 dage, som har anbefalinger med en klikrate under gennemsnittet.

Kolonner i rapporten Populære produkter med anbefalinger med lav klikrate
Kolonne Beskrivelse
Produkttitel Produktets titel.
Produkttype Produktets type.
Klikrate for anbefalinger Den procentdel af sessioner med produktanbefalinger, der resulterede i et klik på en produktanbefaling.
Forskel fra gennemsnitlig klikrate Forskellen mellem Klikrate for anbefalinger og gennemsnitlig klikrate.

Oplysningerne i denne rapport kan hjælpe dig med at forstå, hvilke produkter dine kunder får vist mest, og som har en klikrate, der ligger under gennemsnittet, for de anbefalede produkter, der vises. Du kan overveje at tilpasse anbefalingerne for disse produkter i Search & Discovery-appen.

Rapporten indeholder data fra de seneste 30 dage og ændres dagligt. På grund af den måde, anbefalingerne spores på, indeholder denne rapport muligvis ikke data fra din butik fra de seneste 24 timer.

Mest søgte i webshops

Rapporten Mest søgte i webshops viser dig en opdeling af de søgeord, som dine kunder har brugt til at søge efter et produkt i din webshop.

Kolonner i rapporten Mest søgte i webshops
Kolonne Beskrivelse
Søgeterm Termen, som kunden brugte til at søge i din butik.
Antallet af søgninger Antallet af sessioner, hvor kunder har søgt i din butik med denne term.

Disse oplysninger kan give dig et indblik i specifikke ord, som kunderne bruger, når de leder efter noget i din butik. Du kan overveje om en justering af dine produkttitler og -beskrivelser vil hjælpe dine kunder med hurtigt at finde det, de leder efter.

På grund af den måde, søgninger spores på, viser denne rapport muligvis ikke alle søgninger i din butik fra de seneste 12 timer.

Mest søgte i webshops uden klik

Rapporten Mest søgte i webshops uden klik viser en liste over søgeordene med resultater, der ikke fik nogen klik fra kunder, da kunderne søgte i din butik.

Der findes følgende kolonner i rapporten Mest søgte i webshops uden klik:

Definition af kolonner i rapporten Mest søgte i webshops uden klik
Kolonne Beskrivelse
Søgeterm Termen, som kunden brugte til at søge i din butik.
Antallet af søgninger Antallet af sessioner, hvor kunder har søgt i din butik med denne term.

Disse oplysninger kan give dig et indblik i specifikke ord, som kunderne bruger, når de søger i din butik, hvis de ikke klikker på nogen resultater. Du kan overveje om en justering af dine produkttitler og -beskrivelser vil hjælpe dine kunder med hurtigt at finde det, de leder efter. Du kan også tilpasse din butiks søgeresultater i Search & Discovery-appen.

På grund af den måde, søgninger spores på, viser denne rapport muligvis ikke alle søgninger i din butik fra de seneste 12 timer.

Rapporten indeholder data fra og med 2. september 2022.

Mest søgte i webshops uden resultater

Rapporten Mest søgte i webshops uden resultater viser dig en opdeling af de søgeord, som dine kunder har brugt til at søge efter et produkt i din butik, men som ikke gav nogen resultater.

Der findes følgende kolonner i rapporten Mest søgte i webshops uden resultater:

Kolonner i rapporten Mest søgte i webshops uden resultater
Kolonne Beskrivelse
Søgeterm Termen, som kunden brugte til at søge i din butik.
Antallet af søgninger Antallet af sessioner, hvor kunder har søgt i din butik med denne term.

Disse oplysninger kan give dig et indblik i specifikke ord, som kunderne bruger, når de leder efter noget i din butik. Du kan overveje om en justering af dine produkttitler og -beskrivelser vil hjælpe dine kunder med hurtigt at finde det, de leder efter. Du kan også tilpasse din butiks søgeresultater i Search & Discovery-appen.

På grund af den måde, søgninger spores på, viser denne rapport muligvis ikke alle søgninger i din butik fra de seneste 12 timer.

Søg konverteringer over tid

Hvis du bruger Shopifys søgning i butiksfacade, viser rapporten Søgninger, der er blevet til konverteringer over tid, hvor effektiv søgningen i butiksfacaden er i løbet af en udvalgt periode. Disse oplysninger kan hjælpe dig med at forstå, i hvor høj grad din butik konverterer søgninger til salg.

Bemærk: Hvis du vil spore søgninger i butiksfacaden i Shopify, skal dit temas kodebase bruge url-egenskaben, der blev returneret fra search.results. Alle temaer, der er udviklet af Shopify, er opsat til at spore søgninger i butiksfacaden.

Der findes følgende kolonner i rapporten Søgninger, der er blevet til konverteringer over tid:

Kolonner i rapporten Søgninger, der er blevet til konverteringer over tid
Kolonne Beskrivelse
Dag Den dag, hvor interaktionen med kunden fandt sted.
Sessioner Antallet af sessioner, hvor kunder har søgt.
Sessioner med klik Antallet af sessioner, hvor en produktside blev set af en kunde, efter at kunden havde klikket på et produkt, der blev vist i søgeresultaterne.
Sessioner med “læg i indkøbskurv” Antallet af sessioner, hvor en kunde lagde et produkt i indkøbskurven, efter at kunden havde klikket på et produkt, der blev vist i søgeresultaterne i en session.
Sessioner med køb Antallet af sessioner, hvor et produkt, der blev vist i søgeresultaterne, blev købt af en kunde, efter at kunden havde klikket på produktet i søgeresultaterne og lagt det i indkøbskurven i en session.
Klikfrekvens Den procentdel af søgesessioner, der resulterede i et klik for at se et produkt.
Pris for “læg i indkøbskurv” Den procentdel af søgesessioner, der resulterede i, at et produkt blev lagt i indkøbskurven.
Købsfrekvens Den procentdel af søgesessioner, der blev konverteret til køb.

Dataene er som en tragt: Antallet af sessioner er større end eller lig med antallet af klik; antallet af klik er altid større end eller lig med det antal, der er lagt i indkøbskurven; mens antallet for lagt i indkøbskurven altid er større end eller lig med antallet af køb.

Du kan gruppere dataene efter dag, uge eller måned. Du kan også sammenligne data fra forskellige datointervaller.

Rapporten indeholder ikke data for produkter, der lægges i indkøbskurven eller købes ved hjælp af en Køb-knap eller en tredjepartsapp.

På grund af den måde, søgninger spores på, viser denne rapport muligvis ikke alle søgninger i din butik fra de seneste 12 timer.

Sessioner efter landingsside

Rapporten Sessioner efter landingsside viser dig, hvilke sider sessioner i din butik starter på.

Du kan se udspecificeringen på siden Analyser.

Når du åbner denne rapport, er dataene opdateret helt indtil de seneste par sekunder. Du kan genåbne eller opdatere rapporten for at få vist nyere data.

Sessioner efter enhed

Rapporten Sessioner efter enhed viser dig, hvilken type enheder der bruges til at få adgang til dit website.

Du kan se udspecificeringen på siden Analyser.

Når du åbner denne rapport, er dataene opdateret helt indtil de seneste par sekunder. Du kan genåbne eller opdatere rapporten for at få vist nyere data.

Analyse af indkøbskurve i webshop

Rapporten Analyse af indkøbskurve i webshop kan give dig et indblik i dine kunders købsadfærd ved at vise dig produkter parvist, der er lagt i samme indkøbskurv inden for de seneste 30 dage. Du kan bruge oplysningerne i denne rapport som en vejledning til udarbejdelse af markedsføringsstrategier, som er baseret på de data, du kan se.

Trin:

Rapporten viser højst 10 par produkter.

På grund af den måde, denne rapport er genereret på, vil analysen måske ikke afspejle al aktivitet i din butik fra de seneste 24 timer.

Bemærk: Hvis du ser beskeden "Ikke nok data til analyse", er der ikke lagt et produktpar i indkøbskurven tilstrækkeligt mange gange inden for de seneste 30 dage til, at der kan vises en statistisk signifikant relation. Dette kan forekomme, når du har et stort antal produkter eller et lille antal besøgende, eller når nogle af dine produkter er nye.

Markedsføringsteknikker

Har du nogensinde overvejet, hvorfor mælk normalt er placeret bagerst i supermarkedet, langt væk fra morgenmadsprodukter?

Mælken kunne flyttes til et køleskab, der var tættere på morgenmadsprodukterne, eller morgenmadsprodukterne kunne flyttes tættere på mælken, men de er bevidst placeret langt fra hinanden.

Da mælk hurtigt fordærves, har de fleste mennesker, der køber ind i supermarkedet, brug for at købe mælk ofte. Markedsføringsmedarbejdere placerer mælken bagerst i butikken, så kunderne er nødt til at gå forbi mange andre produkter for at få fat i den. Psykologiske undersøgelser og markedsføringsundersøgelser viser, at kunder vil genkende brands for andre produkter, når de går fra morgenmadsprodukterne til mælken, og de vil lægge dem i indkøbskurven. Og det sker ofte, at produktet er noget, som kunderne ikke vidste, at de ville have.

Morgenmadsprodukterne er placeret tættere på indgangen, fordi markedsføringsfolk er sikre på, at hvis du køber et morgenmadsprodukt, har du også brug for at købe mælk. Du skal så hente mælken bagerst i butikken og er nødt til at gå forbi alle de andre produkter på vejen dertil. Hvis du tog hen til butikken for at købe mælk, er det ikke sikkert, at du også ville købe morgenmadsprodukter. Af denne grund er mælk placeret bagerst i butikken, og morgenmadsprodukter er placeret forrest, og ikke omvendt.

Uanset hvilken branche din virksomhed tilhører, kan du anvende denne type markedsføringsteknik i din Shopify-butik.

I de følgende eksempler henviser Produkt A til produkterne i kolonnen Kunder, der har tilføjet, og Produkt B henviser til produkterne i kolonnen ... også tilføjet for at illustrere produktrelationerne i rapporten Analyse af indkøbskurve i webshop.

Prisrabatter og -avancer

Baseret på det udgangspunkt, at shoppere er tilbøjelige til at lægge Produkt B i deres indkøbskurv, når de har lagt Produkt A i indkøbskurven, kan du give rabat på Produkt A og øge prisen på Produkt B. Rabatten kan betyde, at Produkt A hyppigere lægges i indkøbskurven, og påvirker desuden, hvor hyppigt Produkt B også lægges i kurven.

Du kan fratrække rabat på dine priser i Shopify på forskellige måder:

Websiteannoncer

Du kan reklamere for dine produkter på dit website ved hjælp af bannerannoncer og produktanbefalinger.

Mange Shopify-temaer har diasshowbannere, som er indbygget på startsiden. Banneret er et meget synligt afsnit i din butik, så du kan placere en bannerannonce, som kunderne kan klikke på og gå direkte til det pågældende produkt. Hvis du ikke ved, hvordan du selv kan gøre dette, kan du få hjælp af en designer eller en Shopify-partner til at oprette en annonce og uploade den til dit diasshow på startsiden.

Du kan også bruge produktanbefalinger til at foreslå relaterede produkter til dine kunder ud fra produkter, som de får vist i øjeblikket.

Mailkampagner

Du kan indsamle kundernes mailadresser under betalingsprocessen og køre markedsføringskampagner via mail.

Hvis du har en lang liste med kunder, som du vil sende en mail til, kan du finde en mailapp i Shopify App Store, som du kan bruge til at oprette en adresseliste, der henter data fra siden Kunder i din Shopify-administrator.

Produktplacering i din butik

I eksemplet med mælk og morgenmadsprodukter prøver dagligvarebutikker at øge salget ved at adskille Produkt A fysisk fra Produkt B. Hvis relationen mellem produkter ikke er stærk nok, vil kunderne muligvis ikke kunne finde Produkt B og give op, hvilket betyder, at adskillelsen skader dit salg.

Hvis du anbringer produkter tæt sammen, giver det dig muligvis ikke den samme fordel som den, der beskrives i eksemplet med mælken og morgenmadsprodukterne, men det gør det nemmere for dine kunder at finde det, de leder efter.

Sørg for at overveje, hvordan du placerer dine produkter i din webshop, da kunderne muligvis ikke søger efter produkter online på samme måde, som de ville gøre i en fysisk butik. Hvis du adskiller dine produkter, skal du sørge for, at kunderne stadig kan søge efter det, de leder efter, i din butik.

Du kan ændre dine produkters placering i din butik på forskellige måder:

Logistik

Du kan bruge produktrelationer i rapporten Analyse af indkøbskurv i webshop for at hjælpe dig med at planlægge, hvordan dit lager skal lagervarer. Du kan f.eks. beholde Produkt B placeret tæt på Produkt A på dit lager.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis