Davranış raporları

Davranış raporları, müşterilerinizin alışveriş davranışlarını anlamanıza yardımcı olur. Ayrıca, Online mağaza sepet analizi raporuna da erişebilirsiniz. Bu raporlar, işletmenizle ilgili veriler sağlayarak size aşağıdaki konularda yardımcı olabilir:

  • Ürünlerinizi online ve offline olarak daha iyi bir şekilde pazarlama
  • En iyi hedef kitlenize yukarı satış yapma
  • Promosyon fiyatlandırması ve ürün paketleri oluşturma
  • Ortalama sipariş toplamınızı artırma.

Örneğin, online mağazanızda arama çubuğu olan bir tema varsa Başlıca online mağaza aramaları raporunda ziyaretçilerinizin, mağazanızda ürün aramak için hangi terimler kullandığını görebilirsiniz. Sonuç getirmeyen başlıca online mağaza aramaları raporunda sonuç vermeyen arama terimlerini de görebilirsiniz.

Davranış raporlarındaki verileri kullanarak müşterilerin, aradıklarını bulabilmelerine ve bu süreçte daha fazla ürün satın almaya teşvik edilmelerine yönelik olarak mağazanızı düzenleyebilirsiniz.

Davranış raporlarınızı görüntüleme

Adımlar:

Zaman içinde online mağaza dönüşümü

Zaman içindeki online mağaza dönüşümü raporu, size seçilen bir dönem içinde satın alım gerçekleştiren online mağaza ziyaretçilerinin yüzdesini gösterir.

Zaman içindeki online mağaza dönüşümü raporunda aşağıdaki sütunlar bulunuyor:

Zaman içindeki online mağaza dönüşümü raporundaki sütunlar
Sütun Açıklama
Zaman gruplaması Gün, hafta veya ay gibi seçtiğiniz zaman gruplaması.
Oturumlar Online mağazanızdaki oturumların toplam sayısı.
Sepete eklenen Bir müşterinin, sepete ürün eklediği oturumların toplam sayısı.
Ödemeye ulaşılan Ödeme sırasında kullanıcı girdisi (örneğin tuşa basma veya fareye tıklama) olan toplam oturum sayısı.
Dönüştürülen oturum Bir müşterinin ürün satın aldığı oturumların toplam sayısı.
Dönüşüm oranı Satın alımla sonuçlanan oturumların yüzdesi.

Bu bilgiler mağazanızın, oturumları satışlara dönüştürme konusunda ne kadar iyi olduğunu anlamanıza yardımcı olur.

Bu raporu açtığınızda veriler güncellenir, bu işlem aşağı yukarı birkaç saniye sürer. Daha yeni veriler görüntülemek için raporu yeniden açabilir veya yenileyebilirsiniz.

Bu raporda farklı tarih aralıklarından verileri karşılaştırabilirsiniz.

Günlük raporunuz, ilk olarak işlendikten ve yayınlandıktan sonraki 48 saatlik süre içerisinde güncellenebilir. Bunun nedeni, trafik verilerinizin bir dakika içinde hesaplanması ve istenmeyen bot trafiğinin verilerinize dahil edilme ihtimalidir. Bu tür trafiği belirlemeye yönelik testler yapılır ve testlerin tamamlanması 48 saati bulabilir. Bu testlerde istenmeyen trafik tespit edilirse istenmeyen veriler raporunuzdan çıkarılır.

Not: Sessions converted, bir müşterinin ürün satın aldığı toplam oturum sayısını ölçer. Bir müşterinin tek oturumda birden fazla satın alım gerçekleştirmesi mümkündür. Bu nedenle order sayınızla sessions converted sayınız aynı olmayabilir.

Örnek: online mağaza dönüşüm raporunu kullanarak işletmeyle ilgili karar alma

Seray'ın spor ürünleri mağazası var. Birçok insan online mağazasını ziyaret ediyor ancak henüz pek fazla satış elde edemiyor.

Seray, Shopify yöneticisinden Analizler > Raporlar'a tıklar. Davranış kartında, Raporlar başlığının altında Zaman içindeki online mağaza dönüşümü seçeneğine tıklar. Gruplama ölçütü: açılır menüsüne tıklar ve dönüşüm oranı raporunu Ay'a göre gruplandırır.

Sarah, geçen ay online mağaza dönüşüm oranının %5 olduğunu öğrenir, yani bu ay online mağazasını ziyaret eden kişilerin %5'i ürün satın alım işlemi gerçekleştirmiş. Önümüzdeki ay içinde Sarah, ilerleme durumunu izlemek için Zaman içindeki online mağaza dönüşümü raporunu kullanarak koleksiyonlarını yeniden düzenler ve dönüşüm oranını artırıp artırmadığını görmek için yeni bir indirim kodunu kullanıma sunar.

Web Performansı

Online mağazanızın web performansını optimize ederek müşterilerinizin alışveriş deneyimini iyileştirebilir, mağazanızın daha kolay bulunabilmesini sağlayabilir ve dönüşüm oranınızı artırabilirsiniz. Mağazanızın, sizinkine benzer diğer Shopify mağazalarına ve sektör standartlarına kıyasla nasıl bir performans gösterdiğini öğrenmek istiyorsanız Web Performansı raporunuzu inceleyebilirsiniz.

Bu rapor hakkında daha fazla bilgi edinmek için Web Performansı kontrol paneli ve raporlar sayfasına bakın.

Zaman içinde ürün önerisi dönüşümleri

Online mağazanızdaki ürün sayfalarında Shopify'dan ürün önerileri seçeneğini kullanıyorsanız Zaman içinde ürün önerisi dönüşümleri raporu, bu önerilerin seçili süre içinde ne kadar iyi bir performans gösterdiğini belirtir. Bu bilgiler mağazanızın, ürün önerilerini satışlara dönüştürme konusunda nasıl bir performans gösterdiğini anlamanıza yardımcı olabilir.

Not: Shopify'da ürün önerilerinizi takip etmek için API tarafından belirtilen ürün URL'leri biçimini kullanmanız gereklidir. Daha fazla bilgi edinmek için Ürün Önerileri API'si ürün yanıtı ile ürün önerileri gösterme bölümüne bakabilirsiniz.

Zaman içinde ürün önerisi dönüşümleri raporunda aşağıdaki sütunlar yer alır:

"Zaman içinde ürün önerisi dönüşümleri" raporundaki sütunlar
Sütun Açıklama
Gün Müşteri etkileşiminin gerçekleştiği gün.
Oturumlar Müşterilerin bir ürün sayfasında ürün önerilerini görüntüledikleri oturumların sayısı.
Tıklama yapılan oturumlar Bir müşterinin, ürün önerisini tıkladıktan sonra ürün sayfasını görüntülendiği oturumların sayısı.
Sepete ekleme yapılan oturumlar Bir müşterinin, oturum sırasında bir ürün tavsiyesine tıklandıktan sonra, önerilen bir ürünü sepete eklendiği oturumların sayısı.
Satın alım yapılan oturumlar Müşterinin, oturumda ürün tavsiyesine tıkladıktan sonra ürünü sepete ekleyip satın aldığı oturumların sayısı.
Tıklama oranı Ürün önerileri içeren oturumlar arasında, bir ürün önerisine tıklamayla sonuçlananların yüzdesi.
Sepete eklenme oranı Ürün önerileri içeren oturumlar arasında, bir ürün önerisinin sepete eklenmesiyle sonuçlananların yüzdesi.
Satın alım oranı Ürün önerileri içeren oturumlar arasında, bir ürün önerisinin satın alınmasıyla sonuçlananların yüzdesi.

Veriler huniye benzer: Oturum sayısı tıklama sayısından büyük veya bu sayıya eşittir, tıklama sayısı sepete eklenen sayısından büyük veya bu sayıya eşittir ve sepete eklenen sayısı, satın alım sayısından büyük veya bu sayıya eşittir.

Rapor,Satın Al Düğmesi veya üçüncü taraf uygulama kullanılarak sepete eklenen veya satın alınan ürünlerle ilgili verileri içermez.

Verileri güne, haftaya veya aya göre gruplandırabilirsiniz. Ayrıca, farklı tarih aralıklarından verileri de karşılaştırabilirsiniz.

Önerilerin takip edilme biçimi nedeniyle bu rapor, mağazanızda son 24 saat içinde yapılan tüm önerileri göstermeyebilir.

Öneriye tıklama oranı düşük olan başlıca ürünler

Öneriye tıklama oranı düşük olan başlıca ürünler raporu, son 30 günde, öneriye tıklama oranı ortalamanın altında olan ve en çok satan ürünlerini gösterir.

Öneriye tıklama oranı düşük olan başlıca ürünler raporundaki sütunlar
Sütun Açıklama
Ürün başlığı Ürünün başlığı.
Ürün türü Ürünün türünü belirtir.
Önerilere tıklama oranı Ürün önerileri içeren oturumlar arasında, bir müşterinin ürün önerisine tıklamasıyla sonuçlananların yüzdesi.
Ortalama tıklama oranından farkı Öneriye tıklama oranı ile ortalama tıklama oranı arasındaki fark.

Bu rapordaki bilgiler, müşterileriniz tarafından en çok görüntülenen ürünlerden hangilerinin, gösterilen önerilen ürünler için ortalamanın altında tıklama oranına sahip olduğunu anlamanıza yardımcı olur. Search & Discovery uygulamasında bu ürünler için önerileri özelleştirebilirsiniz.

Rapor, son 30 gün içindeki verileri içerir ve günlük olarak değişir. Önerilerin takip edilme şekli nedeniyle bu rapor, mağazanızla ilgili son 24 saat içindeki verileri içermeyebilir.

Başlıca online mağaza aramaları

Başlıca online mağaza aramaları raporu, müşterilerinizin online mağazanızdaki bir ürünü aramak için kullandıkları arama terimlerinin dökümünü gösterir.

Başlıca online mağaza aramaları raporunda bulunan sütunlar
Sütun Açıklama
Arama terimi Müşterinin mağazanızı aramak için kullandığı terim.
Arama sayısı Müşterilerin bu terimle mağazanızı aradığı oturumların sayısı.

Bu bilgiler, müşterilerin mağazanızda bir şey ararken kullandıkları belirli sözcükleri anlamanıza yardımcı olur. Müşterilerinizin hızlı bir şekilde aradıklarını bulabilmeleri için ürün başlıklarınızı ve açıklamalarınızı düzenleyip düzenlemeyeceğinize karar verebilirsiniz.

Aramaların takip edilme biçimi nedeniyle bu rapor, mağazanızda son 12 saat içinde yapılan tüm aramaları göstermeyebilir.

Tıklamayla sonuçlanmayan başlıca online mağaza aramaları

Tıklamayla sonuçlanmayan başlıca online mağaza aramaları raporu, mağazanızı arayan müşterilerden herhangi bir tıklamayla sonuçlanmayan arama terimlerinin listesini gösterir.

Tıklamayla sonuçlanmayan başlıca online mağaza aramaları raporunda aşağıdaki sütunlar bulunur:

Tıklamayla sonuçlanmayan başlıca online mağaza aramaları raporundaki sütunların tanımı
Sütun Açıklama
Arama terimi Müşterinin mağazanızı aramak için kullandığı terim.
Arama sayısı Müşterilerin bu terimle mağazanızı aradığı oturumların sayısı.

Bu bilgiler, sonuçlara tıklamayan müşterilerin mağazanızda arama yaparken kullandıkları belirli sözcükleri anlamanıza yardımcı olur. Müşterilerinizin hızlı bir şekilde aradıklarını bulabilmeleri için ürün başlıklarınızı ve açıklamalarınızı düzenleyip düzenlemeyeceğinize karar verebilirsiniz. Search & Discovery uygulamasında mağazanızın arama sonuçlarını da özelleştirebilirsiniz.

Aramaların takip edilme biçimi nedeniyle bu rapor, mağazanızda son 12 saat içinde yapılan tüm aramaları göstermeyebilir.

Raporda son 2 Eylül 2022'den itibaren toplanan veriler yer alır.

Sonuç getirmeyen başlıca online mağaza aramaları

Sonuç getirmeyen başlıca online mağaza aramaları raporu size, müşterilerinizin mağazanızdaki bir ürünü aramak için kullandıkları ancak sonuç alamadıkları arama terimlerinin dökümünü gösterir.

Sonuç getirmeyen başlıca online mağaza aramaları raporunda aşağıdaki sütunlar bulunur:

Sonuç getirmeyen başlıca online mağaza aramaları raporundaki sütunlar
Sütun Açıklama
Arama terimi Müşterinin mağazanızı aramak için kullandığı terim.
Arama sayısı Müşterilerin bu terimle mağazanızı aradığı oturumların sayısı.

Bu bilgiler, müşterilerin mağazanızda bir şey ararken kullandıkları belirli sözcükleri anlamanıza yardımcı olur. Müşterilerinizin hızlı bir şekilde aradıklarını bulabilmeleri için ürün başlıklarınızı ve açıklamalarınızı düzenleyip düzenlemeyeceğinize karar verebilirsiniz. Search & Discovery uygulamasında mağazanızın arama sonuçlarını da özelleştirebilirsiniz.

Aramaların takip edilme biçimi nedeniyle bu rapor, mağazanızda son 12 saat içinde yapılan tüm aramaları göstermeyebilir.

Zaman içindeki dönüşümleri arayın

Shopify'ın vitrin araması özelliğini kullanıyorsanız Zaman içinde arama dönüşümleri raporu, vitrin aramasının seçili bir süre içinde ne kadar etkili olduğunu gösterir. Bu bilgiler mağazanızın, aramaları satışlara dönüştürme konusunda ne kadar iyi olduğunu anlamanıza yardımcı olur.

Not: Shopify'da vitrin aramasını takip etmek için temanızın kod temelinde search.results öğesinden döndürülen url mülkü kullanılmalıdır. Shopify tarafından geliştirilen tüm temalar, vitrin aramalarını takip etmek için ayarlanır.

Zaman içinde arama dönüşümleri raporunda aşağıdaki sütunlar bulunur:

Zaman içinde arama dönüşümleri raporundaki sütunlar
Sütun Açıklama
Gün Müşteri etkileşiminin gerçekleştiği gün.
Oturumlar Müşterilerin arama gerçekleştirdiği oturumların sayısı.
Tıklama yapılan oturumlar Arama sonuçlarında görünen bir ürüne tıkladıktan sonra ürün sayfasının müşteri tarafından görüntülendiği oturumların sayısı.
Sepete ekleme yapılan oturumlar Bir oturumda arama sonuçlarında görünen ürüne tıkladıktan sonra, ürünün müşteri tarafından sepete eklendiği oturumların sayısı.
Satın alım yapılan oturumlar Bir müşterinin, oturum sırasında arama sonuçlarında görünen ürüne tıkladıktan ve ürünü sepete ekledikten sonra, arama sonuçlarında görünen ürünü satın aldığı oturumların sayısı.
Tıklama oranı Ürünü görüntülemek için tıklamayla sonuçlanan arama oturumlarının yüzdesi.
Sepete eklenme oranı Ürünün sepete eklenmesiyle sonuçlanan arama oturumlarının yüzdesi.
Satın alım oranı Satın alıma dönüşen arama oturumlarının yüzdesi.

Veriler huniye benzer: Oturum sayısı tıklama sayısından büyük veya bu sayıya eşittir, tıklama sayısı sepete eklenen sayısından her zaman büyük veya bu sayıya eşittir ve sepete eklenen sayısı, satın alım sayısından büyük veya bu sayıya eşittir.

Verileri güne, haftaya veya aya göre gruplandırabilirsiniz. Ayrıca, farklı tarih aralıklarından verileri de karşılaştırabilirsiniz.

Rapor,Satın Al Düğmesi veya üçüncü taraf uygulama kullanılarak sepete eklenen veya satın alınan ürünlerle ilgili verileri içermez.

Aramaların takip edilme biçimi nedeniyle bu rapor, mağazanızda son 12 saat içinde yapılan tüm aramaları göstermeyebilir.

Açılış sayfasına göre oturumlar

Açılış sayfasına göre oturumlar raporu, mağazanızdaki oturumlarının hangi sayfada başladığını gösterir:

Bu dökümü Analizler sayfanızdan görebilirsiniz.

Bu raporu açtığınızda veriler güncellenir, bu işlem aşağı yukarı birkaç saniye sürer. Daha yeni veriler görüntülemek için raporu yeniden açabilir veya yenileyebilirsiniz.

Cihaza göre oturumlar

Cihaza göre oturumlar raporu size, web sitenize erişmek kullanılan cihazların türünü gösterir.

Bu dökümü Analizler sayfanızdan görebilirsiniz.

Bu raporu açtığınızda veriler güncellenir, bu işlem aşağı yukarı birkaç saniye sürer. Daha yeni veriler görüntülemek için raporu yeniden açabilir veya yenileyebilirsiniz.

Online mağaza sepet analizi

Online mağaza sepet analizi raporu, müşterilerinizin son 30 gün içinde aynı sepete ekledikleri ürün çiftlerini göstererek müşterilerin alışveriş davranışlarını anlamanıza yardımcı olur. Bu rapordaki bilgileri, gördüğünüz verilere göre pazarlama stratejileri oluşturmak için bir kılavuz olarak kullanabilirsiniz.

Adımlar:

Raporda maksimum 10 çift ürün gösterilir.

Bu raporun oluşturulma biçimini nedeniyle analiz, mağazanızda son 24 saat içinde gerçekleşen tüm faaliyeti yansıtmayabilir.

Not: "Analiz için yeterli veri yok" mesajını görürseniz, son 30 gün içinde istatistiksel olarak önemli bir ilişki göstermek için sepete yeteri kez ürün çifti eklenmemiş demektir. Çok sayıda ürününüz veya az sayıda ziyaretçiniz olduğunda, bazen de ürünlerinizden bazıları yeni olduğunda bu durum oluşabilir.

Pazarlama teknikleri

Sütün genellikle marketin arka kısmında, kahvaltılık gevrekten uzakta neden bulunduğunu hiç merak ettiniz mi?

Süt kahvaltılık gevreğe yakın bir buzdolabına taşınabilir ya da gevrek sütün yakınına yerleştirilebilir, ancak kasıtlı olarak ayrılırlar.

Süt çabuk bozulduğundan market alışverişi yapan çoğu insan sık sık süt almaya ihtiyaç duyar. Pazarlamacılar sütü marketin arka kısmına yerleştirir. Böylece müşteriler, süt reyonuna ulaşana kadar birçok ürünün yanından geçmek zorunda kalırlar. Psikoloji ve pazarlama alanında yapılan çalışmalar, müşterilerin gevreklerden süt reyonuna yürürken diğer ürünlerin markalarını fark ettiklerini ve sepetlerine koyduklarını gösteriyor. Çoğu zaman ürün, müşterilerin istediklerini bile bilmedikleri bir şey oluyor.

Pazarlamacılar, kahvaltılık gevrek satın aldığınızda süt de almanız gerektiğine emin olduklarından gevrekler girişe yakın bir yerde bulunur. Bu durumda, sütü marketin arka kısmından almanız gerekir ve diğer tüm ürünlerin yanından geçmek zorunda kalırsınız. Markete süt almak için gitmeniz durumunda kahvaltılık gevrek isteyeceğiniz kesin değildir. Bu nedenle süt marketin arka tarafına, gevrek öne yerleştirilir, tersi yapılmaz.

İşletmenizin bulunduğu endüstriden bağımsız olarak Shopify mağazanızda bu tür pazarlama tekniklerini uygulayabilirsiniz.

Aşağıdaki örneklerde, Online mağaza sepet analizi raporunda ürün ilişkilerini göstermek için A Ürünü, Şunu ekleyen müşteriler sütunu altındaki ürünleri, B Ürünü ise Şunlar da eklendi: ... sütunu altındaki ürünleri temsil ediyor.

Fiyat indirimleri ve kâr payları

Müşterilerin, A Ürünü'nü ekledikten sonra B Ürünü'nü de sepete ekleyecekleri kavramına göre, A Ürünü'nde indirim yapıp B Ürünü'nün fiyatını artırabilirsiniz. İndirim, A Ürünü'nün sepete eklenme sıklığını artırabilir ve B Ürünü'nün de eklenme sıklığını etkileyebilir

Shopify'da fiyatlarınızı indirmenin farklı yolları vardır:

Web sitesi reklamları

Banner reklamlarını ve ürün önerilerini kullanarak web sitenizde ürünlerinizi tanıtabilirsiniz.

Birçok Shopify teması, ana sayfaya yerleşik olarak bulunan slayt gösterisi banner'larına sahiptir. Banner, mağazanızın görünürlüğü yüksek olan bir bölümüdür. Bu nedenle, müşterilerin tıklayıp doğrudan ürüne gidebilecekleri bir banner reklamı yerleştirebilirsiniz. Bu işlemi kendi başına yapamayacağınızı düşünüyorsanız bir tasarımcıyla veya Shopify İş Ortağı ile çalışarak reklam oluşturabilir ve o reklamı ana sayfa slayt gösterinize yükleyebilirsiniz.

Ayrıca, anlık olarak görüntüledikleri ürünlere göre müşterilerinize alakalı ürünler önermek için ürün önerilerini kullanabilirsiniz.

E-posta kampanyaları

Ödeme sırasında müşteri e-postalarını alabilir ve e-posta ile pazarlama kampanyaları yürütebilirsiniz.

E-posta göndereceğiniz uzun bir müşteri listeniz varsa Shopify yöneticinizdeki Müşteriler sayfasından veri çeken bir posta listesi oluşturmak için Shopify App Store'da bir e-posta uygulaması bulabilirsiniz.

Mağazanızdaki ürün konumu

Süt ve kahvaltılık gevrek örneğinde marketler, A Ürünü'nü B Ürünü'nünden fiziksel olarak ayırarak satışları artırmaya çalışır. Ürünlerin arasındaki ilişki yeterince güçlü değilse müşteriler B Ürünü'nü bulamayıp vazgeçebilirler, bu durumda ürünleri ayırmak satışlarınıza zarar verir.

Ürünlerin birbirine yakın şekilde yerleştirilmesi, süt ve kahvaltılık gevrek örneğindeki ürün ilişkisinin gösterdiği avantajı sağlamayabilir, ancak müşterilerinizin aradıklarını bulmalarını kolaylaştırır.

Müşteriler, online mağazada ürünleri fiziksel mağazadaki gibi aramayabilirler, bu yüzden online mağazanızda ürünlerinizi nasıl yerleştireceğinize dikkat edin. Ürünlerinizi ayırırsanız müşterilerin, aradıkları ürünler için mağazanızda hâlâ arama yapabildiğinden emin olun.

Mağazanızdaki ürün yerleşimini değiştirmenin farklı yolları vardır:

Lojistik

Envanterinizi nasıl stoklayacağınızı planlamanıza yardımcı olması için Online mağaza sepeti analizi raporundaki ürün ilişkilerini kullanabilirsiniz. Örneğin, B Ürünü'nü A Ürünü'ne yakın olacak şekilde yerleştirebilirsiniz.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene