Özel raporlar

Mağazanız Advanced Shopify veya Shopify Plus planı kapsamındaysa varsayılan raporları değiştirebilir ve Shopify'ın filtreleme ve düzenleme özelliklerini kullanarak özel raporlar oluşturabilirsiniz. Özel raporlar diğer Shopify raporlarına benzer ancak tam olarak ihtiyaç duyduğunuz verileri göstermek için filtreler kullanır:

  • Varsayılan bir raporu değiştirmek için filtreler ekleyerek ve sütunları düzenleyerek raporu özelleştirin ve ardından Farklı kaydet'e tıklayıp rapora bir ad verin.

  • Özel bir raporu değiştirmek için raporu özelleştirin ve ardından Raporu kaydet'e tıklayın. Alternatif olarak, farklı bir adla özel raporun kopyasını oluşturmak için Farklı kaydet'e tıklayabilirsiniz.

Mağaza personeliniz, değiştirdiğiniz veya oluşturduğunuz tüm raporları görebilir, bu raporları çoğaltabilir ve değiştirebilir.

Adımlar:

  1. Başlangıç noktası seç iletişim kutusundan başlatmak istediğiniz rapor türünü seçin.

  2. Rapora açıklayıcı bir ad vermek istiyorsanız açıklamayı Başlık altına girin.

  3. Özel rapor oluştur'a tıklayın.

  4. Filtreleme ve düzenleme yaparak yeni raporunuzu özelleştirin.

  5. Raporu oluşturmayı tamamladığınızda Raporu kaydet'e tıklayın.

Raporunuz, Shopify yöneticinizin Raporlar sayfasında Özel raporlar bölümünde görüntülenir.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene