Egendefinerte rapporter

Hvis du har Advanced Shopify eller Shopify Plus-abonnement, kan du endre standardrapporter og opprette tilpassede rapporter ved hjelp av Shopifys filtrerings- og redigeringsfunksjoner. Egendefinerte rapporter ligner på andre Shopify-rapporter, bare at de bruker filtre til å vise akkurat hvilke data du trenger:

  • For å endre en standardrapport må du tilpasse den ved å legge til filtre og redigere kolonner og deretter klikke Lagre som og gi rapporten et navn.

  • Du kan endre en egendefinert rapport ved å tilpasse den og klikke Lagre rapport. Du kan også klikke på Lagre som for å opprette et duplikat av den egendefinerte rapporten under et annet navn.

Butikkpersonalet kan se alle rapportene du endrer eller oppretter, og de kan duplisere og endre disse rapportene.

Trinn:

  1. Fra Velg startpunkt-dialogboksen velger du rapporttypen du vil opprette:

    Velg startpunktdialog

  2. Hvis du vil gi rapporten et beskrivende navn, skriver du inn dette under Tittel.

  3. Trykk på Opprett egendefinert rapport.

  4. Tilpass den nye rapporten ved å filtrere og redigere.

  5. Når du er ferdig med å opprette rapporten, klikker du Lagre rapport.

Rapporten vises på rapporter-siden i Shopify-administrator i egendefinerte rapporter-seksjonen:

Rapport som vises i egendefinerte rapporter-seksjonen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis