Egendefinerte rapporter

Hvis butikken din har Advanced Shopify eller Shopify Plus-abonnementet, kan du endre standardrapporter og opprette egendefinerte rapporter med Shopifys funksjoner for filtrering og redigering. Egendefinerte rapporter likner på andre Shopify-rapporter, men bruker filtre for å vise akkurat de opplysningene du trenger:

  • For å endre en standardrapport må du tilpasse den ved å legge til filtre og redigere kolonner og deretter klikke Lagre som og gi rapporten et navn.

  • Du kan endre en egendefinert rapport ved å tilpasse den og klikke Lagre rapport. Du kan også klikke på Lagre som for å opprette et duplikat av den egendefinerte rapporten under et annet navn.

Butikkpersonalet kan se alle rapportene du endrer eller oppretter, og de kan duplisere og endre disse rapportene.

Trinn:

  1. Fra Velg startpunkt-dialogboksen velger du rapporttypen du vil opprette.

  2. Hvis du vil gi rapporten et beskrivende navn, skriver du inn dette under Tittel.

  3. Trykk på Opprett egendefinert rapport.

  4. Tilpass den nye rapporten ved å filtrere og redigere.

  5. Når du er ferdig med å opprette rapporten, klikker du Lagre rapport.

Du finner rapporten på siden Rapporter i Shopify-administrator når du filtrerer listen etter Forfattere og deretter velger Brukere.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis