Opprette en egendefinert rapport

Du kan opprette en egendefinert rapport på følgende måter:

 • Ved å bygge en egendefinert rapport med en mal.
 • Ved å endre en eksisterende standardrapport.
 • Ved å duplisere en eksisterende rapport og endre den.

Opprett en ny egendefinert rapport med en mal

Du kan opprette en ny rapport ved å bruke en mal som base for standardfiltre og datakolonner som vises i rapporten. Følgende maler er tilgjengelige når du oppretter en ny egendefinert rapport:

Tabell som viser tilgjengelige rapportmaler og deres tilknyttede rapportkategorier.
Mal Kategori
Salg over tid Salg
Betalinger etter metode Økonomi
Avgifter samlet inn over tid Økonomi
Økter over tid Oppkjøp
Kunder etter bestillingsverdi Kunder

For å komme i gang velger du malen som passer kategorien og formålet for den egendefinerte rapporten best. Du kan redigere og tilpasse den egendefinerte rapporten ytterligere etter at du har valgt en mal.

Trinn:

Opprett en egendefinert rapport ved å endre en eksisterende standardrapport

Hvis du endrer en standardrapport fra Shopify, blir den ansett som en egendefinert rapport.

Trinn:

Opprett en egendefinert rapport ved å duplisere og endre en eksisterende rapport

Du kan opprette en kopi av en eksisterende rapport og bruke den som utgangspunkt for en egendefinert rapport, som du deretter kan endre etter behov.

Trinn:

Eksempel på en egendefinert rapport

Du er en forfatter, og for å fortelle kundene dine om lanseringen av en ny e-bok kjører du flere markedsføringskampanjer i sosiale medier (alle med UTM-navnet ebook-launch). I dette scenariet kan det være lurt å opprette en ny egendefinert rapport fra en mal for å vise kvaliteten på trafikken som kommer fra de ulike sosiale medieplattformene og gjøre det enklere å se hvilke sosiale mediekampanjer som kan trenge justering eller fokus.

Trinn:

 1. Trykk på Opprett egendefinert rapport.
 2. Gi rapporttittelen et beskrivende navn, og velg malen Økter over tid.
 3. Trykk på Opprett egendefinert rapport.
 4. Klikk på filterikonet og bruk følgende filter: UTM campaign name > is > ebook-launch. Dette vil begrense rapporten til å bare vise økter som drives av kampanjer med navnet ebook-launch.
 5. Klikk på ikonet for kolonner, og velg å vise følgende kolonner:

  • Avvisningsfrekvens
  • Øktens gjennomsnittlige varighet
  • Referentnavn
  • Målsidebane
 6. Klikk på Lagre rapport.

Denne eksempelrapporten viser nå hvor lenge besøkende blir på ulike sider, og hvilken sosiale medieplattform de kommer fra (som Facebook, Instagram eller Google). Ved å vite hvilken side de blir på (eller ikke blir på) kan det bli enklere å ta markedsføringsbeslutninger.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis