Juster rapporter

Du kan justere standardrapportene i Shopify for å vise dataene du ønsker. Du kan filtrere dataene, redigere kolonnene og velge andre tidsintervaller. Du kan også eksportere rapportene dine for analyse i regnearkprogrammer.

I denne delen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis