Dostosuj raporty

Domyślne raporty można dostosować w taki sposób w Shopify, aby pokazywały żądane informacje. Można filtrować zawarte w nich dane, edytować kolumny i wybierać przedziały czasu. Istnieje również możliwość eksportowania raportów do analizy w programach arkuszy kalkulacyjnych.

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo