Wskaźniki referencyjne w raportach

Możesz porównać dane swojego sklepu ze wskaźnikami referencyjnymi dla określonych mierników w raportach. Porównania ze wskaźnikami referencyjnymi są wyświetlane tylko na wykresach danych; nie są one dostępne w tabelach danych.

Porównaj wskaźniki referencyjne

  1. Otwórz Raport ze wskaźnikiem referencyjnym.
  2. Kliknij menu Porównaj.
  3. Wybierz Wskaźniki referencyjne.

Dostępne wskaźniki referencyjne

Dane wskaźników referencyjnych są dostępne dla następujących mierników:

Raporty i mierniki z dostępnymi wskaźnikami referencyjnymi
Wskaźnik Dane dostępne w poniższych raportach
Konwersja sklepu online Konwersja sklepu online w czasie
Sesje Sesje w czasie
Średnia wartość zamówienia Średnia wartość zamówienia w czasie, zamówienia w czasie
Wskaźnik retencji klientów Raport z analizy kohorty
Zamówienia Historia zamówień
Sprzedaż Historia sprzedaży
Czas dostawy Czas realizacji, wysyłki i dostawy
Czas realizacji Czas realizacji, wysyłki i dostawy
Czas wysyłki Czas realizacji, wysyłki i dostawy

Dla każdego miernika referencyjnego wyświetlają się trzy liczby porównujące Twój sklep z podobnymi sklepami. Liczby te to: mediana, 25. percentyl i 75. percentyl. Wartości te są dostępne w ujęciu dziennym tylko na poziomie zagregowanym (tj. dostępna jest ogólna konwersja sklepu online, ale nie konwersja według kanału ani innego wymiaru); wyjątkiem jest wskaźnik utrzymania klientów, który jest dostępny w ujęciu tygodniowym, miesięcznym i kwartalnym.

Typowe terminy:

Raporty i mierniki z dostępnymi wskaźnikami referencyjnymi
Warunek Definicja
Mediana Wartość, która reprezentuje wartość środkową sklepów podobnych do Twojego (50% sklepów ma wyższą wartość i 50% ma niższą wartość niż mediana).
25. percentyl Wartość, która reprezentuje 25. percentyl sklepów podobnych do Twojego (75% sklepów ma wyższą wartość).
75. percentyl Wartość, która reprezentuje 75. percentyl sklepów podobnych do Twojego (25% sklepów ma wyższą wartość).

Obliczanie wskaźników referencyjnych

Wskaźniki referencyjne tworzone są na podstawie kohort sklepów podobnych do Twojego. Podczas definiowania podobieństwa brane są pod uwagę następujące czynniki:

  1. Wolumen zamówień;
  2. Kraj rynku podstawowego; oraz
  3. Kategorie produktów sprzedanych w ciągu ostatnich 30 dni.

Kwalifikowalność do wskaźników referencyjnych

Wskaźniki referencyjne będą dostępne dla Twojego sklepu przy spełnieniu poniższych warunków:

  1. Twój sklep sprzedał co najmniej 1 produkt w ciągu ostatnich 30 dni z przypisaną kategorią produktów (kategoria produktów jest używana jako dane wejściowe do ustalenia kohorty referencyjnej).
  2. W Twojej kohorcie referencyjnej jest wystarczająco dużo podobnych sklepów, aby zapewnić miarodajny wskaźnik referencyjny. Możesz nie zobaczyć wskaźnika referencyjnego, jeśli nie będzie wystarczającej liczby sklepów podobnych do Twojego (ustalonych na podstawie wolumenu zamówień i kraju podstawowego rynku Twojej firmy).

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo