Riktmärken i rapporter

Du kan jämföra din butiks data mot riktmärken för specifika mätvärden i rapporter. Jämförelser av riktmärken visas endast i datadiagram. De är inte tillgängliga i datatabellerna.

Jämför riktmärken

  1. Öppna en Rapport med ett riktmärke.
  2. Klicka på jämförelsemenyn.
  3. Välj Riktmärken.

Tillgängliga riktmärken

Riktmärkesdata är tillgängliga för följande mätvärden:

Rapporter och mätvärden med tillgängliga riktmärken
Mätvärden Riktmärkesdata tillgängliga i följande rapporter
Konverteringsfrekvens för webbshop Webbutikskonvertering över tid
Sessioner Sessioner över tid
Genomsnittligt ordervärde Genomsnittligt ordervärde över tid, ordrar över tid
Kundlojalitet Kohortanalysrapport
Ordrar Ordrar över tid
Försäljning Försäljning över tid
Tid för leverans Tider för distribution, frakt och leverans
Tid för distribuering Tider för distribution, frakt och leverans
Tid för frakt Tider för distribution, frakt och leverans

I varje mätvärde för riktmärken ingår tre nummer som jämför din butik med liknande butiker. Dessa nummer är: median, 25:e percentilen och 75:e percentilen. Dessa värden är tillgängliga dagligen och är endast tillgängliga på aggregerad nivå (d.v.s. din totala webbshopskonvertering är tillgänglig, men inte konvertering efter kanal eller något annat mått). Undantaget är kundlojalitetsgraden som finns tillgänglig veckovis, månadsvis och kvartalsvis.

Vanliga villkor:

Rapporter och mätvärden med tillgängliga riktmärken
Villkor Definition
Median Värdet som representerar mittpunkten för butiker som liknar din (50 % av alla butiker har ett högre värde än medianen och 50 % har ett lägre värde).
25:e percentilen Värdet som representerar den 25:e percentilen för butiker som liknar din (75 % av alla butiker har ett högre värde).
75:e percentilen Värdet som representerar den 75:e percentilen för butiker som liknar din (25 % av alla butiker har ett högre värde).

Beräkna riktmärken

Riktmärken skapas baserat på kohorter av butiker som liknar din. När likheten definieras beaktas följande faktorer:

  1. Ordervolym,
  2. Primärt marknadsland, och
  3. De produktkategorier som sålts under de senaste 30 dagarna.

Behörighet för riktmärken

Mätvärden för riktmärken för din butik kommer visas om följande villkor gäller:

  1. Under de senaste 30 dagarna har du sålt minst 1 produkt med en tilldelad produktkategori (produktkategori används som en inmatning för att fastställa din riktmärkeskohort).
  2. Det finns tillräckligt många liknande butiker i din riktmärkeskohort för att du ska kunna få ett meningsfullt riktmärke. Ett riktmärke kanske inte finns tillgängligt om det inte finns ett tillräckligt antal butiker som liknar din (bestäms av ordervolym och primärt marknadsland för ditt företag).

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis