เกณฑ์มาตรฐานในรายงาน

คุณสามารถเปรียบเทียบข้อมูลของร้านค้าคุณกับราคาที่อยู่ภายในเกณฑ์มาตรฐานที่เฉพาะเจาะจงได้ การเปรียบเทียบแบบไม่มีข้อมูลจะแสดงในแผนภูมิข้อมูลเท่านั้น ไม่มีข้อมูลในตารางข้อมูล

เปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐาน

  1. เปิดรายงานที่มีเกณฑ์มาตรฐาน
  2. คลิกเมนู เปรียบเทียบ
  3. เลือกเกณฑ์มาตรฐาน

เกณฑ์มาตรฐานที่พร้อมใช้งาน

ข้อมูลเกณฑ์มาตรฐานที่มีให้สำหรับตัวชี้วัดดังต่อไปนี้:

รายงานและตัวชี้วัดพร้อมเกณฑ์มาตรฐานที่มีอยู่
ตัวชี้วัด ข้อมูลเกณฑ์มาตรฐานมีอยู่ในรายงานดังต่อไปนี้
คอนเวอร์ชันของร้านค้าออนไลน์ คอนเวอร์ชันบนร้านค้าออนไลน์ตามเวลา
เซสชัน เซสชันเมื่อผ่านไปช่วงเวลาหนึ่ง
มูลค่าคำสั่งซื้อโดยเฉลี่ย มูลค่าคำสั่งซื้อโดยเฉลี่ยตามช่วงเวลา และคำสั่งซื้อตามช่วงเวลา
อัตราการรักษาลูกค้า รายงานการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า
คำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อตามช่วงเวลา
ยอดขาย ยอดขายตามเวลา
เวลาในการส่งมอบ การจัดการคำสั่งซื้อ การจัดส่ง และระยะเวลาในการจัดส่ง
เวลาในการจัดการ การจัดการคำสั่งซื้อ การจัดส่ง และระยะเวลาในการจัดส่ง
เวลาในการจัดส่ง การจัดการคำสั่งซื้อ การจัดส่ง และระยะเวลาในการจัดส่ง

สำหรับตัวชี้วัดเกณฑ์มาตรฐานแต่ละตัว จะมีตัวเลขสามจำนวนที่เปรียบเทียบร้านค้าของคุณกับร้านค้าต่างๆ ที่เหมือนกับร้านคุณ ตัวเลขเหล่านี้คือ: เปอร์เซ็นไทล์ค่ากลาง เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 และเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 ค่าเหล่านี้มีให้ตามเวลารายวันและใช้ได้ในระดับรวมเท่านั้น (กล่าวคือ คอนเวอร์ชันร้านค้าออนไลน์โดยรวมของคุณมีให้ใช้งาน แต่ไม่สามารถคอนเวอร์ชันตามช่องทางหรือมิติข้อมูลอื่นๆ ได้) ข้อยกเว้นคืออัตราการรักษาลูกค้าซึ่งมีให้ในรายสัปดาห์ รายเดือน และรายไตรมาส

ข้อกำหนดทั่วไป:

รายงานและตัวชี้วัดพร้อมเกณฑ์มาตรฐานที่มีอยู่
ข้อกำหนด ความหมาย
ค่ากลาง ค่าที่แสดงถึงจุดกึ่งกลางของร้านค้าที่คล้ายกับคุณ (50% ของร้านค้ามีค่าสูงกว่าค่ากลาง และ 50% ของร้านค้ามีค่าที่ต่ำกว่าค่ากลาง)
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ค่าที่แสดงถึงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ของร้านค้าที่คล้ายกับคุณ ( 75% ร้านค้ามีค่าสูงกว่า)
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 ค่าที่แสดงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 ของร้านค้าที่คล้ายกับคุณ (25% ของร้านค้ามีค่าที่สูงกว่า)

การคํานวณเกณฑ์มาตรฐาน

เกณฑ์มาตรฐานสร้างขึ้นจากกลุ่มร้านค้าที่คล้ายกับของคุณ มีการพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้ในการกำหนดความคล้ายคลึงกัน:

  1. ปริมาณการสั่งซื้อ
  2. ประเทศตลาดหลัก และ
  3. ประเภทของสินค้าที่ขายได้ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา

สิทธิ์ในการใช้เกณฑ์มาตรฐาน

จะแสดงเมตริกเกณฑ์มาตรฐานของร้านค้าของคุณ หากทำตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

  1. คุณได้ขายสินค้าอย่างน้อย 1 รายการในช่วง 30 วันที่ผ่านมาด้วยประเภทสินค้าที่มีการกำหนด (ประเภทสินค้าจะถูกใช้เป็นข้อมูลเพื่อระบุค่ากลุ่มเกณฑ์มาตรฐานของคุณ)
  2. มีร้านค้าที่คล้ายกันเพียงพอในกลุ่มเกณฑ์มาตรฐานของคุณ ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกณฑ์มาตรฐานนั้นเป็นไปอย่างมีความหมาย เกณฑ์มาตรฐานอาจไม่สามารถใช้งานได้หากร้านค้าที่คล้ายกับของคุณมีจํานวนไม่เพียงพอ (กําหนดจากปริมาณการสั่งซื้อและประเทศตลาดหลักในธุรกิจของคุณ)

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี