Benchmarks i rapporter

Du kan sammenligne din butiks data med benchmarks for specifikke parametre i Rapporter. Benchmarksammenligninger vises kun i datadiagrammer; de er ikke tilgængelige i datatabellerne.

Sammenlign benchmarks

  1. Åbn en rapport med en benchmark.
  2. Klik på menuen Sammenlign.
  3. Vælg benchmarks

Tilgængelige benchmarks

Benchmarkdata er tilgængelige for følgende parametre:

Rapporter og parametre med tilgængelige benchmarks
Metrisk Benchmarkdata tilgængelige i følgende rapporter
Webshopkonvertering Konverteringer i webshop over tid
Sessioner Sessioner over tid
Gennemsnitlig ordreværdi Gennemsnitlig ordreværdi over tid, ordrer over tid
Kundefastholdelsesfrekvens Kohorteanalyserapport
Ordrer Ordrer over tid
Salg Salg over tid
Tid til levering Klargørings-, afsendelses- og leveringstider
Tid til klargøring Klargørings-, afsendelses- og leveringstider
Tid til afsendelse Klargørings-, afsendelses- og leveringstider

For hvert benchmarkparameter kan du se tre tal, der sammenligner din butik med butikker som din. Disse tal er: middelværdi, 25. percentil og 75. percentil. Disse værdier er tilgængelige på et dagligt tidspunkt og er kun tilgængelige på det samlede niveau (dvs. din overordnede webshopkonvertering er tilgængelig, men ikke konvertering pr. kanal eller en anden dimension); kundefastholdelsesfrekvensen er en undtagelse, da den er tilgængelig på ugentlige, månedlige og kvartalsmæssige tidspunkter.

Almindelige termer:

Rapporter og parametre med tilgængelige benchmarks
Vilkår Definition
Middelværdi Den værdi, der repræsenterer midtpunktet af butikker, der ligner din (dvs. 50 % af butikkerne har en højere værdi, og 50 % har en lavere værdi end middelværdien).
25. percentil Den værdi, der repræsenterer den 25. percentil af butikker, der ligner din (dvs. 75 % af butikkerne har en højere værdi).
75. percentil Den værdi, der repræsenterer den 75. percentil af butikker, der ligner din (dvs. 25 % af butikkerne har en højere værdi).

Beregner benchmarks

Benchmarks er oprettet ud fra kohorter af butikker, der ligner din. Der tages følgende faktorer i betragtning ved definition af ligheden:

  1. Ordremængde;
  2. Land for primært marked
  3. Kategorierne for de produkter, der er solgt i de seneste 30 dage.

Berettigelse til benchmarks

Parametrene for parametrene for din butik vises, hvis følgende betingelser er gældende:

  1. Du har solgt mindst 1 produkt inden for de seneste 30 dage med en tildelt produktkategori (produktkategorien bruges som et input til at bestemme din benchmarkkohorte).
  2. Der er nok lignende butikker i din benchmarkkohorte til at give en relevant benchmark. Du får muligvis ikke vist en benchmark, hvis der ikke er et tilstrækkeligt antal butikker, der ligner din (afgøres af antallet af ordrer og landet for din virksomheds primære marked).

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis