Mức chuẩn trong báo cáo

Bạn có thể so sánh dữ liệu của cửa hàng với các mức chuẩn cho số liệu cụ thể trong Báo cáo. So sánh mức chuẩn chỉ hiển thị trong biểu đồ dữ liệu; những thông tin này không có trong bảng dữ liệu.

So sánh mức chuẩn

  1. Mở Báo cáo có mức chuẩn.
  2. Nhấp vào menu So sánh.
  3. Chọn Mức chuẩn.

Mức chuẩn có sẵn

Có dữ liệu mức chuẩn cho các số liệu sau:

Báo cáo và số liệu với các mức chuẩn có sẵn
Số liệu Dữ liệu mức chuẩn có trong các báo cáo sau
Chuyển đổi trên cửa hàng trực tuyến Lượt chuyển đổi của cửa hàng trực tuyến theo thời gian
Số phiên Số phiên theo thời gian
Giá trị đơn hàng trung bình Giá trị đơn hàng trung bình theo thời gian, Số đơn hàng theo thời gian
Tỷ lệ giữ chân khách hàng Báo cáo phân tích nhóm
Đơn hàng Đơn hàng theo thời gian
Doanh số Doanh số theo thời gian
Thời gian giao hàng Thời gian thực hiện, vận chuyển và giao hàng
Thời gian thực hiện Thời gian thực hiện, vận chuyển và giao hàng
Thời gian vận chuyển Thời gian thực hiện, vận chuyển và giao hàng

Đối với mỗi số liệu đối chuẩn, sẽ có ba con số so sánh cửa hàng của bạn với các cửa hàng tương tự. Những số này bao gồm: trung vị, phân vị thứ 25 và phân vị thứ 75. Những giá trị này có sẵn tại một thời điểm hằng ngày và chỉ ở cấp độ tổng hợp (nói cách khác là có thể chuyển đổi toàn bộ cửa hàng trực tuyến, nhưng không thể chuyển đổi theo kênh hoặc thứ nguyên nào khác); trừ trường hợp tỷ lệ giữ chân khách hàng có sẵn ở thời điểm hằng tuần, hằng tháng và hằng quý.

Thuật ngữ phổ biến:

Báo cáo và số liệu với các mức chuẩn có sẵn
Thuật ngữ Định nghĩa
Trung vị Giá trị đại diện cho điểm chính giữa các cửa hàng tương tự như của bạn (50% cửa hàng có giá trị cao hơn và 50% có giá trị thấp hơn trung vị).
Phân vị thứ 25 Giá trị đại diện cho phân vị thứ 25 của các cửa hàng tương tự như của bạn (75% cửa hàng có giá trị cao hơn).
Phân vị thứ 75 Giá trị đại diện cho phân vị thứ 75 của các cửa hàng tương tự như của bạn (25% cửa hàng có giá trị cao hơn).

Tính toán mức chuẩn

Mức chuẩn được thiết lập dựa trên nhóm các cửa hàng tương tự như cửa hàng của bạn. Các yếu tố sau được xem xét khi xác định tính tương đồng:

  1. Số lượng đơn hàng;
  2. Quốc gia của thị trường chính; và
  3. Danh mục sản phẩm đã bán trong 30 ngày qua.

Điều kiện hợp lệ để sử dụng mức chuẩn

(Các) Số liệu đối chuẩn của cửa hàng sẽ hiển thị nếu áp dụng các điều kiện sau:

  1. Bạn đã bán ít nhất 1 sản phẩm trong 30 ngày qua với danh mục sản phẩm được chỉ định (danh mục sản phẩm được dùng làm thông tin đầu vào để xác định nhóm mức chuẩn).
  2. Có đủ các cửa hàng tương tự trong nhóm mức chuẩn của bạn để đưa ra một mức chuẩn có ý nghĩa. Mức chuẩn có thể sẽ không hiển thị nếu không có đủ số cửa hàng tương tự như cửa hàng của bạn (xác định theo số lượng đơn hàng và quốc gia thị trường chính của doanh nghiệp).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí