Raporteissa käytettävät vertailuarvot

Voit vertailla kauppasi tietoja raporteissa näkyviin tiettyjen mittareiden vertailuarvoihin. Vertailuarvojen vertailut näytetään vain tietokaavioissa; ne eivät ole saatavilla tietotaulukoissa.

Vertailuarvojen vertailu

  1. Avaa Raportti, jossa on vertailuarvo.
  2. Klikkaa Vertaile-valikkoa.
  3. Valitse Vertailuarvot.

Käytettävissä olevat vertailumittarit

Vertailutietoja on saatavilla seuraaville mittareille:

Raportit ja mittarit, joilla on saatavilla vertailuarvoja
Mittarit Vertailutietoja saatavilla seuraavissa raporteissa
Verkkokaupan konversio Verkkokaupan konversio tietyllä ajanjaksolla
Istunnot Istunnot tietyllä ajanjaksolla
Keskimääräinen tilauksen arvo Keskimääräinen tilauksen arvo ajan mittaan, tilaukset ajan mittaan
Asiakkaiden säilyttämisaste Kohorttianalyysiraportti
Tilaukset Tilaukset ajan mittaan
Myynti Myynti ajan myötä
Toimitusaika Jakelu-, kuljetus- ja toimitusajat
Jakeluaika Jakelu-, kuljetus- ja toimitusajat
Lähetysaika Jakelu-, kuljetus- ja toimitusajat

Jokaisen vertailumittarin osalta mukana on kolme lukua, jotka vertaavat kauppaasi samankaltaisiin kauppoihin. Nämä luvut ovat mediaani, 25. prosenttipiste ja 75. prosenttipiste. Nämä arvot ovat saatavilla päiväkohtaisesti ja vain koostetulla tasolla (ts. verkkokaupan kokonaiskonversio on saatavilla, mutta kanavakohtainen konversio tai muu mitta ei ole). Poikkeuksena on asiakkaiden säilyttämisaste, joka on saatavilla viikko-, kuukausi- ja vuosineljänneskohtaisesti.

Yleiset ehdot:

Raportit ja mittarit, joilla on saatavilla vertailuarvoja
Ehto Määritelmä
Mediaani Arvo, joka edustaa keskipistettä kauppasi kaltaisista kaupoista (50 %:lla kaupoista arvo on korkeampi ja 50 %:lla arvo on matalampi kuin mediaani).
25. prosenttipiste Arvo, joka edustaa 25. prosenttipistettä kauppasi kaltaisista kaupoista (75 %:lla kaupoista arvo on korkeampi).
75. prosenttipiste Arvo, joka edustaa 75. prosenttipistettä kauppasi kaltaisista kaupoista (25 %:lla kaupoista arvo on korkeampi).

Vertailumittarien laskeminen

Vertailuarvot luodaan kauppasi kaltaisten kauppojen kohorttien perusteella. Samankaltaisuuden määrittämisessä otetaan huomioon seuraavat tekijät:

  1. Tilausten määrä;
  2. Ensisijainen markkinamaa; ja
  3. Viimeisten 30 päivän aikana myytyjen tuotteiden luokat.

Kelpoisuus vertailumittareihin

Kauppasi vertailumittarit näkyvät, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  1. Olet myynyt vähintään yhden tuotteen viimeisten 30 päivän aikana määritetyssä tuoteluokassa (tuoteluokkaa käytetään syötteenä, jolla määritetään vertailuarvokohortti).
  2. Vertailuarvokohortissasi on tarpeeksi samankaltaisia kauppoja merkityksellisen vertailuarvon tarjoamiseen. Vertailuarvo ei ehkä ole saatavilla, jos kauppasi kaltaisia kauppoja ei ole riittävästi (mikä määrittyy yrityksesi tilausten määrän ja ensisijaisen markkinamaan mukaan).

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi