Referanseverdier i rapporter

Du kan sammenligne butikkens data mot referanseverdier for bestemte beregninger i Rapporter. Sammenligninger med referanseverdier vises bare i datadiagrammer, de er ikke tilgjengelige i datatabeller.

Sammenlign referansemålinger

  1. Åpne en rapport med en referanseverdi.
  2. Klikk på menyen Sammenlign.
  3. Velg Referanseverdier.

Tilgjengelige referanseverdier

Referanseverdidata er tilgjengelig for følgende beregninger:

Rapporter og beregninger med tilgjengelige referanseverdier
Metrisk Referanseverdidata er tilgjengelig i følgende rapporter
Konvertering for nettbutikk Konvertering i nettbutikk over tid
Økter Økter over tid
Gjennomsnittlig bestillingsverdi Gjennomsnittlig bestillingsverdi over tid, bestillinger over tid
Kundebevaringsrate Kohortanalyserapport
Bestillinger Bestillinger over tid
Salg Salg over tid
Tid til levering Oppfyllelses-, frakt- og leveringstider
Tid til oppfylling Oppfyllelses-, frakt- og leveringstider
Tid til sending Oppfyllelses-, frakt- og leveringstider

For hver referansemåling er tre tall inkludert, som sammenligner din butikk med butikker som likner. Disse tallene er: median, 25. persentil og 75. persentil. Disse verdiene er tilgjengelige med daglige verdier, og bare på aggregert nivå (dvs. at den overordnede konverteringen i nettbutikken er tilgjengelig, men ikke konvertering per kanal eller andre dimensjoner), unntaket er kundebevaringsraten, som er tilgjengelig på ukentlig, månedlig og kvartalsvis basis.

Vanlige uttrykk:

Rapporter og beregninger med tilgjengelige referanseverdier
Periode Definisjon
Median Verdien som representerer midtpunktet til butikker som ligner på din (50 % av butikkene har en høyere verdi og 50 % har en lavere verdi enn median).
25. persentil Verdien som representerer den 25. persentilen av butikker som ligner på din (dvs. 75 % av butikkene har en høyere verdi).
75. persentil Verdien som representerer den 75. persentilen av butikker som ligner på din (dvs. 25 % av butikkene har en høyere verdi).

Beregning av referanseverdier

Referanseverdier beregnes basert på kohorter med butikker som ligner på din. Følgende faktorer vurderes for å definere likheter:

  1. Bestillingsvolum,
  2. Primært markedsland, og
  3. Produktkategorier som er solgt i løpet av de siste 30 dagene.

Kvalifisering for referanseverdier

Referansemåling(er) for butikken vises hvis følgende betingelser er oppfylt:

  1. Du har solgt minst ett produkt i løpet av de siste 30 dagene med en tilordnet produktkategori (produktkategori brukes som inndata for å fastslå kohort for referanseverdi).
  2. Det er et tilstrekkelig antall lignende butikker i referanseverdikohorten til å beregne en meningsfylt referanseverdi. Det kan hende du ikke ser en referanseverdi dersom det ikke finnes et tilstrekkelig antall butikker som likner på din (avgjøres av bestillingsvolum og primært markedsland for bedriften din).

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis