Filtrere og redigere rapportene

Du kan filtrere rapporter slik at de viser akkurat den informasjonen du trenger. Du kan også legge til eller fjerne kolonner i rapportene. Alle filtre eller redigeringer du gjør er midlertidige.

Hvis butikken har Advanced Shopify-abonnementet eller høyere, kan du lagre filtrerte og redigerte rapporter som egendefinerte rapporter.

Filteroversikt

Et filter er en erklæring som må være sann for at noe skal passere gjennom det, og alt annet blokkeres eller skjules. Her er et eksempel: Billing country is Australia. Hvis en salgsrapport bruker dette filteret, inneholder rapporten bare salg som er gjort til Australia. Alle andre salg utelates fra rapporten.

Her er et annet eksempel: Billing country is not Australia. Hvis en salgsrapport bruker dette filteret, viser rapporten alle salgene over hele verden, unntatt salg i Australia. De australske salgene er utelatt fra rapporten.

Komponenter i et filter

Et filter består alltid av tre komponenter i følgende rekkefølge:

values > operator > name

 • Navnet identifiserer et bestemt filter og korresponderer med en kolonne. For eksempel: Billing city.
 • Operatøren sammenligner verdiene du spesifiserer med de faktiske dataene. Avhengig av filteret du velger er det flere ulike operatører du kan velge mellom. Operatøren is krever en nøyaktig match, som et likhetstegn.
 • Verdiene er de spesifikke ordene eller tallene du vil filtrere etter. For eksempel: Australia eller Toronto or New York.

For eksempel-filteret Billing country is Australia:

 • Billing country er navnet
 • is er operatøren
 • Australia er verdien

Her er noen flere eksempler på filtre:

 • Sale channel name kind is Online StoreEn rapport som bruker dette filteret inkluderer kun nettbutikksalg. Salg gjennom andre kanaler utelates.
 • Product type is not BraceletEn salgsrapport som bruker dette filteret, inkluderer salg av alle produkter, unntatt armbånd.

Bruk av mer enn ett filter

Du kan konfigurere mer enn ett filter for en rapport:

 • Hvis et filter har én navnekomponent og bruker is-operatøren, men har mer enn én verdi, blir dataene inkludert i rapporten dersom noen av verdiene samsvarer. For eksempel: Billing city is Toronto or New York City. I en rapport med dette filteret vises dataene for salg for både Toronto og New York City.
 • Hvis et filter har én navnekomponent og bruker is not-operatøren med mer enn én verdi, blir dataene inkludert i rapporten dersom ingen av verdiene samsvarer. For eksempel: Billing city is not Toronto and New York City. I en rapport med dette filteret, vises dataene for alt bortsett fra salg for Toronto og New York City.
 • Hvis filtrene bruker is-operatøren og har ulike navnekomponenter, er dataene kun inkludert dersom alle filtrene samsvarer. For eksempel: Billing city is Toronto og Sales channel name is Online Store I dette eksempelet inkluderes bare dataene for salg i Toronto som ble gjort i nettbutikken. Salg fra POS i Toronto er ikke inkludert. Det er heller ikke nettbutikksalg til New York.

Filtrer rapportene dine

Du kan filtrere rapportene for å begrense informasjonen som inkluderes som standard. Du kan for eksempel legge til et filter som kun viser salg for en angitt salgskanal, eller et angitt leveringsområde.

Filteret vises over dataene i rapporten. Noen rapporter kan ikke filtreres.

Trinn:

 1. Åpne en rapport.
 2. Klikk på filtreringsikonet for å åpne Administrer filtre.
 3. Klikk på Legg til filter.
 4. Velg et filter fra rullegardinmenyen. Filtrene grupperes etter kategori.
 5. Velg en operatør ved siden av feltet Velg filter.
 6. I området Søk, skriv inn eventuell verdi du vil filtrere etter eller velg en verdi fra rullegardinmenyen. Rullegardinmenyen vises verdiene som er relevante for rapporten og tidsperioden, selv om disse verdiene for øyeblikket ikke vises i rapporten.

  • Valgfritt: Hvis du vil filtrere etter en tom verdi, velg N/A for å indikere at verdien ikke er tilgjengelig.
  • Valgfritt: Du kan angi mer enn én verdi. Hvis et filter bruker det samme navnet for operatør, inkluderes dataene i rapporten hvis noen av verdiene samsvarer.
 7. Valgfritt: Hvis du vil konfigurere flere filtre, klikk på Legg til filter og konfigurer flere. Hvis filtrene bruker et annet navn for operatører, inkluderes dataene kun hvis filtrene samsvarer.

 8. Klikk på Bruk filtre.

Hvis du ønsker å lagre den filtrerte rapporten for fremtidig bruk og butikken din har Advanced Shopify-abonnementet eller høyere, klikker du Lagre som, angir et navn og klikker på Lagre. Deretter kan du åpne rapporten fra Egendefinerte rapporter-seksjonen på Rapporter-siden.

Hvis butikken har Shopify-abonnementet, kan du skrive ut og eksportere den filtrerte rapporten, men du kan ikke lagre den.

Ta vekk filtre

Hvis du ikke vil bruke et filter lenger, kan du fjerne det permanent. Du kan ikke gjenopprette filtre. Hvis du har konfigurert et komplisert filter, vil du kanskje lagre rapporten med et nytt navn.

Hvis du vil fjerne et filter, klikker du på X ved siden av det.

Eksempel: Filtrer rapporten Salg over tid

Rapporten Salg over tid viser salg på tvers av alle salgskanaler. Du kan begrense salgsdata til bare nettbutikk-kanalen, og vise alle salg bortsett fra salg av et bestemt produkt.

Trinn:

 1. Klikk på filtreringsikonet for å åpne dialogboksen Administrer filtre.
 2. Klikk på Legg til filter.
 3. Velg Salgskanalnavn i rullegardinmenyen Velg filter. Du trenger ikke å velge operatøren is, fordi den er standard.
 4. Skriv inn Online Store i feltet Søk. Velg boksen Filter i «Nettbutikk».
 5. Klikk på Bruk filtre. Rapporten inkluderer nå kun salg gjennom nettbutikkanalen. Filteret vises over grafen, og antallet aktive filtre vises under datoperioden.

Du kan også filtrere dataene ytterligere for å inkludere salg i denne kanalen for alle produkter bortsett fra ett spesifikt produkt (for eksempel Dock Shoes):

 1. Klikk på filtreringsikonet for å åpne dialogboksen Administrer filtre.
 2. Klikk på Legg til filter.
 3. Velg Produkttittel i rullegardinmenyen Velg filter for det andre filteret.
 4. Velg er ikke å ekskludere dette produktet.
 5. Skriv inn Dock Shoes i feltet Søk. Velg boksen Filtrer på «Dock Shoes».
 6. Klikk på Bruk filtre.

Rapporten har nå begge filtrene. Det inkluderer kun salg via nettbutikkanalen, og inkluderer ikke Dock Shoes-produkter.

Hvis dette er en rapport for engangsbruk, kan du skrive den ut eller eksportere den. Hvis du vil beholde rapporten til fremtidig bruk, og butikken din har et Advanced Shopify-abonnement eller et høyere nivå, kan du lagre den som en egendefinert rapport.

Legg til eller fjern kolonner i rapportene dine

Du kan legge til og fjerne kolonner i de fleste rapportene for å inkludere mer eller mindre informasjon som skal vises som standard.

Trinn:

 1. Åpne en rapport.
 2. Klikk på kolonneikonet for å søke etter kolonner. En rullegardinmeny viser hvilke kolonner du kan legge til eller fjerne. Kolonnene som er inkludert som standard har et avkrysningsmerke.
 3. Velg hvilke kolonner du vil legge til. Fravelg hvilke kolonner du vil fjerne.

Hvis du ønsker å lagre den redigerte rapporten for fremtidig bruk og butikken din har Advanced Shopify-abonnementet eller et høyere nivå, klikker du Lagre som, angir et navn og klikker på Lagre. Du kan åpne den egendefinerte rapporten fra siden Rapporter.

Eksempel: Legg til en kolonne i Økter etter referent-rapporten

Hvis du ser på Økter etter referent-rapporten og du vil ha mer spesifikke detaljer om referenter, kan du klikke på Rediger kolonner og deretter velge Refererende nettsted.

Rapporten viser nå kolonnen du la til og opplysninger om refererende nettsteder.

Hvis dette er en rapport for éngangsbruk, kan du skrive den ut eller eksportere den. Hvis du ønsket å beholde rapporten for fremtidig bruk, og butikken din har Advanced Shopify-abonnementet eller høyere, kan du lagre den.

Ikke-tilpasningsbare rapporter

Ikke alle rapporter har muligheten til å filtrere eller redigere. Ikke-tilpasningsbare rapporter viser ikke et filtrerings- eller kolonneikon, noe som indikerer at rapporten må inneholde bestemte data som standard. Du kan imidlertid fortsatt angi tidsintervaller for alle rapporter.

Følgende rapporter kan ikke filtreres eller redigeres:

 • Alle standardrapporter i Finance-kategorien. bortsett fra rapporten Omsetningsavgift i USA (kan redigere filtre og kolonner).
 • Alle standardrapporter i Fraud-kategorien.
 • Alle standardrapporter i kategorien Orders, bortsett fra rapporten Fraktetiketter (kan redigere filtre og kolonner) og rapporten Fraktetiketter over tid (kan redigere filtre).
 • Rapporten Nettytelser.
 • Rapporten Handlekurvanalyse i nettbutikken.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis