Rapporten filteren en bewerken

Je kunt rapporten filteren om de specifieke informatie weer te geven die je nodig hebt. Je kunt in rapporten ook kolommen toevoegen of verwijderen. Alle filters of bewerkingen die je toepast zijn tijdelijk.

Als je winkel een Advanced Shopify-abonnement of hoger heeft, kun je je gefilterde en bewerkte rapporten opslaan als aangepaste rapporten.

Overzicht van filters

Een filter is een verklaring waar iets alleen doorheen komt als het waar is. Al de rest wordt geblokkeerd of verborgen. Hier is een voorbeeld: Billing country is Australia. Als je dit filter in een verkooprapport gebruikt, bevat het alleen de verkopen in Australië. Alle andere verkopen worden weggelaten uit het rapport.

Hier is nog een voorbeeld: Billing country is not Australia. Als je dit filter in een verkooprapport gebruikt, geeft het rapport al je wereldwijde verkopen weer, behalve verkopen in Australië. De verkopen in Australië worden weggelaten uit het rapport.

Onderdelen van een filter

Een filter bestaat altijd uit drie onderdelen in de volgende volgorde:

name > operator > values

 • De naam identificeert een specifiek filter en komt overeen met een kolom. Bijvoorbeeld: Billing city.
 • De operator vergelijkt de waarden die je opgeeft met de feitelijke gegevens. Afhankelijk van het filter dat je selecteert, zijn er een aantal operators beschikbaar waaruit je kunt kiezen. De operator is vereist een exacte overeenkomst, net zoals een gelijkteken.
 • De waarden zijn de specifieke woorden of getallen waarop je wilt filteren. Bijvoorbeeld: Australia of Toronto or New York.

Bij het voorbeeldfilter Billing country is Australia geldt het volgende:

 • Billing country is de naam
 • is is de operator
 • Australia is de waarde

Hier zijn nog enkele voorbeelden van filters:

 • Sale channel name kind is Online StoreEen rapport waarin je dit filter gebruikt, bevat alleen de verkoop voor het kanaal webshop. De verkoop via andere kanalen wordt weggelaten.
 • Product type is not BraceletEen verkooprapport waarin je dit filter gebruikt, bevat de verkoop voor alle producten, behalve armbanden.

Meer dan één filter gebruiken

Je kunt voor een rapport meer dan één filter instellen:

 • Als een filter één naam-onderdeel heeft, de operator is gebruikt en meer dan één waarde heeft, toont het rapport gegevens als een van de waarden overeenkomt. Bijvoorbeeld: Billing city is Toronto or New York City. In een rapport met dit filter worden gegevens weergegeven voor verkoop in Toronto en New York City.
 • Als een filter één naam-onderdeel heeft, de operator is not gebruikt en meer dan één waarde heeft, toont het rapport gegevens als geen van de waarden overeenkomen. Bijvoorbeeld: Billing city is not Toronto and New York City. In een rapport met dit filter worden gegevens weergegeven voor de gehele verkoop behalve de verkoop in Toronto en New York City.
 • Als de filters de operator is gebruiken en verschillende naam-onderdelen hebben, toont het rapport alleen gegevens als alle filters overeenkomen. Bijvoorbeeld: Billing city is Toronto en Sales channel name is Online Store In dit voorbeeld toont het rapport alleen gegevens voor verkoop in Toronto via de webshop. POS-verkoop in Toronto wordt weggelaten, net als verkoop in New York via de webshop.

Filter je rapporten

Je kunt rapporten filteren om de hoeveelheid informatie die standaard wordt opgenomen, te verkleinen. Je kunt bijvoorbeeld een filter toevoegen om alleen verkoop voor een specifiek verkoopkanaal of verzendgebied weer te geven.

Het filter wordt boven de rapportgegevens weergegeven.Sommige rapporten kun je niet filteren.

Stappen:

 1. Open een rapport.
 2. Klik op het filterpictogram om Filters beheren te openen.
 3. Klik op Filter toevoegen.
 4. Selecteer een filter in de vervolgkeuzelijst. De filters zijn gegroepeerd in categorieën.
 5. Selecteer een operator naast het veld Filter selecteren.
 6. Typ in het gebied Zoeken een waarde waarop je wilt filteren of selecteer een waarde in de vervolgkeuzelijst. De vervolgkeuzelijst geeft waarden weer die relevant zijn voor het rapport en de tijdsperiode, zelfs als die waarden momenteel niet in het rapport worden weergegeven.

  • Optioneel: Als je wilt filteren op een lege waarde, selecteer je N/A om aan te geven dat de waarde niet van toepassing is.
  • Optioneel: Je kunt meer dan één waarde opgeven. Als een filter dezelfde naam-operator gebruikt, toont het rapport gegevens als een of meer van de waarden overeenkomen.
 7. Optioneel: Als je meer filters wilt instellen, klik op Filter toevoegen en stel er nog meer in. Als de filters verschillende naam-operators gebruiken, toont het rapport alleen gegevens als alle filters overeenkomen.

 8. Klik op Apply filters (Filters toepassen).

Als je het gefilterde rapport wilt opslaan voor toekomstig gebruik en je winkel een Advanced Shopify-abonnement of hoger heeft, klik dan op Opslaan als, voer een naam in en klik op Opslaan. Je kunt je rapport vervolgens openen via het gedeelte Aangepaste rapporten op de pagina Rapporten.

Als je winkel een Shopify-abonnement heeft, kun je je gefilterde rapport afdrukken of exporteren, maar niet opslaan.

Filters verwijderen

Als je een filter niet meer wilt gebruiken, kun je het permanent verwijderen. Je kunt filters niet herstellen, dus als je een complex filter hebt ingesteld, is het raadzaam het rapport onder een nieuwe naam op te slaan.

Als je een filter wilt verwijderen, klik op de X ernaast.

Voorbeeld: Het rapport Verkoop in de loop van de tijd filteren

In het rapport Verkoop in de loop van de tijd wordt je verkoop in alle verkoopkanalen weergegeven. Je kunt de verkoopgegevens beperken tot alleen je online kanaal en alle verkopen met uitzondering van een bepaald product weergeven.

Stappen:

 1. Klik op het filterpictogram om het dialoogvenster Filters beheren te openen.
 2. Klik op Filter toevoegen.
 3. Selecteer Naam verkoopkanaal in de vervolgkeuzelijst Filter selecteren. Je hoeft de operator is niet te selecteren, omdat deze de standaardinstelling is.
 4. Typ Online Store in het veld Zoeken. Selecteer het vakje Filteren op 'webshop'.
 5. Klik op Filters toepassen. Het rapport bevat nu alleen verkoop via het kanaal webshop. Het filter wordt boven de grafiek weergegeven en het aantal actieve filters onder het datumbereik.

Je kunt de gegevens ook verder filteren om in dat kanaal de verkoop voor alle producten behalve één specifiek product op te nemen (bijvoorbeeld Dock Shoes):

 1. Klik op het filterpictogram om het dialoogvenster Filters beheren te openen.
 2. Klik op Filter toevoegen.
 3. Selecteer Producttitel in de vervolgkeuzelijst Filter selecteren voor het tweede filter.
 4. Selecteer je is not om dit product uit te sluiten.
 5. Typ Dock Shoes in het veld Zoeken. Selecteer het vakje Filteren op 'Dock Shoes'.
 6. Klik op Apply filters (Filters toepassen).

Het rapport bevat nu beide filters. Het toont alleen de verkoop via het kanaal webshop en sluit het product Dock Shoes uit.

Als dit een rapport voor eenmalig gebruik is, kun je het afdrukken of exporteren. Als je het rapport wilt bewaren voor toekomstig gebruik en je winkel een Advanced Shopify-abonnement of hoger heeft, kun je het opslaan als een aangepast rapport.

Kolommen toevoegen of verwijderen in je rapporten

Je kunt in de meeste rapporten kolommen toevoegen en verwijderen om meer of minder informatie op te nemen dan standaard wordt weergegeven.

Stappen:

 1. Open een rapport.
 2. Klik op het pictogram kolommen om naar kolommen te zoeken. In een vervolgkeuzelijst verschijnen de kolommen die je kunt toevoegen of verwijderen. De kolommen die standaard worden opgenomen, zijn voorzien van een vinkje.
 3. Selecteer de kolommen die je wilt toevoegen. Deselecteer de kolommen die je wilt verwijderen.

Als je het bewerkte rapport wil opslaan voor toekomstig gebruik en je winkel een Advanced Shopify-abonnement of hoger heeft, klik je op Opslaan als, voer je een naam in en klik je op Opslaan. Je kunt je aangepaste rapport vervolgens openen op de pagina Rapporten.

Voorbeeld: Een kolom toevoegen aan het rapport Sessies per verwijzer

Als je verwijst naar het rapport Sessies per verwijzer en je wil specifiekere gegevens over je verwijzers, klik je op Kolommen bewerken en selecteer je Site van de verwijzer.

In het rapport wordt nu de kolom weergegeven die je hebt toegevoegd en de gegevens van de site van de verwijzer.

Als dit een rapport voor eenmalig gebruik is, kun je het afdrukken of exporteren. Als je het rapport wil bewaren voor toekomstig gebruik en je winkel een Advanced Shopify-abonnement of hoger heeft, kun je het opslaan.

Niet-aanpasbare rapporten

Je kunt niet elk rapport filteren of bewerken. In niet-aanpasbare rapporten staat geen filter- of kolommenpictogram. Dit betekent dat het rapport standaard specifieke gegevens bevat. Je kunt echter nog steeds de tijdsbereiken instellen voor alle rapporten.

De volgende rapporten kun je niet filteren of bewerken:

 • Alle standaardrapporten in de categorie Finance, met uitzondering van het verkoopbelastingrapport voor de Verenigde Staten (filters en kolommen kunnen worden bewerkt).
 • Alle standaardrapporten in de categorie Fraud.
 • Alle standaardrapporten in de categorie Orders, met uitzondering van de rapporten Verzendlabels (kan filters en kolommen bewerken) en Verzendlabels in de loop van de tijd (kan filters bewerken).
 • Het webprestatierapport.
 • Het analyserapport van de onlinewinkelwagen.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis