Filtrer og rediger dine rapporter

Du kan filtrere dine rapporter, så de viser de specifikke oplysninger, du har brug for. Du kan også tilføje eller fjerne kolonner i dine rapporter. Alle filtre eller redigeringer, du anvender, er midlertidige.

Hvis din butik har Advanced Shopify-abonnementet eller derover, kan du gemme dine filtrerede og redigerede rapporter som tilpassede rapporter.

Oversigt over filtre

Et filter er en erklæring, som skal være sand, for at noget kan komme igennem det, og alt andet er blokeret eller skjult. Her er et eksempel: Billing country is Australia. Hvis dette filter bruges i en salgsrapport, omfatter rapporten kun det salg, der er foretaget til Australien. Alle de andre salg er efterladt i rapporten.

Her er et andet eksempel: Billing country is not Australia Hvis dette filter bruges i en salgsrapport, viser rapporten alt dit salg i hele verden, bortset fra salg i Australien. Det australske salg er udeladt af rapporten.

Komponenter i et filter

Et filter består altid af tre komponenter i følgende rækkefølge:

name > operator > values

 • Navn (name) identificerer et bestemt filter og svarer til en kolonne. For eksempel: Billing city.
 • Operatoren sammenligner de værdier, som du angiver, med de faktiske data. Der findes forskellige operatorer, du kan vælge imellem, afhængigt af det valgte filter. Operatoren is kræver et nøjagtigt match, f.eks. et lighedstegn.
 • Værdier (values) er de specifikke ord eller tal, som du vil filtrere på. For eksempel: Australia eller Toronto or New York.

For eksempelfilteret Billing country is Australia gælder følgende:

 • Billing country er navnet
 • is er operatoren
 • Australia er værdien

Her er nogle flere eksempler på filtre:

 • Sale channel name kind is Online StoreEn rapport, hvor dette filter bruges, omfatter kun salg via webshoppen. Salg via andre kanaler er udeladt.
 • Product type is not BraceletEn salgsrapport, hvor dette filter bruges, omfatter salget for alle produkter, bortset fra armbånd.

Brug af mere end ét filter

Du kan opsætte mere end ét filter for en rapport:

 • Hvis et filter har ét element for navn og bruger operatoren is, men har mere end ét element for værdi, medtages dataene i rapporten, hvis nogle af værdierne matcher. For eksempel: Billing city is Toronto or New York City. I en rapport, der indeholder dette filter, vises både data for salg i Toronto og i New York City.
 • Hvis et filter har én komponent for navn og bruger operatoren is not med mere end én komponent for værdi, medtages dataene i rapporten, hvis ingen af værdierne matcher. For eksempel: Billing city is not Toronto and New York City. I en rapport, der indeholder dette filter, vises data for alt andet end salg i Toronto og New York City.
 • Hvis filtrene bruger operatoren is og har forskellige komponenter for navn , medtages dataene kun, hvis alle filtrene matcher. Eksempel: Billing city is Toronto og Sales channel name is Online Store I dette eksempel medtages data kun for salg til Toronto, som blev foretaget i webshoppen. POS-salg til Toronto medtages ikke. Det samme gælder for webshopsalg til New York.

Filtrer dine rapporter

Du kan filtrere rapporter for at indsnævre de oplysninger, der vises som standard. Du kan f.eks. tilføje et filter, så der kun vises salg for en bestemt salgskanal eller for et bestemt leveringsområde.

Filteret vises over rapportens data.Nogle rapporter kan ikke filtreres.

Trin:

 1. Åbn en rapport.
 2. Klik på filterikonet for at åbne Administrer filtre.
 3. Klik på Tilføj filter.
 4. Klik på Vælg et filter i rullemenuen. Filteret er grupperet efter kategori.
 5. Vælg en operatør ud for feltet Vælg filter.
 6. I søgeområdet skal du skrive en vilkårlig værdi, som du vil filtrere efter, eller vælge en værdi i rullelisten. Rullelisten viser værdier, som er relevante for rapporten og tidsintervallet, selvom disse værdier ikke vises i rapporten i øjeblikket.

  • Valgfrit: Hvis du vil filtrere efter en værdi, der er tom, skal du vælge N/A for at angive, at værdien ikke er relevant.
  • Valgfrit: Du kan angive mere end én værdi. Hvis et filter bruger samme navn-operator, medtages data i rapporten, hvis en hvilken som helst af de værdier, der er angivet ved hjælp af værdier, matcher.
 7. Valgfrit: Hvis du vil oprette flere filtre, skal du klikke på Tilføj filter og opsætte flere af dem. Hvis filtrene bruger forskellige navn-operatorer, medtages dataene kun, hvis alle filtrene matcher.

 8. Klik på Anvend filtre.

Hvis du vil gemme den filtrerede rapport til fremtidig brug, og din butik har Advanced Shopify-abonnementet eller derover, skal du klikke på Gem som, skrive et navn og derefter klikke på Gem. Derefter kan du åbne rapporten fra afsnittet Tilpassede rapporter på siden Rapporter.

Hvis din butik har Shopify-abonnementet, kan du udskrive eller eksportere din filtrerede rapport, men du kan ikke gemme den.

Fjern filtre

Hvis du ikke længere ønsker at bruge et filter, kan du fjerne det permanent. Du kan ikke gendanne filtre, så hvis du har opsat et komplekst filter, kan du med fordel gemme rapporten under et nyt navn.

Hvis du vil fjerne et filter, skal du klikke på X ud for det.

Eksempel: Filtrer rapporten Salg over tid

Rapporten Salg over tid viser dit salg på tværs af alle dine salgskanaler. Du kan begrænse dine salgsdata, så de kun er tilgængelige for din onlinekanal, og du kan vise alt salg, bortset fra salg af et bestemt produkt.

Trin:

 1. Klik på filterikonet for at åbne dialogboksen Administrer filtre.
 2. Klik på Tilføj filter.
 3. Vælg Navnet på salgskanalen i rullemenuen Vælg filter. Du behøver ikke at vælge is-operatøren, fordi det er standarden.
 4. I feltet Søg skal du indtaste Online Store. Vælg feltet Filtrer på 'webshop'.
 5. Klik på Anvend filtre. Rapporten viser nu kun salg via webshopkanalen. Filteret vises over grafen, og antallet af aktive filtre vises under datointervallet.

Du kan også filtrere dataene yderligere, så de indeholder salg i denne kanal for alle på lige fra ét specifikt produkt (f.eks. Dock Shoes):

 1. Klik på filterikonet for at åbne dialogboksen Administrer filtre.
 2. Klik på Tilføj filter.
 3. Vælg Produkttitel i rullemenuen Vælg filter for det andet filter.
 4. Vælg er ikke for at ekskludere dette produkt.
 5. I feltet Søg skal du indtaste Dock Shoes. Vælg feltet Filtrer på "Dock Shoes".
 6. Klik på Anvend filtre.

Rapporten indeholder nu begge filtre. Den omfatter kun salget via webshopkanalen og ekskluderer produktet Dock Shoes.

Hvis dette er en engangsrapport, kan du udskrive eller eksportere den. Hvis du vil beholde rapporten til fremtidig brug, og din butik har Advanced Shopify-abonnementet eller derover, kan du gemme den som en tilpasset rapport.

Tilføj eller fjern kolonner i dine rapporter

Du kan tilføje og fjerne kolonner i de fleste rapporter for at få vist flere eller færre oplysninger, end der vises som standard.

Trin:

 1. Åbn en rapport.
 2. Klik på kolonneikonet for at søge efter kolonner. En rullemenu viser de kolonner, som du kan tilføje eller fjerne. De kolonner, der er inkluderet som standard, har et afkrydsningsfelt.
 3. Vælg de kolonner, du vil tilføje. Fravælg de kolonner, du vil fjerne.

Hvis du vil gemme den redigerede rapport til fremtidig brug, og din butik har Advanced Shopify-abonnementet eller derover, skal du klikke på Gem som, skrive et navn og derefter klikke på Gem. Du kan derefter åbne din tilpassede rapport fra siden Rapporter.

Eksempel: Føj en kolonne til rapporten Sessioner efter henviser

Klik på Rediger kolonner, og vælg derefter Henviserwebsite, hvis du henviser til rapporten Sessioner efter henviser og gerne vil se mere specifikke detaljer om dine henvisere.

Rapporten viser nu den kolonne, du tilføjede, samt henvisningsdataene for websitet.

Hvis dette er en engangsrapport, kan du udskrive eller eksportere den. Hvis du vil beholde rapporten til fremtidig brug, og din butik har Advanced Shopify-abonnementet eller derover, kan du gemme den.

Rapporter, der ikke kan tilpasses,

Det er ikke alle rapporter, der har mulighed for at filtrere eller redigere dem. Rapporter, der ikke kan tilpasses, viser ikke et filter- eller kolonneikon, hvilket indikerer, at rapporten som standard skal indeholde specifikke data. Du kan dog stadig angive tidsintervallet for alle rapporter.

Følgende rapporter kan ikke filtreres eller redigeres:

 • Alle standardrapporter i Finance-kategorien, bortset fra rapporten Omsætningsskat i USA (kan redigere filtre og kolonner).
 • Alle standardrapporter i Fraud-kategorien.
 • Alle standardrapporter i Orders-kategorien, bortset fra rapporten Fragtlabels (kan redigere filtre og kolonner) og Fragtlabels over tid (kan redigere filtre).
 • Rapporten Webydeevne.
 • Analyserapport for indkøbskurv i webshop.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis