Filtruj i edytuj raporty

Możesz filtrować raporty, aby wyświetlić konkretne informacje, których potrzebujesz. Możesz także dodawać lub usuwać kolumny w raportach. Wszelkie zastosowane filtry lub zmiany są tymczasowe.

Jeśli Twój sklep korzysta z planu Advanced Shopify lub wyższego, możesz zapisywać odfiltrowane i edytowane raporty jako raporty niestandardowe.

Przegląd filtrów

Filtr to instrukcja, która przepuszcza tylko elementy mające wartość prawda, a wszystkie pozostałe są blokowane lub ukrywane. Oto przykład: Billing country is Australia. Jeśli ten filtr został wykorzystany w raporcie sprzedaży, raport obejmuje tylko sprzedaż dokonaną w Australii. Cała pozostała sprzedaż nie będzie uwzględniona w raporcie.

Drugi przykład: Billing country is not Australia. Jeśli ten filtr został zastosowany w raporcie sprzedaży, będzie on przedstawiał dane dotyczące sprzedaży na całym świecie z wyjątkiem Australii. Sprzedaż w Australii nie będzie uwzględniona w raporcie.

Składniki filtra

Filtr składa się zawsze z trzech elementów w następującej kolejności:

name > operator > values

 • Nazwa identyfikuje określony filtr i odpowiada kolumnie. Na przykład: Billing city.
 • Operator porównuje wartości, które podajesz, z rzeczywistymi danymi. W zależności od wybranego filtra dostępnych jest kilka operatorów. Operator is wymaga dokładnego dopasowania, jak znak równości.
 • Wartości to określone słowa lub numery, które chcesz odfiltrować. Na przykład: Australia lub Toronto or New York.

W przykładowym filtrze Billing country is Australia:

 • Billing country to nazwa
 • is jest operatorem
 • Australia jest wartością

Poniżej przedstawiono kilka przykładowych filtrów:

 • Sale channel name kind is Online StoreRaport korzystający z tego filtra uwzględnia tylko sprzedaż w sklepie online. Sprzedaż za pośrednictwem innych kanałów jest pomijana.
 • Product type is not BraceletRaport sprzedaży, w którym zastosowany został ten filtr uwzględnia sprzedaż każdego produktu z wyjątkiem bransoletek.

Korzystanie z kilku filtrów

Istnieje możliwość skonfigurowania kilku filtrów dla raportu:

 • Jeśli w filtrze jest używany jeden składnik Nazwa i operator is, ale zdefiniowano w nim więcej niż jedną wartość, dane zostaną uwzględniane w raporcie, jeśli którakolwiek z wartości jest zgodna. Na przykład: Billing city is Toronto or New York City. W raporcie z takim filtrem wyświetlane są dane dotyczące sprzedaży dla Toronto i Nowego Jorku.
 • Jeśli w filtrze jest używany jeden składnik Nazwa i operator is not z więcej niż jedną wartością, dane są uwzględniane w raporcie, jeżeli żadna z wartości nie jest zgodna. Na przykład: Billing city is not Toronto and New York City. W raporcie z takim filtrem wyświetlane są dane dotyczące wszystkiego oprócz sprzedaży dla Toronto i Nowego Jorku.
 • Jeśli filtry używają operatora is i mają różne nazwy składników, dane są uwzględniane tylko wtedy, gdy wszystkie filtry są zgodne. Na przykład: Billing city is Toronto i Sales channel name is Online Store W tym przykładzie dane są uwzględniane tylko dla transakcji sprzedaży do Toronto, które zostały zrealizowane w sklepie online. Sprzedaż w punktach sprzedaży w Toronto nie jest uwzględniona. Nie uwzględniono też dokonanej w sklepie online sprzedaży do Nowego Jorku.

Filtruj raporty

Możesz filtrować raporty, aby zawęzić wyświetlane domyślnie informacje. Na przykład, możesz dodać filtr, aby wyświetlić tylko dane sprzedaży w określonym kanale sprzedaży lub obszarze wysyłki.

Filtr jest wyświetlany nad danymi raportu. Niektórych raportów nie można filtrować.

Kroki:

 1. Otwórz raport.
 2. Kliknij ikonę filtra, aby otworzyć sekcję Zarządzaj filtrami.
 3. Kliknij opcję Dodaj filtr.
 4. Wybierz filtr z menu rozwijanego. Filtry są pogrupowane według kategorii.
 5. Obok pola Wybierz filtr wybierz operator.
 6. W obszarze wyszukiwania wpisz dowolną wartość, według której chcesz filtrować, lub wybierz wartość z rozwijanej listy. Rozwijana lista zawiera wartości, które są istotne dla raportu i przedziału czasu, nawet jeśli te wartości nie są obecnie wyświetlane w raporcie.

  • Opcjonalnie: Jeśli chcesz filtrować wg wartości, która jest pusta, wybierz N/A, aby wskazać, że wartość nie ma zastosowania.
  • Możesz określić więcej niż jedną wartość. Jeśli filtr używa tego samego operatora Nazwa, dane są uwzględniane w raporcie, jeśli którakolwiek z wartości jest zgodna.
 7. Opcjonalnie: Jeśli chcesz skonfigurować więcej filtrów, kliknij Dodaj filtr i skonfiguruj dodatkowe filtry. Jeżeli w filtrach używane są różne operatory Nazwa, dane są uwzględniane tylko wtedy, gdy wszystkie filtry są zgodne.

 8. Kliknij Zastosuj filtry.

Jeśli chcesz zapisać odfiltrowany raport, aby użyć go w przyszłości, a Twój sklep korzysta z planu Advanced Shopify lub wyższego, kliknij Zapisz jako, wprowadź nazwę, a następnie kliknij Zapisz. Teraz możesz otworzyć raport w sekcji Raporty niestandardowe na stronie Raporty.

Jeśli Twój sklep korzysta z planu Shopify, możesz wydrukować lub wyeksportować odfiltrowany raport, ale nie możesz go zapisać.

Usuń filtry

Jeśli nie chcesz używać filtra, możesz go trwale usunąć. Nie możesz odzyskać filtrów, więc jeśli masz skonfigurowany filtr złożony, możesz zapisać raport pod nową nazwą.

Aby usunąć filtr, kliknij X obok niego.

Przykład: Filtruj raport Historia sprzedaży

Raport Historia sprzedaży zawiera dane dotyczące sprzedaży we wszystkich kanałach sprzedaży. Możesz ograniczyć dane sprzedaży tylko do kanału online i wyświetlić całą sprzedaż z wyjątkiem sprzedaży określonego produktu.

Kroki:

 1. Kliknij ikonę filtra, aby otworzyć okno dialogowe Zarządzaj filtrami.
 2. Kliknij opcję Dodaj filtr.
 3. W rozwijanym menu Wybierz filtr wybierz opcję Nazwa kanału sprzedaży. Nie musisz wybierać operatora jest, ponieważ jest to ustawienie domyślne.
 4. W polu Szukaj wpisz Online Store. Wybierz pole Filtruj w sklepie online.
 5. Kliknij Zastosuj filtry. Raport obejmuje teraz tylko sprzedaż za pośrednictwem kanału Sklepu online. Filtr jest wyświetlany nad wykresem, a liczba aktywnych filtrów jest wyświetlana pod zakresem dat.

Możesz również filtrować dane w celu uwzględnienia sprzedaży w tym kanale dla wszystkich produktów z wyjątkiem jednego wskazanego (na przykład Dock Shoes):

 1. Kliknij ikonę filtra, aby otworzyć okno dialogowe Zarządzaj filtrami.
 2. Kliknij opcję Dodaj filtr.
 3. W menu rozwijanym Wybierz filtr dla drugiego filtra wybierz opcję Tytuł produktu.
 4. Wybierz opcję Nie jest w celu wykluczenia tego produktu.
 5. W polu Szukaj wpisz Dock Shoes. Wybierz pole Filtruj według 'Buty żeglarskie'.
 6. Kliknij Zastosuj filtry.

Raport ma teraz oba filtry. Obejmuje tylko sprzedaż prowadzoną w kanale sklepu online, z wyjątkiem produktu Buty trekkingowe.

Jeśli jest to raport jednorazowego użytku, można go wydrukować lub wyeksportować. Jeżeli chcesz zachować raport, aby skorzystać z niego w przyszłości, możesz go zapisać jako niestandardowy raport, pod warunkiem, że Twój sklep korzysta z planu Advanced Shopify lub wyższej wersji.

Dodaj lub Usuń kolumny w raportach

W większości raportów można dodawać i usuwać kolumny, aby uwzględnić więcej lub mniej informacji niż jest wyświetlane domyślnie.

Kroki:

 1. Otwórz raport.
 2. Kliknij ikonę kolumn, aby wyszukać kolumny. W menu rozwijanym wyświetlają się kolumny, które możesz dodać lub usunąć. Obok kolumn, które są domyślnie uwzględnione, znajduje się znacznik wyboru.
 3. Zaznacz kolumny, które chcesz dodać. Odznacz kolumny, które chcesz usunąć.

Jeśli chcesz zapisać edytowany raport, aby użyć go w przyszłości, a Twój sklep korzysta z planu Advanced Shopify lub wyższego, kliknij Zapisz jako, wprowadź nazwę, a następnie kliknij Zapisz. Swój niestandardowy raport możesz otworzyć na stronie Raporty.

Przykład: Dodaj kolumnę do raportu Sesje wg obiektu odsyłającego

Jeśli odwołujesz się do raportu Sesje wg obiektu odsyłającego i chcesz uzyskać więcej szczegółowych informacji o obiektach odsyłających, kliknij opcję Edytuj kolumny, a następnie wybierz opcję Witryna obiektu odsyłającego.

Raport przedstawia teraz dodaną przez Ciebie kolumnę i dane witryny obiektu odsyłającego.

Jeśli jest to raport jednorazowego użytku, można go wydrukować lub wyeksportować. Jeżeli chcesz zachować raport, aby skorzystać z niego w przyszłości, możesz go zapisać, pod warunkiem, że Twój sklep korzysta z planu Advanced Shopify lub wyższego.

Niekonfigurowalne raporty

Nie każdy raport oferuje opcję filtrowania lub edycji. W niekonfigurowalnych raportach nie będzie wyświetlana ikona filtra ani ikona kolumn, co oznacza, że taki raport musi zawierać domyślnie określone dane. Nadal można jednak ustawić zakresy czasu dla wszystkich raportów.

Nie można filtrować ani edytować następujących raportów:

 • Wszystkie domyślne raporty w kategorii Finance z wyjątkiem raportu Podatek od sprzedaży w Stanach Zjednoczonych (można edytować filtry i kolumny).
 • Wszystkie raporty domyślne w kategorii Fraud.
 • Wszystkie raporty domyślne w kategorii Orders, z wyjątkiem raportu Etykiety wysyłkowe (można edytować filtry i kolumny) i raportu Historia etykiet wysyłkowych (można edytować filtry).
 • Raport Wydajność strony internetowej.
 • Raport Analiza koszyka sklepu online.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo