Eksport raportów

Raporty można wyeksportować do pliku CSV (comma separated values) z panelu administracyjnego Shopify. Wyeksportowane raporty są zapisywane w domyślnym folderze pobierania na komputerze.

Kroki:

  1. Otwórz raport, który chcesz wyeksportować.
  2. Kliknij Eksportuj.
  3. W oknie dialogowym Eksportuj raport kliknij Eksportuj.

Po zakończeniu pobierania możesz otworzyć raport za pomocą programu arkusza kalkulacyjnego, takiego jak Excel lub Numbers, bądź edytora tekstu.

Jeśli chcesz wygenerować raport w formie pliku PDF raportu, użyj polecenia Drukuj zamiast eksportu. Na komputerze z systemem Windows 10 lub Mac możliwy jest automatyczny zapis raportu jako pliku PDF podczas drukowania. W przypadku wcześniejszych wersji systemu Windows należy w tym celu zainstalować drukarkę lub konwerter PDF, np. Adobe Acrobat Reader.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo