การส่งออกรายงาน

คุณสามารถส่งออกรายงานของคุณเป็นไฟล์ CSV (ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค) ได้จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ รายงานที่ส่งออกจะได้รับการบันทึกในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดเริ่มต้นในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ขั้นตอน:

  1. เปิดรายงานที่คุณต้องการส่งออก
  2. คลิกที่ส่งออก
  3. ในกล่องโต้ตอบส่งออกรายงานของคุณ ให้คลิกที่ส่งออก

หลังจากการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น คุณสามารถเปิดรายงานได้โดยใช้โปรแกรมสเปรดชีตอย่าง Excel หรือ Numbers หรือเครื่องมือแก้ไขข้อความ

หากคุณต้องการไฟล์ PDF ของรายงาน ให้ใช้คำสั่งพิมพ์แทนการส่งออก บน PC ที่ใช้ Windows 10 หรือบน Mac คุณสามารถบันทึกเป็น PDF ได้โดยอัตโนมัติเมื่อทำการพิมพ์ สำหรับเวอร์ชันก่อนหน้าของ Windows คุณจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องพิมพ์หรือตัวแปลง PDF เช่น Adobe Acrobat Reader

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี