การตั้งค่าและเปรียบเทียบช่วงเวลาของรายงานคุณ

สำหรับรายงานส่วนใหญ่ของคุณ คุณสามารถเลือกช่วงวันที่สำหรับข้อมูลที่รายงานแสดงได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกช่วงวันที่แคบๆ สำหรับมุมมองที่มุ่งเน้นคำสั่งซื้อในเวลาไม่กี่วัน หรือคุณสามารถเลือกช่วงวันที่กว้างๆ สำหรับภาพใหญ่ของคำสั่งซื้อที่คุณได้รับตลอดทั้งปี

คุณสามารถเปรียบเทียบช่วงวันที่ที่เลือกกับช่วงวันที่ก่อนหน้าได้กับรายงานบางส่วนของคุณ

สำหรับรายงานที่แสดงข้อมูลตามเวลา เช่น ยอดขายตามเวลา และลูกค้าตามเวลา นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกหน่วยเวลาที่จัดกลุ่มข้อมูลตามได้ (ตัวอย่างเช่น ตามวัน เดือน หรือไตรมาส)

กำหนดช่วงวันที่สำหรับรายงาน

เมื่อคุณเปิดรายงาน ระบบจะแสดงข้อมูลสำหรับช่วงวันที่เริ่มต้น ตัวอย่างเช่น ช่วงเริ่มต้นสำหรับบางรายงานเป็นเดือนถึงปัจจุบัน คุณสามารถกำหนดช่วงเป็นช่วงเวลาอื่นได้ และช่วงที่คุณกำหนดจะถูกเก็บไว้เป็นค่าเริ่มต้นจนกว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง

คุณยังสามารถเลือกช่วงวันที่จากรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้ ซึ่งมีตัวเลือกยอดนิยม เช่น ช่วงเวลารายไตรมาสและ BFCM

ขั้นตอน:

  1. เปิดรายงาน
  2. คลิกที่เมนูวันที่
  3. เลือกช่วงวันที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือเลือกช่วงอื่นโดยคลิกที่ปฏิทิน
  4. คลิกนำไปใช้

เปรียบเทียบช่วงวันที่ในรายงาน

หากต้องการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณ คุณสามารถเปรียบเทียบข้อมูลจากช่วงวันที่ที่เลือกกับช่วงวันที่ก่อนหน้าในรายงานตามเวลาฉบับใดก็ได้ ระบบจะแสดงการเปรียบเทียบทั้งในรูปแบบแผนภูมิข้อมูลและตารางข้อมูลในหน้ารายงานของคุณ แผนภูมิจะแสดงช่วงวันที่เปรียบเทียบเป็นเส้นประและข้อมูลปัจจุบันเป็นเส้นทึบ

คุณยังสามารถเลือกช่วงวันที่จากรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อเปรียบเทียบได้ ซึ่งมีตัวเลือกยอดนิยม เช่น ช่วงเวลารายไตรมาสและ BFCM

ขั้นตอน:

  1. เปิดรายงาน
  2. คลิกเมนู เปรียบเทียบ
  3. เลือกช่วงวันที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือเลือกช่วงข้อมูลอื่นโดยคลิกที่ปฏิทิน
  4. คลิกนำไปใช้

จัดกลุ่มข้อมูลรายงานของคุณตามหน่วยเวลา

สำหรับรายงานที่แสดงข้อมูลตามเวลา เช่น รายงานยอดขายตามช่วงเวลา คุณสามารถเลือกหน่วยเวลาที่ใช้จัดกลุ่มข้อมูลได้ ตัวเลือกการจัดกลุ่มที่แสดงจะขึ้นอยู่กับช่วงวันที่ที่คุณได้เลือกไว้ ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกเป็นช่วง 30 วันที่ผ่านมา คุณสามารถเลือกจัดกลุ่มข้อมูลของคุณตามชั่วโมง วัน สัปดาห์ เดือน ชั่วโมงของวัน หรือวันในสัปดาห์ได้

ขั้นตอน:

  1. เปิดรายงานที่แสดงข้อมูลตามเวลา
  2. คลิกที่เมนู จัดกลุ่มตาม แล้วเลือกหน่วยเวลา

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี