กรองและแก้ไขรายงานของคุณ

คุณสามารถกรองรายงานของคุณเพื่อแสดงข้อมูลเฉพาะที่คุณต้องการได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มหรือลบคอลัมน์ในรายงานของคุณได้อีกด้วย ตัวกรองหรือการแก้ไขใดๆ ที่คุณใช้จะมีผลเพียงชั่วคราว

หากร้านค้าของคุณใช้แผน Advanced Shopify หรือแผนที่สูงกว่า คุณจะสามารถบันทึกรายงานที่กรองและแก้ไขแล้วเป็นรายงานแบบกำหนดเองได้

ภาพรวมตัวกรอง

ตัวกรองคือข้อความที่กำหนดให้บางสิ่งต้องเป็นจริงจึงจะผ่านไปได้ และทำให้สิ่งอื่นๆ ทั้งหมดถูกบล็อกหรือซ่อนไว้ได้ นี่คือตัวอย่าง: Billing country is Australia หากรายงานยอดขายใช้ตัวกรองนี้ ในรายงานจะมีเฉพาะยอดขายที่ดำเนินการในออสเตรเลียเท่านั้น ยอดขายอื่นๆ ทั้งหมดจะไม่รวมอยู่ในรายงานดังกล่าว

ตัวอย่างที่สองมีลักษณะดังนี้: Billing country is not Australia หากรายงานยอดขายใช้ตัวกรองนี้ รายงานดังกล่าวจะแสดงยอดขายทั้งหมดของคุณทั่วโลก ยกเว้นยอดขายในออสเตรเลีย ยอดขายในออสเตรเลียจะไม่รวมอยู่ในรายงานดังกล่าว

ส่วนประกอบของตัวกรอง

ตัวกรองจะประกอบด้วยส่วนประกอบสามชิ้นเสมอ เรียงลำดับดังต่อไปนี้:

name > operator> values

 • ชื่อนั้นจะระบุตัวกรองที่เฉพาะเจาะจง และสอดคล้องกับคอลัมน์ ตัวอย่างเช่น: Billing city
 • ตัวดำเนินการ จะเปรียบเทียบค่าต่างๆ ที่คุณระบุกับข้อมูลจริงมีตัวดำเนินการหลายตัวให้เลือกใช้งานโดยขึ้นอยู่กับตัวกรองที่คุณเลือกตัวดำเนินการ is ต้องมีความสอดคล้องกัน เช่น เครื่องหมายเท่ากับ
 • ค่าคือคำหรือตัวเลขที่เฉพาะเจาะจงที่คุณต้องการกรอง ตัวอย่างเช่น: Australia หรือ Toronto or New York

ตัวอย่างของตัวกรองเช่น Billing country is Australia:

 • Billing country คือชื่อ
 • is คือตัวดำเนินการ
 • Australia คือค่า

นี่คือตัวอย่างของตัวกรองเพิ่มเติมบางส่วน:

 • Sale channel name kind is Online Storeรายงานที่ใช้ตัวกรองนี้จะแสดงเฉพาะยอดขายของร้านค้าออนไลน์เท่านั้น และจะไม่แสดงยอดขายจากช่องทางอื่นๆ
 • Product type is not Braceletรายงานยอดขายที่ใช้ตัวกรองนี้จะแสดงยอดขายของสินค้าทั้งหมด ยกเว้นสร้อยข้อมือ

การใช้ตัวกรองมากกว่าหนึ่งตัว

คุณสามารถตั้งค่าตัวกรองมากกว่าหนึ่งตัวสำหรับรายงานได้:

 • หากตัวกรองมีส่วนประกอบ ชื่อ หนึ่งค่าและใช้ is เป็นตัวดำเนินการ แต่มี ค่า มากกว่าหนึ่งค่า ข้อมูลจะรวมอยู่ในรายงานหากไม่มีค่าใดตรงกัน ตัวอย่างเช่น: Billing city is Toronto or New York City ในรายงานที่มีตัวกรองนี้ จะแสดงข้อมูลยอดขายทั้งในโทรอนโตและนครนิวยอร์ก
 • หากตัวกรองมีส่วนประกอบ ชื่อ หนึ่งค่าและใช้ is not เป็นตัวดำเนินการ แต่มี ค่า มากกว่าหนึ่งค่า ข้อมูลจะรวมอยู่ในรายงานหากไม่มีค่าใดตรงกัน ตัวอย่างเช่น: Billing city is not Toronto and New York City ในรายงานที่มีตัวกรองนี้ จะแสดงข้อมูลทั้งหมดยกเว้นยอดขายในโทรอนโตและนครนิวยอร์ก
 • หากตัวกรองใช้ตัวดำเนินการ is และมีส่วนประกอบ ชื่อ แตกต่างกัน ข้อมูลจะรวมอยู่ในกรณีที่ตรงกับตัวกรองทั้งหมดเท่านั้น ตัวอย่างเช่น: Billing city is Toronto และ Sales channel name is Online Store ในตัวอย่างนี้ ข้อมูลจะรวมอยู่เฉพาะสำหรับการขายไปยังโทรอนโตที่ทำขึ้นในร้านค้าออนไลน์เท่านั้น โดยไม่รวมยอดขายของ POS โทรอนโต และไม่รวมยอดขายของร้านค้าออนไลน์ไปยังนิวยอร์ก

กรองรายงานของคุณ

คุณสามารถกรองรายงานเพื่อจำกัดข้อมูลที่แสดงตามค่าเริ่มต้นได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มตัวกรองเพื่อแสดงเฉพาะยอดขายจากช่องทางการขายที่เฉพาะเจาะจงหรือพื้นที่การจัดส่งที่เฉพาะเจาะจง

ตัวกรองจะปรากฏเหนือข้อมูลของรายงาน ไม่สามารถกรองรายงานบางรายการได้

ขั้นตอน:

 1. เปิดรายงาน
 2. คลิกไอคอนตัวกรองเพื่อเปิด “จัดการตัวกรอง
 3. คลิกที่เพิ่มฟิลเตอร์
 4. จากเมนูดรอปดาวน์ เลือกตัวกรอง ซึ่งระบบจะจัดกลุ่มตัวกรองตามหมวดหมู่
 5. ข้างช่องเลือกตัวกรอง ให้เลือกตัวดำเนินการ
 6. ในส่วนค้นหา ให้พิมพ์ค่าใดๆ ที่คุณต้องการกรองหรือเลือกค่าจากรายการแบบดรอปดาวน์ เมนูดรอปดาวน์จะแสดงค่าที่เกี่ยวข้องกับรายงานและช่วงเวลา แม้ว่าขณะนี้จะไม่มีการแสดงค่าเหล่านั้นในรายงาน

  • ไม่บังคับ: หากคุณต้องการกรองค่าที่ว่างเปล่า ให้เลือกN/A เพื่อระบุว่าไม่ใช้ค่านั้น
  • ไม่บังคับ: คุณสามารถระบุได้มากกว่าหนึ่งค่า หากตัวกรองใช้ตัวดำเนินการชื่อเดียวกัน ข้อมูลจะรวมอยู่ในรายงายหากมีค่าที่ตรงกัน
 7. ไม่บังคับ: หากคุณต้องการตั้งค่าตัวกรองเพิ่มเติม ให้คลิกที่ เพิ่มตัวกรอง และตั้งค่าเพิ่มเติม หากตัวกรองใช้ดำเนินการชื่อต่างกัน ข้อมูลจะรวมอยู่ในกรณีที่ตรงกับตัวกรองทั้งหมดเท่านั้น

 8. คลิกที่ใช้ตัวกรอง

หากคุณต้องการบันทึกรายงานที่กรองแล้วสำหรับใช้ในอนาคตและคุณใช้แผน Advanced Shopify หรือแผนที่สูงกว่า ให้คลิกที่ “บันทึกเป็น” ป้อนชื่อ แล้วคลิกที่ “บันทึก” จากนั้นคุณจะสามารถเปิดรายงานของคุณได้จากส่วนรายงานแบบกำหนดเองบนหน้ารายงาน

หากร้านค้าของคุณใช้แผน Shopify คุณจะสามารถพิมพ์หรือส่งออกรายงานที่กรองแล้วของคุณได้ แต่จะไม่สามารถบันทึกได้

ลบตัวกรองออก

หากคุณไม่ได้ต้องการใช้ตัวกรองอีกต่อไป คุณสามารถลบออกได้อย่างถาวร คุณไม่สามารถกู้คืนตัวกรองได้ ดังนั้นหากคุณได้ตั้งค่าตัวกรองที่ซับซ้อน คุณอาจต้องบันทึกรายงานนั้นด้วยชื่อใหม่

หากต้องการลบตัวกรองออก ให้คลิกที่ X ด้านข้าง

ตัวอย่าง: กรองรายงานยอดขายตามเวลา

รายงานยอดขายตามเวลาจะแสดงยอดขายในทุกช่องทางการขายของคุณ คุณสามารถจํากัดข้อมูลยอดขายของคุณให้เป็นเหลือเพียงช่องทางออนไลน์ และแสดงยอดขายทั้งหมดยกเว้นยอดขายของสินค้าบางรายการได้

ขั้นตอน:

 1. คลิกไอคอนตัวกรองเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบจัดการตัวกรอง
 2. คลิกที่เพิ่มฟิลเตอร์
 3. ในเมนูดรอปดาวน์เลือกตัวกรอง ให้เลือกชื่อช่องทางการขาย คุณไม่จำเป็นต้องเลือกตัวดำเนินการ is เนื่องจากเป็นค่าเริ่มต้น
 4. ในช่องค้นหา ให้พิมพ์Online Store เลือกกล่อง ตัวกรองบนร้านค้าออนไลน์
 5. คลิกที่ ใช้ตัวกรอง ขณะนี้รายงานดังกล่าวแสดงเฉพาะยอดขายผ่านช่องทางร้านค้าออนไลน์เท่านั้น ตัวกรองดังกล่าวจะแสดงที่ด้านบนของกราฟ และจำนวนตัวกรองที่ใช้งานอยู่จะแสดงที่ด้านล่างของช่วงวันที่

นอกจากนี้คุณยังสามารถกรองข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อรวมยอดขายสำหรับสินค้าทั้งหมด ยกเว้นสินค้าที่กำหนดไว้เพียงรายการเดียวในช่องทางนั้นได้ (ตัวอย่างเช่น Dock Shoes):

 1. คลิกไอคอนตัวกรองเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบจัดการตัวกรอง
 2. คลิกที่เพิ่มฟิลเตอร์
 3. ในเมนูดรอปดาวน์เลือกตัวกรองของตัวกรองที่สอง ให้เลือกชื่อสินค้า
 4. เลือก “ไม่เป็น” เพื่อแยกสินค้านี้ออก
 5. ในช่องค้นหา ให้พิมพ์ Dock Shoes ทำเครื่องหมายในกล่องตัวกรองใน 'Dock Shoes'
 6. คลิกที่ใช้ตัวกรอง

ขณะนี้รายงานดังกล่าวมีตัวกรองทั้งคู่ โดยจะแสดงเฉพาะยอดขายผ่านช่องทางร้านค้าออนไลน์เท่านั้น และไม่รวมสินค้า Dock Shoes

หากเป็นรายงานแบบใช้ครั้งเดียว คุณสามารถพิมพ์หรือส่งออกได้ หากคุณต้องการเก็บรายงานเพื่อใช้ในอนาคต และร้านค้าของคุณใช้แผน Advanced Shopify หรือแผนที่สูงกว่า คุณสามารถบันทึกรายงานดังกล่าวเป็นรายงานแบบกำหนดเองได้

เพิ่มหรือลบคอลัมน์ในรายงานของคุณ

คุณสามารถเพิ่มหรือลบคอลัมน์ในรายงานส่วนใหญ่เพื่อให้แสดงข้อมูลมากขึ้นหรือน้อยลงกว่าข้อมูลที่แสดงตามค่าเริ่มต้น

ขั้นตอน:

 1. เปิดรายงาน
 2. คลิกที่ไอคอนคอลัมน์เพื่อค้นหาคอลัมน์ เมนูดรอปดาวน์จะแสดงคอลัมน์ที่คุณสามารถเพิ่มหรือลบได้ คอลัมน์ที่รวมไว้ตามค่าเริ่มต้นจะมีเครื่องหมายถูกอยู่ด้วย
 3. เลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการเพิ่ม ยกเลิกการเลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการลบออก

หากคุณต้องการบันทึกรายงานที่แก้ไขแล้วเพื่อใช้ในอนาคตและร้านค้าของคุณใช้แผน Advanced Shopify หรือแผนที่สูงกว่า ให้คลิกที่ “บันทึกเป็น” ป้อนชื่อ แล้วคลิกที่ “บันทึก” คุณสามารถเปิดรายงานแบบกำหนดเองของคุณได้จากหน้า ”รายงาน

ตัวอย่าง: เพิ่มคอลัมน์ไปยังรายงานเซสชันตามช่องทางอ้างอิง

หากคุณอ้างอิงรายงานเซสชันตามช่องทางอ้างอิง และคุณต้องการรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับช่องทางอ้างอิงของคุณ ให้คลิกที่ “แก้ไขคอลัมน์” จากนั้นเลือก ไซต์ช่องทางอ้างอิง

ขณะนี้รายงานจะแสดงคอลัมน์ที่คุณเพิ่มและข้อมูลการแนะนำของเว็บไซต์

หากเป็นรายงานแบบใช้ครั้งเดียว คุณจะสามารถพิมพ์หรือส่งออกได้ หากคุณต้องการเก็บรายงานสำหรับใช้ในอนาคต และร้านค้าของคุณใช้แผน Advanced Shopify หรือแผนที่สูงกว่า คุณจะสามารถบันทึกได้

รายงานที่ไม่สามารถปรับแต่งได้

มีเพียงรายงานบางรายงานเท่านั้นที่มีตัวเลือกให้กรองหรือแก้ไข รายงานที่ไม่สามารถปรับแต่งได้จะไม่แสดงไอคอนตัวกรองหรือคอลัมน์ที่ระบุว่ารายงานดังกล่าวต้องมีข้อมูลเฉพาะตามค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถตั้งช่วงเวลาสำหรับรายงานทั้งหมดได้

ไม่สามารถกรองหรือแก้ไขรายงานต่อไปนี้ได้:

 • รายงานเริ่มต้นทั้งหมดในหมวดหมู่ Finance ยกเว้นรายงานภาษีการขายของสหรัฐอเมริกา (สามารถแก้ไขตัวกรองและคอลัมน์ได้)
 • รายงานเริ่มต้นทั้งหมดในหมวดหมู่ Fraud
 • รายงานเริ่มต้นทั้งหมดในหมวดหมู่ Orders ยกเว้นรายงานใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง (สามารถแก้ไขตัวกรองและคอลัมน์ได้) และรายงานใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งตามช่วงเวลา (สามารถแก้ไขตัวกรองได้)
 • รายงานประสิทธิภาพเว็บไซต์
 • รายงานการวิเคราะห์ตะกร้าสินค้าของร้านค้าออนไลน์

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี