Filtrera och redigera dina rapporter

Du kan filtrera dina rapporter för att visa den specifika information du behöver. Du kan även lägga till eller ta bort kolumner i dina rapporter. Eventuella filter eller redigeringar som du tillämpar är tillfälliga.

Om din butik är på Advanced Shopify-planen eller högre kan du spara dina filtrerade och redigerade rapporter som anpassade rapporter.

Filteröversikt

Ett filter är ett påstående som måste vara sant för att något ska passera genom det, och allt annat blockeras eller döljs. Här är ett exempel: Billing country is Australia. Om en försäljningsrapport använder det här filtret innehåller rapporten endast försäljningen som gjordes till Australien. Ingen annan försäljning ingår i rapporten.

Här är ett till exempel: Billing country is not Australia. Om en försäljningsrapport använder det här filtret visar rapporten all din försäljning över hela världen med undantag för försäljning i Australien. Den australiska försäljningen inkluderas inte i rapporten.

Komponenter i ett filter

Ett filter består alltid av tre komponenter i följande ordning:

name > operator > values

 • Namnet identifierar ett specifikt filter och motsvarar en kolumn. Till exempel: Billing city.
 • Operatören jämför de värden som du anger med faktiska data. Beroende på vilket filter du väljer finns det olika operatörer att välja mellan. is-operatören kräver exakta matchningar, som ett lika med-tecken (=).
 • Värdena är de specifika ord eller siffror som du vill filtrera på. Till exempel: Australia eller Toronto or New York.

För exempelfiltret Billing country is Australia:

 • Billing country är namnet
 • is är operatören
 • Australia är värdet

Här är några exempel på filter:

 • Sale channel name kind is Online StoreEn rapport med detta filter visar endast webbshoppens försäljning. Försäljning via andra kanaler är inte med.
 • Product type is not BraceletEn försäljningsrapport med detta filter visar försäljningen för alla produkter, med undantag för armband.

Använd mer än ett filter

Du kan ställa in mer än ett filter för en rapport:

 • Om ett filter har en namnkomponent och använder operatören is, men har mer än ett värde, ingår data i rapporten om inget av värdena matchar. Till exempel: Billing city is Toronto or New York City. I en rapport med detta filter visas data för både Torontos och New Yorks försäljning.
 • Om ett filter har en namnkomponent och använder operatören is not, med mer än ett värde, ingår data i rapporten om inget av värdena matchar. Till exempel: Billing city is not Toronto and New York City. I en rapport med detta filter visas data för allt, med undantag för försäljningen i Toronto och New York City.
 • Om filtren använder sig av operatören is och har olika namnkomponenter ingår endast data om alla filtren matchar. Till exempel: Billing city is Toronto och Sales channel name is Online Store I det här exemplet ingår endast data om försäljning till Toronto som gjordes i webbshoppen. Toronto POS-försäljning ingår inte. Inte heller webbshoppens försäljning till New York.

Filtrera dina rapporter

Du kan filtrera rapporter för att begränsa informationen som visas som standard. Du kan till exempel lägga till ett filter som bara visar försäljning för en specifik försäljningskanal eller till ett specifikt fraktområde.

Filtret visas ovanför rapportens data.Vissa rapporter kan inte filtreras.

Steg:

 1. Öppna en rapport.
 2. Klicka på filterikonen för att öppna Hantera filter.
 3. Klicka på Lägg till filter.
 4. Välj ett filter i rullgardinsmenyn. Filtren grupperas efter kategori.
 5. Bredvid fältet Välj filter väljer du en operatör.
 6. Skriv ett värde som du vill filtrera på i sökområdet eller välj ett värde i rullgardinslistan. Rullgardinsmenyn visar värden som är relevanta för rapporten och tidsintervallen, även om dessa värden för närvarande inte visas i rapporten.

  • Valfritt: Om du vill filtrera efter ett tomt värde väljer du N/A för att indikera att värdet inte är tillämpligt.
  • Valfritt: Du kan ange fler än ett värde. Om ett filter använder samma operatörsnamn inkluderas data i rapporten om något av värdena matchar.
 7. Valfritt: Om du vill konfigurera fler filter klickar du på Lägg till filter och ställer in fler av dem. Om filtren använder olika operatörsnamn inkluderas endast data om alla filter matchar.

 8. Klicka på Tillämpa filter.

Om du vill spara den filtrerade rapporten för framtida användning och din butik är på Advanced Shopify-planen eller högre klickar du Spara som, anger ett namn och klickar på Spara. Du kan sedan öppna din rapport från avsnittet Anpassade rapporter på sidan Rapporter.

Om din butik är på Shopify-planen kan du skriva ut eller exportera din filtrerade rapport men du kan inte spara den.

Ta bort filter

Om du inte vill använda ett filter längre kan du ta bort det permanent. Du kan inte återställa filter, så om du har skapat ett komplext filter kanske du vill spara rapporten med ett nytt namn.

Om du vill ta bort ett filter klickar du på X bredvid det.

Exempel: Filtrera rapporten Försäljning över tid

Rapporten Försäljning över tid visar din försäljning över alla dina försäljningskanaler. Du kan begränsa dina försäljningsdata till endast din online-kanal och visa all försäljning med undantag för försäljning av en viss produkt.

Steg:

 1. Klicka på filterikonen för att öppna dialogrutan Hantera filter.
 2. Klicka på Lägg till filter.
 3. Välj försäljningskanalnamn i rullgardinsmenyn Välj filter. Du behöver inte välja operatören är, eftersom det är standard.
 4. I fältet Sök anger du Online Store. Välj rutan Filtrera på "Webbshop".
 5. Klicka på Tillämpa filter. Rapporten visar nu endast försäljning via webbshopskanalen. Filtret visas ovanför diagrammet och antalet aktiva filter visas under datumintervallet.

Du kan även filtrera data ytterligare för att inkludera försäljning i den kanalen för alla utom en specifik produkt (till exempel Dock Shoes):

 1. Klicka på filterikonen för att öppna dialogrutan Hantera filter.
 2. Klicka på Lägg till filter.
 3. Välj Produkttitel i rullgardinsmenyn Välj filter för det andra filtret.
 4. Välj är inte för att utesluta den här produkten.
 5. I fältet Sök anger du Dock Shoes. Välj rutan Filtrera på "Seglarskor".
 6. Klicka på Tillämpa filter.

Rapporten har nu båda filtren. Den visar endast försäljningen via webbshopskanalen och utesluter produkten Seglarskor.

Om detta är en rapport för engångsanvändning kan du skriva ut eller exportera den. Om du vill behålla rapporten för framtida användning och din butik är på Advanced Shopify-planen eller högre kan du spara den som en anpassad rapport.

Lägg till eller ta bort kolumner i dina rapporter

Du kan lägga till och ta bort kolumner i de flesta rapporter för att visa mer eller mindre information än den som visas som standard.

Steg:

 1. Öppna en rapport.
 2. Klicka på kolumnikonen för att söka efter kolumner. En rullgardinsmeny visar de kolumner som du kan lägga till eller ta bort. Kolumnerna som ingår som standard har en bock.
 3. Markera de kolumner du vill lägga till. Avmarkera de kolumner du vill ta bort.

Om du vill spara den redigerade rapporten för framtida användning och din butik är på Advanced Shopify-planen eller högre klickar du Spara som, anger ett namn och klickar på Spara. Sedan kan du öppna din anpassade rapport från sidan Rapporter.

Exempel: Lägg till en kolumn till Sessioner utifrån hänvisningsrapport

Klicka på Redigera kolumner och välj sedan Hänvisningswebbplats om du hänvisar till rapporten Sessioner efter hänvisare och du vill ha mer specifik information om dina hänvisare.

Rapporten visar nu den kolumn du lade till och platsens hänvisningsdata.

Om detta är en rapport för engångsanvändning kan du skriva ut eller exportera den. Om du vill behålla rapporten för framtida användning och din butik är på Advanced Shopify-planen eller högre kan du spara den.

Rapporter som inte kan anpassas

Inte alla rapporter kan filtreras eller redigeras. Oanpassningsbara rapporter visar inte en filter- eller kolumnikon, vilket indikerar att rapporten måste innehålla specifik data som standard. Du kan dock fortfarande ställa in tidsintervallen för alla rapporter.

Följande rapporter kan inte filtreras eller redigeras:

 • Samtliga standardrapporter i kategorin Finance, med undantag för Amerikansk försäljningsskatterapport (filter och kolumner kan redigeras).
 • Alla standardrapporter i kategorin Fraud.
 • Alla standardrapporter i Orders-kategorin, med undantag för rapporten Fraktsedlar (kan redigera filter och kolumner) och Fraktsedlar över tid (kan redigera filter).
 • Rapporten Webbprestanda.
 • Varukorgsanalys för webbshop.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis