Raporlarınızı filtreleme ve düzenleme

İhtiyacınız olan belirli bilgileri görüntülemek için raporlarınızı filtreleyebilirsiniz. Ayrıca, raporlarınıza sütun ekleyebilir ve raporlarınızdaki sütunları kaldırabilirsiniz. Uyguladığınız tüm filtreler veya düzenlemeler geçicidir.

Mağazanız Advanced Shopify planı veya daha yüksek bir plan kapsamındaysa filtrelenmiş ve düzenlenmiş raporlarınızı özel raporlar kaydedebilirsiniz.

Filtrelere genel bakış

Bir nesnenin filtreden geçebilmesi için filtre ifadesini karşılaması gerekir, aksi durumda engellenir veya gizlenir. Örneğin: Billing country is Australia. Bir satış raporu bu filtreyi kullanıyorsa rapor yalnızca Avustralya'ya yapılan satışları gösterir. Diğer tüm satışlar rapor dışında bırakılır.

İkinci bir örnek: Billing country is not Australia. Bir satış raporunda bu filtre kullanılıyorsa rapor Avustralya'ya yaptığınız satışlar dışında dünya çapındaki diğer bütün satışlarınızı gösterir. Avustralya satışları rapora dahil edilmez.

Filtre bileşenleri

Filtreler, her zaman aşağıdaki sırayla üç bileşenden oluşur.

name > operator > values

 • Ad belirli bir filtreyi tanımlar ve bir sütuna karşılık gelir. Örneğin: Billing city.
 • Operatör, belirttiğiniz değerleri gerçek verilerle karşılaştırır. Seçtiğiniz filtreye bağlı olarak, aralarında seçim yapabileceğiniz çeşitli operatörler vardır. is operatörü, eşittir işareti gibi tam bir eşleşme gerektirir.
 • Değerler, filtrelemek istediğiniz belirli sözcükler veya sayılardır. Örneğin Australia veya Toronto or New York gibi.

Örnek filtre Billing country is Australia için:

 • Billing country ad
 • is operatör
 • Australia değer

Birkaç filtre örneği daha:

 • Sale channel name kind is Online StoreBu filtreyi kullanan bir rapor yalnızca Online Mağaza satışlarını içerir. Diğer kanallar üzerinden yapılan satışlar rapora dahil edilmez.
 • Product type is not BraceletBu filtreyi kullanan bir satış raporu, bilezik hariç diğer bütün ürünlerin satışlarını içerir.

Birden fazla filtre kullanma

Raporlarınız için birden fazla filtre ayarlayabilirsiniz.

 • Bir filtre bir ad bileşeni içeriyor ve is operatörü kullanıyorsa ancak birden fazla değere sahipse değerlerden herhangi birinin eşleşmesi durumunda veriler rapora eklenir. Örneğin: Billing city is Toronto or New York City. Bu filtrenin bulunduğu raporda hem Toronto hem de New York City satışlarına dair veriler gösterilir.
 • Bir filtre ad bileşeni içeriyor ve is not operatörü için birden fazla değer kullanıyorsa değerlerden hiçbirinin eşleşmediği durumlarda veriler rapora eklenir. Örneğin: Billing city is not Toronto and New York City. Bu filtreyi kullanan bir raporda, Toronto ve New York City satışları dışında kalan her şeye dair veriler gösterilir.
 • Filtreler is operatörü kullanıyorsa ve farklı ad bileşenlerine sahipse veriler yalnızca tüm filtrelerin eşleşmesi durumunda eklenir. Örnek: Billing city is Toronto ve Sales channel name is Online Store Bu örnekte, veriler yalnızca Toronto'ya yapılan online mağaza satışları için eklenir. Toronto POS satışları dahil edilmez. Aynı şekilde New York online mağaza satışları da dahil edilmez.

Raporlarınızı filtreleme

Varsayılan olarak gösterilen bilgileri daraltmak için raporları filtreleyebilirsiniz. Örneğin yalnızca belirli bir satış kanalına veya belirli bir kargo bölgesine yönelik satışları göstermek için filtre ekleyebilirsiniz.

Filtre, raporun verilerin üzerinde görüntülenir. Bazı raporlar filtrelenemez.

Adımlar:

 1. Rapor açın.
 2. Filtreleri yönet'i açmak için filtre simgesine tıklayın.
 3. Filtre ekle'ye tıklayın.
 4. Açılır menüden bir filtre seçin. Filtreler kategoriye göre gruplandırılır.
 5. Filtre seç alanının yanından bir operatör seçin.
 6. Ara alanına filtrelemek istediğiniz herhangi bir değer yazın veya açılır listeden bir değer seçin. Açılır menü, şu anda raporda gösterilmeseler bile raporla ve zaman aralığıyla ilgili değerleri gösterir.

  • Tercihe bağlı: Boş bir değere göre filtre uygulamak istiyorsanız değerin geçerli olmadığını belirtmek için N/A seçeneğini belirleyin.
  • Tercihe bağlı: Birden fazla değer belirtebilirsiniz. Bir filtre aynı ad operatörünü kullanıyorsa değerlerden herhangi birinin eşleşmesi durumunda veriler rapora eklenir.
 7. Tercihe bağlı: Daha fazla filtre ayarlamak istiyorsanız Filtre ekle seçeneğine tıklayın ve daha fazlasını ayarlayın. Filtreler farklı ad operatörleri kullanıyorsa veriler yalnızca tüm filtrelerin eşleşmesi durumunda eklenir.

 8. Filtreleri uygula seçeneğine tıklayın.

Filtrelenmiş raporu ileride kullanmak üzere kaydetmek istiyorsanız ve mağazanız Advanced Shopify planı veya daha yüksek bir plan kapsamındaysa Farklı kaydet seçeneğine tıklayın, bir ad girin ve Kaydet seçeneğine tıklayın. Ardından Raporlar sayfasında Özel raporlar bölümünden raporunuzu açabilirsiniz.

Mağazanız Shopify planı kapsamındaysa, filtrelenmiş raporunuzu yazdırabilir veya dışa aktarabilirsiniz, ancak kaydedemezsiniz.

Filtreleri kaldırma

Artık kullanmak istemediğiniz bir filtreyi kalıcı olarak kaldırabilirsiniz. Filtreleri kurtaramazsınız, bu nedenle karmaşık bir filtre ayarladıysanız raporu yeni bir adla kaydetmeniz önerilir.

Kaldırılacak filtrenin yanındaki X düğmesine tıklayın.

Örnek: Zaman içinde Satışlar raporunu filtrele

Zaman içinde satışlar raporu, tüm satış kanallarınızdaki satışlarınızı gösterir. Satış verilerinizi yalnızca Online Kanalınız ile sınırlandırabilir ve belirli bir ürünün satışları dışında tüm satışları gösterebilirsiniz.

Adımlar:

 1. Filtreleri yönet iletişim kutusunu açmak için filtre simgesine tıklayın.
 2. Filtre ekle'ye tıklayın.
 3. Filtre seç açılır menüsünde, Satış kanalı adı'nı seçin. Varsayılan değer olduğundan şudur operatörünü seçmenize gerek yoktur.
 4. Ara alanına Online Store yazın. "Online Mağaza"da Filtrele kutusunu seçin.
 5. Filtreleri uygula seçeneğine tıklayın. Raporda artık yalnızca online mağaza kanalı üzerinden yapılan satışlar gösterilir. Filtre, grafiğin üzerinde görünür ve etkin filtrelerin sayısı ise tarih aralığının altında gösterilir.

Belli bir ürün dışında kanalda yapılan tüm satışları dahil etmek için veriyi filtrelemeye devam edebilirsiniz (örneğin: Dock Shoes):

 1. Filtreleri yönet iletişim kutusunu açmak için filtre simgesine tıklayın.
 2. Filtre ekle'ye tıklayın.
 3. İkinci filtrenin Filtre seç açılır menüsünde Ürün başlığı seçin.
 4. Bu ürünü hariç tutmak için şu değil seçeneğini belirleyin.
 5. Ara alanına Dock Shoes yazın. "Yelken Ayakkabısı" filtrele kutusunu seçin.
 6. Filtreleri uygula seçeneğine tıklayın.

Raporda şu anda her iki filtre de var. Bu, yalnızca Online Mağaza kanalındaki satışları gösterir ve Yelken Ayakkabısı ürününü hariç tutar.

Bu tek seferlik bir kullanım raporuysa yazdırabilir veya dışa aktarabilirsiniz. Raporu ileride kullanmak üzere saklamak istiyorsanız ve mağazanız Advanced Shopify planı veya daha yüksek bir plan kapsamındaysa özel rapor olarak kaydedebilirsiniz.

Raporlarınızda sütun ekleme veya sütun kaldırma

Varsayılan olarak gösterilenden daha fazla veya daha az bilgi göstermek için çoğu raporda sütun ekleyebilir ve sütun kaldırabilirsiniz.

Adımlar:

 1. Rapor açın.
 2. Sütunları aramak için sütunlar simgesine tıklayın. Açılır menüde ekleyebileceğiniz veya kaldırabileceğiniz sütunlar gösterilecektir. Varsayılan olarak dahil edilen sütunlarda bir onay işareti bulunur.
 3. Eklemek istediğiniz sütunları seçin. Kaldırmak istediğiniz sütunların seçimini kaldırın.

Düzenlenmiş raporu ileride kullanmak üzere kaydetmek istiyorsanız ve mağazanız Advanced Shopify planı veya daha yüksek bir plan kapsamındaysa Farklı kaydet seçeneğine tıklayın, bir ad girin ve Kaydet seçeneğine tıklayın. Sonrasında Raporlar sayfasından özel raporunuzu açabilirsiniz.

Örnek: Yönlendirene göre oturumlar raporuna sütun ekleme

Oturumlara göre yönlendiren raporuna yönlendirme yapıyor ve yönlendiricileriniz hakkında daha fazla ayrıntı görmek istiyorsanız Sütunları düzenle'ye tıklayıp Yönlendiren sitesi'ni seçin.

Raporda, artık eklediğiniz sütunu ve site yönlendirme verilerini gösterilir.

Bu tek seferlik bir kullanım raporuysa yazdırabilir veya dışa aktarabilirsiniz. Raporu ileride kullanmak üzere saklamak istiyorsanız ve mağazanız Advanced Shopify planı veya daha yüksek bir plan kapsamındaysa kaydedebilirsiniz.

Özelleştirilemez raporlar

Tüm raporlar filtrelenemez veya düzenlenemez. Özelleştirilemez raporlarda, raporun varsayılan olarak belli verileri içermesi gerektiğini belirten filtreler veya sütunlar simgesi gözükmez. Ancak yine de tüm raporlar için zaman aralıklarını ayarlayabilirsiniz.

Aşağıdaki raporlar filtrelenemez veya düzenlenemez:

 • ABD satış vergisi raporu dışında (filtreleri ve sütunları düzenlenebilir), Finance kategorisinde bulunan tüm varsayılan raporlar.
 • Fraud kategorisindeki tüm varsayılan raporlar.
 • Kargo etiketleri raporu (filtreleri ve sütunları düzenleyebilir) ve Zaman içinde kargo etiketleri raporu (filtreleri düzenleyebilir) dışında, Orders kategorisindeki tüm varsayılan raporlar.
 • Web Performansı raporu.
 • Online mağaza sepet analizi raporu.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene