ปรับรายงานของคุณ

คุณสามารถแก้ไขรายงานเริ่มต้นใน Shopify เพื่อให้แสดงข้อมูลที่คุณต้องการได้ คุณสามารถกรองข้อมูล, แก้ไขคอลัมน์และเลือกช่วงเวลาที่แตกต่างกันได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งออกรายงานไปวิเคราะห์ในโปรแกรมสเปรดชีตได้อีกด้วย

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี