Raporty

Raporty Shopify są podzielone na kategorie w oparciu o typ wyświetlanych informacji. Możesz uzyskać dostęp do różnych typów raportów w zależności od planu subskrypcji Shopify Twojego sklepu:

Typy raportów według planu
Analizy i raporty
(aby zapoznać się ze szczegółami, kliknij linki)
Shopify Lite Shopify Starter / Basic Shopify   Shopify   Advanced Shopify Shopify Plus
Strona Analizy
Raporty finansowe
(w tym dotyczące podatków i płatności)
Analizy produktu
Live View -
Raporty dotyczące pozyskiwania klientów -
Raporty dotyczące zapasów - (5 z 7)
Raporty dotyczące zachowań - (5 z 6)
Raporty marketingowe - (1 z 5)
Raporty dotyczące zamówień - -
Raporty sprzedaży - -
Raporty sprzedaży detalicznej - -
Raporty dotyczące zysku - -
Raporty dotyczące klientów - - (7 z 9)
Raporty niestandardowe - - -

Jeśli przejdziesz na inny, wyższy plan, dodatkowe raporty dostarczą Ci informacji obejmujących okres od momentu uruchomienia sklepu z wykorzystaniem Shopify.

Załóżmy na przykład, że zaczynasz od planu Basic Shopify w styczniu, a następnie przechodzisz na plan Shopify w kwietniu. Po przejściu na wyższy plan uzyskasz dostęp do raportów dotyczących sprzedaży i klientów, a także wszystkich raportów dotyczących zachowań i marketingowych, jak również wszystkich istotnych danych, począwszy od stycznia.

Aby uzyskać informacje na temat poziomów planów i cen, przejdź do strony Plany Shopify.

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo