Rapporter

Rapporter er samlinger av butikkens data vist både i diagram- og tabellformat, og er organisert i kategorier basert på rapportens tema. Listen Rapporter inneholder mange standardrapporter bygget av Shopify, men rapporter kan justeres fra standardinnstillingene for å passe dine behov. Hvis butikken har Advanced Shopify-abonnementet eller høyere, kan du lagre egendefinerte rapporter.

Shopify-rapporter er delt i kategorier basert på typen informasjon de viser. Du har tilgang til ulike typer rapporter avhengig av butikkens Shopify-abonnement:

Rapporttyper etter abonnement
Analyser og rapporter
(klikk på koblingene for mer informasjon)
Shopify Lite Shopify Starter / Basic Shopify   Shopify   Advanced Shopify Shopify Plus
Analyseside
Økonoimirapporter
(inkludert skatter og betalinger)
Svindelrapporter
Bestillingsrapporter
Live-visning
Oppkjøpsrapporter
Lagerbeholdningsrapporter
Oppførselsrapporter
Markedsføringsrapporter
Salgsrapporter
Salgsrapporter fra detaljhandel
Fortjenesterapporter
Kunderapporter
(Inkluderer prediktive verdier)

(Inkluderer prediktive verdier)
Egendefinerte rapporter

Du finner informasjon om pakkenivåer og -priser på siden Shopify-pakker.

I denne delen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis