Rapporter

Shopify-rapporter er delt i kategorier basert på typen informasjon de viser. Du har tilgang til ulike typer rapporter avhengig av Shopify-abonnementet ditt:

Rapporttyper etter abonnement
Analyser og rapporter
(klikk på koblingene for mer informasjon)
Shopify Lite Basic Shopify   Shopify   Advanced Shopify Shopify Plus
Oversiktspanel
Økonoimirapporter
(inkludert skatter og betalinger)
Produktanalyse
Live-visning
Oppkjøpsrapporter
Lagerbeholdningsrapporter
Oppførselsrapporter (5 av 6)
Markedsføringsrapporter (1 av 5)
Salgsrapporter
Salgsrapporter fra detaljhandel
Fortjenesterapporter
Kunderapporter (5 av 7)
Egendefinerte rapporter

Hvis du oppgraderer til en annen pakke, vil de ytterligere rapportene gi deg data fra da du begynte å bruke Shopify.

For eksempel, la oss si du begynte med Basic Shopify i januar, og deretter oppgraderer til Shopify-pakken i april. Etter oppgraderingen får du tilgang til salgs- og kunderapportene og alle oppførsels- og markedsføringsrapporter, samt alle relevante data helt tilbake til Januar.

Du finner informasjon om pakkenivåer og -priser på siden Shopify-pakker.

I denne delen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis