Tạo báo cáo tùy chỉnh

Bạn có thể tạo báo cáo tùy chỉnh bằng những cách sau:

 • Bằng cách tạo báo cáo tùy chỉnh bằng mẫu.
 • Bằng cách sửa đổi báo cáo mặc định hiện có.
 • Bằng cách nhân bản và sửa đổi báo cáo hiện có.

Tạo báo cáo tùy chỉnh mới bằng mẫu

Bạn có thể tạo báo cáo mới bằng cách sử dụng mẫu làm cơ sở cho bộ lọc và cột dữ liệu mặc định sẽ hiển thị trong báo cáo. Bạn có thể sử dụng các mẫu sau đây khi tạo báo cáo tùy chỉnh mới:

Bảng liệt kê các mẫu báo cáo sẵn dùng và các danh mục báo cáo liên quan.
Mẫu Danh mục
Doanh số theo thời gian Doanh số
Thanh toán theo phương thức Tài chính
Thuế đã thu theo thời gian Tài chính
Số phiên theo thời gian Tiếp nhận
Khách hàng theo giá trị đơn hàng Khách hàng

Để bắt đầu, chọn mẫu phù hợp nhất với danh mục và mục đích của báo cáo tùy chỉnh. Bạn có thể sửa và tùy chỉnh báo cáo tùy chỉnh kỹ hơn sau khi chọn mẫu.

Bước:

Tạo báo cáo tùy chỉnh bằng cách sửa đổi báo cáo mặc định hiện có

Nếu bạn sửa đổi báo cáo mặc định do Shopify soạn thì báo cáo đó sẽ được xem là báo cáo tùy chỉnh.

Bước:

Tạo báo cáo tùy chỉnh bằng cách nhân bản và sửa đổi báo cáo hiện có

Bạn có thể nhân bản báo cáo hiện có để sử dụng bản sao làm điểm bắt đầu cho báo cáo tùy chỉnh, sau đó, bạn có thể sửa đổi cho phù hợp với nhu cầu.

Bước:

Ví dụ về báo cáo tùy chỉnh

Bạn là tác giả và để thông báo cho khách hàng về việc ra mắt sách điện tử mới, bạn đang chạy nhiều chiến dịch tiếp thị truyền thông xã hội (tất cả đều có tên UTM là ebook-launch). Trong trường hợp này, bạn nên tạo báo cáo tùy chỉnh mới từ mẫu để liệt kê chất lượng của lưu lượng truy cập đến từ nhiều nền tảng truyền thông xã hội khác nhau, qua đó giúp bạn xác định cần điều chỉnh hoặc tập trung vào chiến dịch truyền thông xã hội nào.

Bước:

 1. Nhấp vào Create custom report (Tạo báo cáo tùy chỉnh).
 2. Đặt tên mô tả cho Tiêu đề báo cáo và chọn mẫu Số phiên theo thời gian.
 3. Nhấp vào Create custom report (Tạo báo cáo tùy chỉnh).
 4. Nhấp vào biểu tượng bộ lọc và áp dụng bộ lọc sau: UTM campaign name > is > ebook-launch. Điều này sẽ giới hạn báo cáo của bạn thành chỉ hiển thị phiên do chiến dịch có tên ebook-launch yêu cầu.
 5. Nhấp vào biểu tượng cột và chọn các cột sau để hiển thị:

  • Tỷ lệ bỏ trang
  • Thời gian phiên trung bình
  • Tên nguồn giới thiệu
  • Đường dẫn đến trang đích
 6. Nhấp vào Lưu báo cáo.

Lúc này, báo cáo mẫu này hiển thị thời gian khách truy cập ở lại trên các trang khác nhau và họ đến từ nền tảng truyền thông xã hội nào (ví dụ như Facebook, Instagram hoặc Google). Khi biết được họ đang ở lại (hay không ở lại) trang nào, bạn sẽ có thể đưa ra quyết định tiếp thị.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí