Envanter raporları

Envanter raporları, envanterin ay sonu anlık görüntüsünü size gösterir ve günlük satılan envanterin adedi ve yüzdesini takip etmeye yardımcı olur.

Envanter değişikliklerinin raporlarda görünmesi 12 ila 72 saat sürebilir.

Envanter raporlarını görüntüleme

Ay sonu envanteri anlık görüntüsü

Ay sonu envanteri anlık görüntü raporunda, her ayın sonunda, stokta bulunan tüm ürün varyasyonlarının adedi gösterilir.

Bu rapor için Kullanılabilir envanter şunları içermez:

 • Gönderim bekleyen siparişlere İşlenen envanter
 • Bir aktarımın parçası olan, gelen birimler

Ay sonu envanteri anlık görüntüsü raporunda aşağıdaki sütunlar yer alır:

Ay sonu envanteri anlık görüntüsündeki terimlerin tanımı
Dönem Açıklama
Ürün başlığı Ürünün başlığı.
Varyasyon başlığı Ürün varyasyonunun başlığı.
Varyasyon SKU'su Ürün varyasyonu seçeneği için stok bulundurma birimi kimlik kodu.
Bitiş adedi Seçilen zaman aralığının son gününün bitiminde, bir ürün varyasyonuna ait takip edilebilir Kullanılabilir envanter adedi (negatif bir sayı olabilir). Bu, Gelen ve İşlenen envanteri içermez.

Negatif envanter sayıları

Ay sonu envanteri anlık görüntü raporunun Bitiş adedi sütununda aşağıdaki nedenlerden dolayı negatif sayılar görebilirsiniz:

 • Envanter takibini etkinleştirdiniz ve bir varyasyonu fazla sattınız. Örneğin, bir ürünün envanter adedini günün başında 5 olarak ayarladıysanız ve gün içinde ürün için sekiz sipariş alırsanız başlangıç adedi 5, fazladan üç ürün sattığınız için bitiş adedi -3 olur.

 • Envanter takibi etkin değildir. Envanter takibini etkinleştirmediyseniz varsayılan adet 0 olarak ayarlanır ve her sipariş mevcut ürün sayısını bir azaltır. Örneğin, envanter takibi etkinleştirilmeden mağazanıza yeni bir ürün ekleyip bu ürüne yönelik iki sipariş alırsanız başlangıç adedi 0 ve Bitiş adedi -2 olur.

Envanter takibi hakkında daha fazla bilgi için Envanteri takip etme ve düzenleme bölümüne bakın.

Ay sonu envanter değeri

Ay sonu envanter değeri raporu, Ay sonu envanteri anlık görüntüsüne benzer şekilde, satış sırasında atanmış bir ürün başına maliyet değerine sahip ürünlerin mevcut Kullanılabilir envanter miktarını toplar.

Bu rapor için Kullanılabilir envanter şunları içermez:

 • Gönderim bekleyen siparişlere İşlenen envanter
 • Bir aktarımın parçası olan, gelen birimler

Ay sonu envanter değeri raporunda aşağıdaki sütunlar yer alır:

Ay sonu envanter değeri raporundaki terimlerin tanımları
Dönem Açıklama
Ürün başlığı Ürünün başlığı.
Varyasyon başlığı Ürün varyasyonunun başlığı.
Varyasyon SKU'su Ürün varyasyonu seçeneği için stok bulundurma birimi kimlik kodu.
Maliyet Ürün varyasyonu seçeneği için ürün başına maliyet değeri.
Bitiş adedi Seçilen zaman aralığının son gününün bitiminde, bir ürün varyasyonuna ait takip edilebilir Kullanılabilir envanter adedi (negatif bir sayı olabilir). Bu, Gelen ve İşlenen envanteri içermez.
Toplam envanter değeri Her bir ürün varyasyonu seçeneği için ürün başına maliyetin, bitiş adedi miktarıyla çarpımı. Bu değerlerin toplamı Özet satırında görüntülenir.

Günlük satılan ortalama envanter

Günlük satılan ortalama envanter raporu, ürün varyasyonuna göre gün başına satılan envanterin ortalama ürün sayısını gösterir.

Günlük satılan ortalama envanter raporunda aşağıdaki sütunlar yer alır:

Günlük satılan ortalama envanter raporundaki terimlerin tanımı
Dönem Açıklama
Ürün başlığı Ürünün başlığı.
Varyasyon başlığı Ürün varyasyonunun başlığı.
Varyasyon SKU'su Ürün varyasyonu seçeneği için stok bulundurma birimi kimlik kodu.
Satılan adet Seçilen dönem içinde satılan bir ürün varyasyonunun birim sayısını gösterir (iade, manuel ayarlamalar veya aktarım makbuzları gibi envanter düzenlemelerini yansıtmaz).
Bitiş adedi Seçilen dönemin son gününün bitişinde bir ürün varyasyonuna ait izlenebilir envanter adedi (negatif bir sayı olabilir).
Gün başına satılan adet Seçilen dönem içinde ürün varyasyonunun günlük satılan ortalama ürün sayısını gösterir (satılan adet, dönemdeki gün sayısına bölünür).

Satılan envanter yüzdesi

Satılan envanter yüzdesi raporu, seçilen zaman aralığında toplam başlangıç adedinden satılan her bir varyasyonun envanter yüzdesini gösterir. Ürün varyasyonları, yalnızca seçilen zaman aralığında veya öncesinde en az bir kez satıldıysa raporda görünür.

Satılan envanter yüzdesi raporunda aşağıdaki sütunlar yer alır:

Stokta envanter yüzdesi raporundaki terimlerin tanımı
Dönem Açıklama
Ürün başlığı Ürünün başlığı.
Varyasyon başlığı Ürün varyasyonunun başlığı.
Varyasyon SKU'su Ürün varyasyonu seçeneği için stok bulundurma birimi kimlik kodu.
Satılan adet Seçilen dönem içinde satılan bir ürün varyasyonunun birim sayısını gösterir (iade, manuel ayarlamalar veya aktarım makbuzları gibi envanter düzenlemelerini yansıtmaz).
Başlangıç adedi Bir ürün varyasyonunun seçilen dönemin ilk gününün başlangıcındaki adedini (negatif bir sayı olabilir) veya seçilen dönem içinde eklenen varyasyonlar için varyasyonun Başlangıç adedini gösterir.
Satılan yüzde Seçilen dönem boyunca satılan ürün varyasyonunun toplam başlangıç adedi içindeki yüzdesini gösterir (%100'den yüksek, %0'dan düşük veya geçerli olmayan değerler söz konusu olabilir).

%0'dan düşük veya %100'den yüksek değerler

Aşağıdaki nedenlerden dolayı, Satılan envanter yüzdesi raporunda yer alan Satılan yüzde sütununda %0'dan düşük veya %100'den yüksek değerler görebilirsiniz:

 • Envanter takibini etkinleştirdiniz ve bir varyasyonu fazla sattınız. Örneğin, bir ürünün envanter adedi günün başında 5 ise ve gün içinde ürün için on sipariş alırsanız Satılan yüzde 200% olur.

 • Başlangıç adedi negatiftir. Örneğin, bir ürünün envanter adedi günün başında 10 ise ve gün içinde ürün için 15 sipariş alırsanız, sonraki günün Başlangıç adedi -5 olur. Ürün için ertesi gün stokunu yenilemezseniz ve ürün için iki sipariş daha alırsanız o gün Satılan yüzde -40% olur.

Başlangıç adedi 0 ise N/A değeri alır.

Ürüne göre ABC analizi

Rapor, her bir varyasyonun son 28 gün boyunca katkıda bulunduğu gelir yüzdenize göre, her bir ürün varyasyonuna bir sınıf verir. Bir ürünün maliyeti, ürün sınıfı hesaplamasına dahil değildir. Zaman dilimi düzenlenemez ve en güncel bilgileri sağlaması için günlük olarak güncellenir:

 • A-Sınıfı - Gelirinizin %80'ine toplu olarak tekabül eden en çok satan ürünleriniz.
 • B-sınıfı - Gelirinizin sonraki %15'ine toplu olarak tekabül eden ürünler.
 • C-Sınıfı - Gelirinizin kalan %5'ine toplu olarak tekabül eden ürünler.

Bu rapordaki verilerin nasıl kullanılacağı konusunda daha fazla bilgi için ABC analizi'ne bakın.

Ürüne göre ABC analizi raporunda aşağıdaki sütunlar yer alır:

ABC analiz raporundaki terimlerin tanımı
Dönem Açıklama
Ürün başlığı Ürünün başlığı.
Varyasyon başlığı Ürün varyasyonunun başlığı.
Varyasyon SKU'su Ürün varyasyonu seçeneği için stok bulundurma birimi kimlik kodu.
Ürün sınıfı Her bir varyasyonun son 28 gün boyunca katkıda bulunduğu, gelirinizin yüzdesine göre belirlenen sınıf.
Bitiş adedi Seçilen dönemin son gününün bitişinde bir ürün varyasyonuna ait izlenebilir envanter adedi (negatif bir sayı olabilir).
Toplam değer (maliyet) Satıcı maliyetine dayalı ürün envanterinin toplam değeri. Bitiş envanter adedi değeri 0'dan küçük olan herhangi bir ürünün toplam değeri (maliyet) 0 USD olarak kabul edilir.
Toplam değer (fiyat) İndirimler hariç olmak üzere satış fiyatına dayalı ürün envanterinin toplam değeri. Bitiş envanter adedi değeri 0'dan küçük olan herhangi bir ürünün toplam değeri (fiyat) 0 USD olarak kabul edilir.

ABC analiz raporu, hangi ürünlere stok yenilerken öncelik vermeniz ve hangi ürünlere yüksek düzeyde yatırım yapmamanız gerektiğini anlamanıza yardımcı olur. Gelirinizin %80'ini oluşturan ürünleriniz (A sınıfı ürünler) biterse, satışları kaçırabilirsiniz. Gelirinizin yalnızca %5'ini oluşturan ürünleri (C sınıfı ürünler) gereğinden fazla stoklarsanız, depolama maliyetlerine gerekenden daha fazla para harcayabilirsiniz.

Ürünün satış oranı

Ürün satış raporu, seçilen zaman diliminde sattığınız toplam envanterin yüzdesini gösterir. Veri gecikmesi ve işlem süreleri nedeniyle bu rapor için döndürülebilecek en son zaman dilimi, geçerli tarihten yaklaşık iki gün öncesidir. UTC +14:00 gibi daha erken saat dilimleri için bu gecikme üç güne yakın bir süredir. Tam tarihler raporun üst kısmında gösterilir.

Satış oranı şu şekilde hesaplanır: Satılan toplam ürün miktarı (toplam satılan ürün miktarı + hâlâ envanterde bulunan toplam ürün miktarı) ile bölünür.

Hesaplamanın paydası (satılan toplam ürün miktarı + envanterdeki toplam ürün miktarı), eldeki stok miktarını temsil eder. Seçilen dönem boyunca gerçekleşen tüm stoka geri eklemeleri veya alınan yeni envanteri hesaba katar.

Satılan toplam ürün miktarı, seçilen zaman dilimi boyunca ölçülür. Hâlâ envanterde bulunan toplam ürün miktarı, seçilen zaman dilimindeki son tarihte ölçülür.

Satış oranı hesaplamamız, negatif envanter miktarlarını otomatik olarak yok sayar. Bu, envanteri takip edilmeyen (hediye kartları ve dijital ürünler gibi) ve fazla satılan ürünler söz konusu olduğunda gerçekleşebilir.

Ürün varyasyonları, yalnızca seçilen zaman aralığında veya öncesinde en az bir kez satıldıysa raporda görünür.

Satış hesaplaması amacıyla:

 • Envanteri takip edilmeyen ürünler için 0 envanter birimi satıldığı kabul edilir.
 • Bitiş envanter miktarı değeri 0'dan küçük olan herhangi bir ürünün bitiş miktarı değeri 0 olarak kabul edilir.

Ürün satış raporunda aşağıdaki sütunlar yer alır:

Ürün satış raporundaki terimlerin tanımı
Dönem Açıklama
Ürün başlığı Ürünün başlığı.
Varyasyon başlığı Ürün varyasyonunun başlığı.
Varyasyon SKU'su Ürün varyasyonu seçeneği için stok bulundurma birimi kimlik kodu.
Başlangıç adedi Bir ürün varyasyonunun seçilen zaman aralığının ilk gününün başlangıcındaki takip edilebilir envanter adedini (negatif bir sayı olabilir) veya seçilen zaman aralığı içinde eklenen varyasyonlar için varyasyonun Başlangıç adedini gösterir.
Bitiş adedi Seçilen dönemin son gününün bitişinde bir ürün varyasyonuna ait izlenebilir envanter adedi (negatif bir sayı olabilir).
Satılan adet Seçilen dönem içinde satılan bir ürün varyasyonunun birim sayısını gösterir (iade, manuel ayarlamalar veya aktarım makbuzları gibi envanter düzenlemelerini yansıtmaz).
Satış oranı Satılan toplam ürün adedinin, satılan toplam ürün adediyle hâlâ envanterde bulunan toplam ürün adedinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değer.
Veriler, mevcut en son 30 günlük dönem kullanılarak hesaplanır (genellikle 2 günlük işlem gecikmesi meydana gelir, tam tarihler satış oranı raporunda belirtilir).

Kalan envanter günü sayısı

Bu raporun amacı, her bir varyasyon için ortalama satış oranlarınıza ve kalan envanter miktarına bağlı olarak, izlenen envanterinizin tahmini olarak ne kadar süreceği konusunda genel bir fikir sağlamaktır.

Bu rapordaki çizelge, kaç ürün varyasyonuna ait stokun yakında tükeneceğinin (0 gün kaldı) veya stokta birkaç gün kalacağının (0-30 gün, 91+ güne kadar) beklendiğini gösterir.

Bu rapordaki tablo, her bir ürün varyasyonunuz için kalan envanter günü sayısını gösterir. Kalan envanter günü sayısı şu şekilde hesaplanır:

Hâlâ envanterde bulunan toplam ürün miktarı (bitiş miktarı), günlük satılan ortalama ürün miktarı ile bölünür.

Bir ürün varyasyonu için günde satılan ortalama ürün adedi, son 28 gündeki ürün satışına göre hesaplanır.

Ürün varyasyonu için seçilen zaman diliminde herhangi bir satış olmadıysa (ve bu nedenle günlük ortalama satılan ürün miktarı değeri 0 ise) elimizde tahmin yapmak üzere yeterli veri olmadığından kalan envanter günü değeri N/A (Yok) olarak ayarlanır. Ürün varyasyonunun negatif bir bitiş miktarı değeri varsa kalan envanter kalan günü değeri 0 olarak ayarlanır.

Kalan envanter günü raporunda aşağıdaki sütunlar yer alır:

Kalan envanter günü raporundaki terimlerin tanımı
Dönem Açıklama
Ürün başlığı Ürünün başlığı.
Varyasyon başlığı Ürün varyasyonunun başlığı.
Varyasyon SKU'su Ürün varyasyonu seçeneği için stok bulundurma birimi kimlik kodu.
Bitiş adedi Seçilen dönemin son gününün bitişinde bir ürün varyasyonuna ait izlenebilir envanter adedi (negatif bir sayı olabilir).
Gün başına satılan adet Seçilen dönemde satılan bir ürün varyasyonuna ait toplam ürün adedinin, ürün varyasyonunun söz konusu dönemde etkin olduğu gün sayısına bölünmesiyle elde edilen değer.
Kalan envanter günü sayısı Envanterin tükenmesine kaç gün kaldığını tahmin etmek üzere hâlâ envanterde bulunan toplam ürün adedinin, günlük satılan ortalama ürün adedine bölünmesiyle elde edilen değer.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene