Varastoraportit

Varastoraportit esittelevät kuukauden lopussa katsauksen varastotilanteeseen ja niiden avulla varaston päivittäistä kokonaismyyntiä ja prosentuaalista myyntiä.

Voi kestää 12-72 tuntia, ennen kuin varaston muutokset näkyvät raporteissa.

Varastoraporttien tarkastelu

Varaston tilannekatsaus kuun lopussa

Varaston tilannekatsaus kuun lopussa -raportti näyttää jokaisen kuukauden lopussa varastossa olevan tuoteversion määrän.

Tämän raportin Saatavilla-varasto ei sisällä seuraavia:

 • Jakelua odottavien tilausten Vahvistettu-varasto
 • Saapuva-yksiköt, jotka ovat osa siirtoa

Seuraavat sarakkeet ovat varaston tilannekuvaraportissa kuukauden lopussa:

Varaston kuukauden lopun tilannekuvassa käytettyjen termien määritelmät
Ehto Oikeuksien kuvaus
Tuotteen nimi Tuotteen nimi.
Version nimi Tuoteversion nimi.
Version SKU-koodi Tuoteversion varastoyksikön tunnuskoodi.
Määrä lopettaessa Tuoteversion seurannassa oleva Saatavilla-varastomäärä valitun ajanjakson viimeisen päivän lopussa (määrä saattaa olla negatiivinen luku). Tämä ei sisällä Saapuva-ja Vahvistettu-varastoa.

Negatiiviset varastonumerot

Kuukaudenlopun varastomäärä -raportin Loppumäärä-sarakkeessa saattaa näkyä negatiivinen luku seuraavista syistä:

 • Varastonseuranta on käytössä ja myyt jotain tuoteversiota enemmän kuin sitä on varastossasi. Jos esimerkiksi määrität tuotteen varastomääräksi 5 päivän alussa ja saat päivän kuluessa kahdeksan tilausta, aloitusmäärä on 5 ja loppumäärä on -3, koska olet myynyt tuotetta kolme kappaletta enemmän kuin varastossasi on.

 • Varastonseuranta ei ole käytössä. Jos varastonseuranta ei ole käytössä, oletusmääräksi asetetaan 0, ja jokainen tilaus pienentää tuotteiden määrää yhdellä. Jos esimerkiksi lisäät uuden tuotteen kauppaasi eikä varastonseuranta ole käytössä, ja saat kaksi kyseistä tuotetta koskevaa tilausta, tuotteen alkumäärä on 0 ja loppumäärä on-2.

Lisätietoja varastonseurannasta on kohdassa Varastonseuranta ja varaston mukauttaminen.

Varaston arvo kuun lopussa

Varaston tilannekatsaus kuun lopussa -raportin tavoin Varaston arvo kuun lopussa -raportissa näkyy yhteenlaskettu tuotteiden Saatavilla-varaston nykyinen määrä ja myyntihetkellä annettu tuotekohtaisen kulun arvo.

Tämän raportin Saatavilla-varasto ei sisällä seuraavia:

 • Jakelua odottavien tilausten Vahvistettu-varasto
 • Saapuva-yksiköt, jotka ovat osa siirtoa

Varaston arvo kuun lopussa -raportissa on seuraavat sarakkeet:

Varaston arvo kuun lopussa -raportissa käytettyjen termien määritelmät
Ehto Oikeuksien kuvaus
Tuotteen nimi Tuotteen nimi.
Version nimi Tuoteversion nimi.
Version SKU-koodi Tuoteversion varastoyksikön tunnuskoodi.
Kustannukset Tuoteversiovaihtoehdon tuotekohtaisen kustannuksen arvo.
Määrä lopettaessa Tuoteversion seurannassa oleva Saatavilla-varastomäärä valitun ajanjakson viimeisen päivän lopussa (määrä saattaa olla negatiivinen luku). Tämä ei sisällä Saapuva-ja Vahvistettu-varastoa.
Varaston kokonaisarvo Tuotekohtainen kustannus kerrottuna kunkin tuoteversiovaihtoehdon määrä lopetettaessa -summalla. Näiden arvojen summa näkyy Yhteenveto-rivillä.

Varastosta keskimäärin myytävä osuus päivittäin

Varastosta keskimäärin myytävä osuus päivittäin -raportti näyttää varastosta myytyjen tuotteiden keskimääräisen päiväkohtaisen määrän tuoteversiokohtaisesti eriteltynä.

Seuraavat sarakkeet ovat päiväkohtainen keskimääräinen varastosta myytyjen tuotteiden raportti:

Varastosta päivittäin myytyjen tuotteiden määrää koskevassa raportissa käytettyjen termien määritelmät
Ehto Oikeuksien kuvaus
Tuotteen nimi Tuotteen nimi.
Version nimi Tuoteversion nimi.
Version SKU-koodi Tuoteversion varastoyksikön tunnuskoodi.
Myyty määrä Valittuna ajanjaksona myytyjen tuoteversioyksiköiden määrä (määrään eivät kuulu varaston muutokset, kuten palautukset, manuaaliset muutokset tai siirtokuitit).
Määrä lopettaessa Tuoteversion seurannassa oleva varastomäärä valitun aikajakson viimeisen päivän lopussa (määrä saattaa olla negatiivinen luku).
Päivän aikana myyty määrä Valitulla ajanjaksolla päivän aikana myytyjen tuoteversionimikkeiden keskimääräinen määrä (myyty määrä jaettuna aikajakson päivien lukumäärällä).

Prosentuaalinen osuus myydystä varastosta

Prosentuaalinen osuus myydystä varastosta -raportti osoittaa varastosta myytyjen tuoteversioiden prosentuaalisen osuuden varaston aloituskoosta valitun ajanjakson aikana. Tuoteversiot näkyvät raportissa vain, jos ne on myyty vähintään kerran aikaisemmin tai valitun jakson aikana.

Seuraavat sarakkeet ovat varastosta myytyjen tuotteiden prosentin raportti:

Varastosta myytyjen tuotteiden prosentuaalisen osuuden määrää koskevassa raportissa käytettyjen termien määritelmät
Ehto Oikeuksien kuvaus
Tuotteen nimi Tuotteen nimi.
Version nimi Tuoteversion nimi.
Version SKU-koodi Tuoteversion varastoyksikön tunnuskoodi.
Myyty määrä Valittuna ajanjaksona myytyjen tuoteversioyksiköiden määrä (määrään eivät kuulu varaston muutokset, kuten palautukset, manuaaliset muutokset tai siirtokuitit).
Määrä aloittaessa Tuoteversion yksiköiden määrä valitun aikajakson ensimmäisen päivän alkaessa (määrä voi olla negatiivinen luku) tai sellaisten versioiden alkumäärä, jotka on lisätty varastoon valitun ajanjakson aikana.
Myyty prosenttiosuus Valitun jakson aikana myydyn tuoteversion yksiköiden prosentuaalinen osuus tuoteversion kokonaismäärän alkuarvosta (arvot ovat joko suurempia kuin 100 %, pienempiä kuin 0 % tai N/A (ei saatavilla)).

Arvot alle 0 % tai yli 100 %

Saatat nähdä Varastosta myydyn tavaran prosentuaalinen osuus -raportin Myyty prosentuaalinen osuus -sarakkeessa arvon, joka on pienempi kuin 0 % tai suurempi kuin 100 % seuraavista syistä:

 • Varaston seuranta on käytettävissä ja myyt jotain tuoteversiota enemmän kuin sitä on varastossa. Jos esimerkiksi tuotteen varastomäärä päivän alussa on 5, ja saat päivän kuluessa tuotteesta kymmenen tilausta, Myyty prosentuaalinen osuus -kentän arvoksi tulee 200% .

 • Aloitusmäärä on negatiivinen. Jos esimerkiksi tuotteen varastomäärä päivän alkaessa on 10, ja saat päivän kuluessa tuotteesta 15 tilausta, Aloitusmäärä seuraavana päivä on -5. Ellet täydennä varastoasi seuraavana päivänä ja saat tuotteesta kaksi muuta tilausta, kyseisen päivän Myyty prosentuaalinen osuus on -40% .

Arvo on N/a (ei saatavilla), jos Aloitusmäärän arvo on 0 .

ABC-analyysi tuotteittain

Raportti antaa jokaiselle tuoteversiolle arvosanan sen perusteella, mihin prosenttiosuuteen liikevaihdostasi ne ovat vaikuttaneet viimeisten 28 päivän aikana. Tuotteen hinta ei vaikuta tuotteen arvosanan laskemiseen. Ajanjaksoa ei voi säätää, ja se päivittyy päivittäin, jotta saat ajan tasalla olevat tiedot:

 • A-luokka - Myydyimmät tuotteesi, joiden yhteenlaskettu tuotto kattaa 80 % liikevaihdostasi.
 • B-luokka - Tuotteet, joiden yhteenlaskettu liikevaihto kattaa seuraavat 15 %.
 • C-luokka - Tuotteet, joiden yhteenlaskettu tuotto kattaa 5 % liikevaihdostasi.

Lisätietoja tämän raportin tietojen käyttämisestä löydät ABC-analyysistä.

Seuraavat sarakkeet ovat ABC-analyysissä tuoteraportin mukaan:

Ehtojen määritelmä ABC: n analyysiraportissa
Ehto Oikeuksien kuvaus
Tuotteen nimi Tuotteen nimi.
Version nimi Tuoteversion nimi.
Version SKU-koodi Tuoteversion varastoyksikön tunnuskoodi.
Tuoteluokka Arvosana, joka perustuu siihen, kuinka suurella tuottoprosentilla tuote on osallistunut liikevaihtoon viimeisen 28 päivän aikana.
Määrä lopettaessa Tuoteversion seurannassa oleva varastomäärä valitun aikajakson viimeisen päivän lopussa (määrä saattaa olla negatiivinen luku).
Kokonaisarvo (hinta) Tuotevaraston kokonaisarvo kauppiaan kustannuksen perusteella. Tuotteen, jonka loppuvaraston määrä on alle 0, kokonaisarvon (kustannusten) katsotaan olevan 0.
Kokonaisarvo (hinta) Tuotevaraston kokonaisarvo myyntihinnan mukaan ilman alennuksia. Tuotteen, jonka loppuvaraston määrä on alle 0, kokonaisarvon (hinnan) katsotaan olevan 0.

ABC-analyysiraportti auttaa sinua ymmärtämään, mitä tuotteita haluat priorisoida, ja mihin tuotteisiin sinun ei kannata investoida liikaa. Jos 80 % liikevaihdosta (A-luokan tuotteet) kattavat tuotteet loppuvat, saatat jäädä paitsi myyntituloista. Jos hankit liikaa tuotteita, jotka kattavat vain 5 % tuloista (C-luokan tuotteet), varastokustannuksesi saattavat olla tarpeettoman suuret.

Tuotteen läpimyyntiprosentti

Tuotteen läpimyyntiraportti näyttää, minkä prosenttiosuuden kokonaisvarastosta olet myynyt valitulla ajanjaksolla. Tietojen viiveen ja käsittelyaikojen vuoksi viimeisin aikajakso, joka voidaan palauttaa tälle raportille, on noin kaksi päivää ennen nykyistä päivämäärää. Aikaisempien aikavyöhykkeiden, kuten UTC +14:00, osalta tämä viive on lähempänä kolmea päivää. Tarkat päivämäärät näkyvät raportin yläosassa.

Läpimyyntiprosentti lasketaan seuraavasti: Myytyjen tuotteiden kokonaismäärä jaettuna (myytyjen tuotteiden kokonaismäärä + varastossa olevien tuotteiden kokonaismäärä).

Laskelman nimittäjä (myytyjen tuotteiden kokonaismäärä + varastossa olevien tuotteiden kokonaismäärä) tarkoittaa käytettävissä olevan varaston määrää. Se sisältää kaikki valitun ajanjakson aikana varastoon palautetut tuotteet tai uudet vastaanotetut varastot.

Myytyjen tuotteiden kokonaismäärä mitataan valitulta ajanjaksolta, ja varastossa edelleen olevien tuotteiden kokonaismäärä mitataan valitun ajanjakson viimeisenä päivänä.

Läpimyyntiprosentin laskelmassamme ohitetaan automaattisesti negatiiviset varastomäärät, jotka voivat esiintyä tuotteissa, joiden varastoa ei seurata (kuten lahjakortit ja digitaaliset tuotteet) tai ylimyydyissä tuotteissa.

Tuoteversiot näkyvät raportissa vain, jos ne on myyty vähintään kerran aikaisemmin tai valitun jakson aikana.

Läpimyyntilaskelmia varten:

 • Tuotteiden, joiden varastoa ei seurata, myynniksi katsotaan 0 tuoteyksikköä.
 • Tuotteen, jonka loppuvaraston määrä on alle 0, lopetusmäärän katsotaan olevan 0.

Seuraavat sarakkeet ovat tuotteen läpimyyntiraportissa:

Ehtojen määritelmä tuotteen läpimyyntiraportissa
Ehto Oikeuksien kuvaus
Tuotteen nimi Tuotteen nimi.
Version nimi Tuoteversion nimi.
Version SKU-koodi Tuoteversion varastoyksikön tunnuskoodi.
Määrä aloittaessa Tuoteversion seurannassa oleva varastomäärä valitun ajanjakson ensimmäisen päivän alussa (määrä saattaa olla negatiivinen luku) tai version Määrä aloittaessa versioilla, jotka on lisätty varastoon valitun ajanjakson aikana.
Määrä lopettaessa Tuoteversion seurannassa oleva varastomäärä valitun aikajakson viimeisen päivän lopussa (määrä saattaa olla negatiivinen luku).
Myyty määrä Valittuna ajanjaksona myytyjen tuoteversioyksiköiden määrä (määrään eivät kuulu varaston muutokset, kuten palautukset, manuaaliset muutokset tai siirtokuitit).
Läpimyyntiprosentti Myytyjen tuotteiden kokonaismäärä / (myytyjen tuotteiden kokonaismäärä + varastossa edelleen olevien tuotteiden kokonaismäärä).
Tiedot lasketaan käyttämällä viimeisintä käytettävissä olevaa 30 päivän ajanjaksoa (yleensä kahden päivän käsittelyviive, tarkat päivät näytetään läpimyyntiprosentin raportissa).

Päiviä jäljellä varaston loppumiseen

Tämän raportin tarkoituksena on antaa yleiskäsitys siitä, kauanko seuratun varastosi arvioidaan kestävän jokaisen version keskimääräisen myyntinopeuden ja jäljellä olevan varastosi perusteella.

Tämän raportin taulukko osoittaa, kuinka monen tuoteversion ennustetaan loppuvan varastosta pian (0 päivää jäljellä) tai kuinka montaa tuoteversiota on vielä muutamia päiviä jäljellä varastossa (0-30 päivää, enintään 91+ päivää jäljellä).

Tämän raportin taulukko osoittaa, kuinka monen päivän varasto jokaista tuoteversiotasi on jäljellä. Varastossa jäljellä olevat päivät lasketaan tavalla:

Edelleen varastossa olevien tuotteiden kokonaismäärä (loppumäärä) jaettuna päivän aikana myytyjen tuotteiden keskiarvolla.

Tuoteversion päivän aikana myytyjen tuotteiden määrän keskiarvo lasketaan sen viimeisen 28 päivän myynnin perusteella.

Ellei tuoteversiolla ollut myyntiä valitulla ajanjaksolla (ja siten sen päivässä myytyjen tuotemäärien keskiarvo on 0), sen varaston jäljellä olevan päivien arvoksi asetetaan N/A, koska ennusteen tekemiseen ei ole riittävästi tietoa. Jos tuoteversion loppumäärän arvo on negatiivinen, sen varaston jäljellä olevien päivien arvoksi asetetaan 0.

Seuraavat sarakkeet ovat päiviä jäljellä varaston loppumiseen -raportissa:

Ehtojen määritelmä päiviä jäljellä varaston loppumiseen -raportissa
Ehto Oikeuksien kuvaus
Tuotteen nimi Tuotteen nimi.
Version nimi Tuoteversion nimi.
Version SKU-koodi Tuoteversion varastoyksikön tunnuskoodi.
Määrä lopettaessa Tuoteversion seurannassa oleva varastomäärä valitun aikajakson viimeisen päivän lopussa (määrä saattaa olla negatiivinen luku).
Päivän aikana myyty määrä Tuoteversiosta myytyjen tuotteiden kokonaismäärä valitulla ajanjaksolla jaettuna tuoteversion aktiivisten päivien määrällä kyseisen ajanjakson aikana.
Päiviä jäljellä varaston loppumiseen Varastossa olevien tuotteiden kokonaismäärä jaettuna päivän aikana myytyjen tuotteiden keskiarvolla, jotta saat arvion siitä, kuinka monta päivää on jäljellä, ennen kuin varasto loppuu.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi