Meta Pixel

Khi thiết lập kênh Facebook và Instagram của Meta, bạn có thể thêm pixel để theo dõi dữ liệu và hành vi khách hàng trên Cửa hàng trực tuyến. Để sử dụng Meta Pixel, bạn cần thiết lập mức độ chia sẻ dữ liệu khách hàng. Bạn có thể quyết định lượng dữ liệu bạn muốn theo dõi bằng pixel. Cài đặt chia sẻ dữ liệu Tiêu chuẩn chỉ gửi hành vi của khách hàng. Cài đặt Nâng cao và Tối đa gửi thêm cả các thông tin khác của khách hàng bao gồm tên, vị trí và địa chỉ email.

Bạn có thể tạo Meta Pixel bằng Trình quản lý quảng cáo của Facebook hoặc trong Facebook và Instagram của Meta.

Nếu bạn đã thêm Meta Pixel vào mã chủ đề cửa hàng trực tuyến từ trước, hãy xóa mã Meta Pixel khỏi cửa hàng trực tuyến sau khi thiết lập pixel bằng Facebook và Instagram của Meta.

Meta Pixel có thể giúp cải thiện khả năng tiếp thị của cửa hàng và hiệu suất của quảng cáo trên Facebook. Để tạo quảng cáo trên Facebook, bạn cần kết nối tài khoản quảng cáo trên Facebook.

Tạo Meta pixel

Bạn có thể trực tiếp tạo Meta Pixel mới trong Facebook và Instagram của Meta bằng cách nhấp vào Tạo mới trong hộp thiết lập pixel hoặc bạn có thể tạo Meta Pixel trong Trình quản lý quảng cáo Facebook. Để tạo pixel trong Trình quản lý quảng cáo Facebook, tham khảo Trung tâm trợ giúp của Facebook.

Thêm Meta pixel vào cửa hàng trực tuyến

Khi bạn thêm Meta Pixel vào Facebook và Instagram của Meta, pixel sẽ tích hợp với cửa hàng trực tuyến của bạn. Bạn có thể thêm Meta Pixel khi thiết lập Mua sắm trên Instagram hoặc Facebook Shop. Để có thể thêm Meta Pixel, bạn cần kích hoạt chia sẻ dữ liệu trong mục Chia sẻ dữ liệu khách hàng.

Bạn có thể quản lý Meta Pixel trong Cài đặt chia sẻ dữ liệu trong mục Cài đặt trên Facebook và Instagram của Meta.

Trong mục Chia sẻ dữ liệu khách hàng trong Cài đặt chia sẻ dữ liệu trên Facebook và Instagram của Meta có danh sách các pixel bạn đã tạo. Nhấp vào Kết nối để kết nối Meta Pixel đã có hoặc nhấp vào Tạo mới để tạo Meta Pixel mới.

Sau khi thêm Meta Pixel vào cửa hàng trực tuyến, đảm bảo Meta Pixel hoạt động bằng cách sử dụng Trình quản lý quảng cáo Facebook. Tìm hiểu về cách để biết Meta Pixel có hoạt động hay không trong Trung tâm trợ giúp của Facebook.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Facebook & Instagram.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Cài đặt, sau đó nhấp vào Cài đặt chia sẻ dữ liệu.

 5. Trong mục Chia sẻ dữ liệu khách hàng, nhấp vào nút Bật chia sẻ dữ liệu.

 6. Trong mục Chọn mức độ chia sẻ dữ liệu, chọn Tiêu chuẩn, Nâng cao hoặc Tối đa.

 7. Chọn pixel từ danh sách.

 8. Nhấp vào Confirm (Xác nhận).

Thay đổi hoặc xóa Meta pixel khỏi cửa hàng trực tuyến

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Facebook & Instagram.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Settings (Cài đặt).

 5. Trong mục Cài đặt chia sẻ dữ liệu, nhấp vào Thay đổi để xóa pixel hiện tại.

 6. Kết nối pixel khác hoặc tạo pixel mới.

Nếu đã chỉnh sửa mã tệp chủ đề để thêm Meta Pixel, bạn cần xóa mã pixel để có thể thêm ID Meta Pixel bằng Facebook và Instagram của Meta. Nếu bạn không xóa mã pixel, cửa hàng sẽ có nhiều pixel, khiến cho dữ liệu bị trùng lặp hoặc không chính xác trong báo cáo.

Gỡ mã pixel khỏi tệp chủ đề

Xóa Meta pixel trong Tùy chọn ưu tiên của Cửa hàng trực tuyến

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Online store.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Preferences (Tùy chọn).

 5. Trong mục Meta pixel, nhấp vào Thay đổi.

 6. Xóa Meta Pixel rồi nhấp vào Lưu.

Sự kiện chia sẻ dữ liệu khách hàng

Sau khi thêm Meta Pixel vào Shopify, pixel sẽ theo dõi một số sự kiện nhất định trong cửa hàng trực tuyến, ví dụ như khi khách hàng xem một trang nào đó. Để biết thêm thông tin về sự kiện chia sẻ dữ liệu khách hàng, hãy tham khảo mục Chia sẻ dữ liệu trên Facebook.

Di chuyển Meta pixel sang ứng dụng Facebook và Instagram

Vào ngày 1 tháng 7 năm 2023, hoạt động quản lý Meta pixel sẽ chuyển từ Tùy chọn ưu tiên của Cửa hàng trực tuyến sang ứng dụng Facebook & Instagram. Để tiếp tục theo dõi hành vi khách hàng và phân tích lưu lượng truy cập cửa hàng, bạn cần thêm Meta pixel vào ứng dụng Facebook và Instagram.

Sau khi thêm Meta pixel vào ứng dụng Facebook và Instagram, bạn không cần xóa Meta pixel khỏi Tùy chọn ưu tiên của Cửa hàng trực tuyến.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí