Chia sẻ dữ liệu trên Facebook

Cài đặt Chia sẻ dữ liệu trong Facebook và Instagram của Meta cho phép bạn chọn cách thu thập dữ liệu khách hàng và hành vi duyệt xem trong cửa hàng trực tuyến. Các công cụ chia sẻ dữ liệu, ví dụ như Meta PixelAPI chuyển đổi của Facebook, cho phép bạn theo dõi đơn hàng và thu thập dữ liệu từ các sự kiện khác, qua đó giúp bạn phân tích lưu lượng truy cập vào cửa hàng và cải thiện tính năng nhắm mục tiêu quảng cáo qua quảng cáo động.

Chia sẻ dữ liệu là một lựa chọn. Dù dữ liệu khách hàng cải thiện hiệu suất chiến dịch và theo dõi bán hàng, không phải ai cũng muốn chia sẻ dữ liệu của mình. Điều quan trọng là phải thông báo cho khách hàng cách bạn chia sẻ dữ liệu và quyết định loại dữ liệu hoặc khối lượng dữ liệu mà bạn muốn chia sẻ. Đảm bảo chính sách quyền riêng tư của bạn luôn được cập nhật để cung cấp thông tin này cho khách hàng.

Chọn mức độ chia sẻ dữ liệu khách hàng của Meta

Facebook và Instagram của Meta cho phép bạn chọn cách thu thập và chia sẻ dữ liệu giữa cửa hàng trực tuyến và Facebook. Trong cài đặt chia sẻ dữ liệu, có ba cấp độ để bạn chọn: Tiêu chuẩn, Nâng cao hoặc Tối đa.

Tùy thuộc vào thời điểm bạn cài đặt Facebook và Instagram của Meta, mức độ chia sẻ dữ liệu khách hàng sẽ đưa ra các cài đặt quyền riêng tư khác nhau.

Nếu bạn chọn Tiêu chuẩn, Meta Pixel sẽ thu thập dữ liệu từ hành vi duyệt xem của khách hàng trong cửa hàng trực tuyến. Trình chặn quảng cáo dựa trên trình duyệt có thể ngăn Meta Pixel chia sẻ dữ liệu.

Nếu bạn chọn cài đặt Nâng cao, cửa hàng của bạn sẽ sử dụng API chuyển đổi của Facebook và Meta Pixel. Conversions API gửi sự kiện mua giữa máy chủ Shopify và máy chủ Facebook. Trình chặn quảng cáo dựa trên trình duyệt không thể chặn dữ liệu được gửi giữa các máy chủ. Cài đặt Nâng cao chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng để khớp với người dùng trên mạng Facebook. Thông tin được thu thập bằng cài đặt này bao gồm tên, vị trí, địa chỉ email và số điện thoại của khách hàng, cũng như hành vi duyệt xem của họ trong cửa hàng trực tuyến của bạn. Để biết thêm thông tin, tham khảo Tài liệu của Facebook về Conversions API.

Nếu bạn chọn Tối đa, cửa hàng của bạn sẽ sử dụng Conversions API của Facebook, Meta Pixel, và sẽ được cập nhật công nghệ quảng cáo mới nhất của Facebook. Conversions API gửi sự kiện mua giữa máy chủ Shopify và máy chủ Facebook. Trình chặn quảng cáo dựa trên trình duyệt không thể chặn dữ liệu được gửi giữa các máy chủ. Cài đặt Nâng cao chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng để khớp với người dùng trên mạng Facebook. Thông tin được thu thập bằng cài đặt này bao gồm tên, vị trí, địa chỉ email và số điện thoại của khách hàng, cũng như hành vi duyệt xem của họ trong cửa hàng trực tuyến của bạn. Để biết thêm thông tin, tham khảo Tài liệu của Facebook về Conversions API.

Thiết lập chia sẻ dữ liệu Facebook

Bạn có thể bật tính năng chia sẻ dữ liệu khách hàng trong quá trình thiết lập Facebook ShopMua sắm trên Instagram. Bạn cũng có thể kích hoạt và thay đổi cài đặt chia sẻ dữ liệu khách hàng trên Facebook bất kỳ lúc nào trong cài đặt Facebook và Instagram của Meta.

Bước:

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

  2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Facebook.

  3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

  4. Nhấp vào Settings (Cài đặt).

  5. Nhấp vào Cài đặt chia sẻ dữ liệu.

  6. Trong mục Chia sẻ dữ liệu khách hàng, bật tính năng chia sẻ dữ liệu khách hàng.

  7. Trong mục CHỌN MỨC, chọn mức chia sẻ dữ liệu khách hàng bạn muốn kích hoạt.

  8. Nếu bạn chưa kết nối Meta Pixel, nhấp vào Kết nối trên pixel bạn muốn sử dụng để chia sẻ dữ liệu khách hàng.

Sự kiện chia sẻ dữ liệu khách hàng

Sau khi thêm Meta Pixel vào Shopify, pixel sẽ theo dõi một số sự kiện nhất định trong cửa hàng trực tuyến, ví dụ như khi khách hàng xem một trang nào đó. Bạn có thể sử dụng dữ liệu từ những sự kiện này để tìm hiểu thêm về cách khách hàng tương tác với cửa hàng. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng sự kiện của Meta Pixel để tạo chiến dịch và theo dõi lượt chuyển đổi tại Trung tâm trợ giúp của Facebook.

Các sự kiện theo dõi một giá trị đơn hàng sử dụng tổng phụ của một đơn hàng, không tính thuế hoặc chi phí vận chuyển.

Sau khi tích hợp Meta Pixel với cửa hàng trực tuyến, pixel tự động theo dõi các sự kiện sau.

Mô tả sự kiện tiêu chuẩn của Meta pixel
Tên sự kiện Mô tả sự kiện
Lượt xem trang Khi khách truy cập xem trang.
ViewContent Khi khách truy cập xem sản phẩm.
Tìm kiếm Khi khách truy cập tìm kiếm.
AddToCart Khi khách truy cập thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
InitiateCheckout Khi khách truy cập nhấp vào nút thanh toán.
AddPaymentInfo Khi khách truy cập nhập thông tin thanh toán trên trang thanh toán.
Purchase Khi khách truy cập hoàn tất giao dịch mua và xem trang cảm ơn trên trang thanh toán.

Phương thức tối ưu để chia sẻ dữ liệu

Vì là người quyết định cách chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng, bạn cần đảm bảo khách hàng hiểu được cách bạn thu thập và xử lý thông tin cá nhân của họ. Bạn có nghĩa vụ đánh giá các phương thức tối ưu của Facebook về quyền riêng tư và sử dụng dữ liệu đối với Công cụ kinh doanh trên Facebook và thêm thông tin này cùng với các thông tin liên quan khác vào chính sách quyền riêng tư trong cửa hàng. Để được hỗ trợ tạo chính sách quyền riêng tư, bạn có thể sử dụng trình tạo chính sách quyền riêng tư của Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí