Hướng dẫn ra mắt của Shopify Plus

Cho dù hành trình ra mắt của bạn trên Shopify Plus thế nào, bạn chắc chắn sẽ đến ngày ra mắt, đây là thời gian khách hàng có thể bắt đầu mua sắm trên cửa hàng mới của bạn.

Hướng dẫn này cung cấp tài nguyên để chuẩn bị, thực hiện và đăng các hoạt động ra mắt bạn cần tiến hành để ra mắt thành công trên Shopify Plus. Danh sách kiểm tra này được sử dụng cùng danh sách kiểm tra ra mắt trên Shopify Plus. Mỗi chủ đề đều bao gồm liên kết tài nguyên và ngữ cảnh bổ sung. Có thể bạn sẽ cần in danh sách kiểm tra này hoặc tải xuống dưới định dạng PDF để tham khảo trong suốt quá trình ra mắt.

Nếu bạn cần trợ giúp, hãy liên hệ với đội ngũ hỗ trợ Shopify Plus.

Hướng dẫn chuẩn bị ra mắt

Tham khảo các mục sau khi bạn chuẩn bị ra mắt:

Kiểm tra quy trình đơn hàng

Kiểm tra kỹ lưỡng quy trình đơn hàng bằng cách đặt đơn hàng kiểm tra. Tham khảo danh sách kiểm tra đơn hàng kiểm tra để tìm hiểu về trường hợp cần lưu ý khi thử nghiệm quy trình đơn hàng.

Kiểm tra các tích hợp

Đảm bảo tất cả các tích hợp của bạn đang hoạt động chính xác. Rà soát cẩn thận các tích hợp sẽ đảm bảo bạn ra mắt với hệ thống công nghệ mạnh mẽ, tích hợp hiệu quả và giúp tránh các sự cố sau khi ra mắt.

Chi tiết cụ thể về những gì bạn cần kiểm tra trong giai đoạn này phụ thuộc vào hệ thống và ứng dụng bạn đã kết nối với Shopify. Bạn có thể có một tổ hợp ứng dụng và tích hợp do Shopify hỗ trợ cũng như ứng dụng và tích hợp bên thứ ba.

Kiểm tra thiết lập phân tích

Bạn cần thiết lập mọi tính năng theo dõi dữ liệu bạn muốn kích hoạt.

Cài đặt DNS và kiểm tra máy chủ

Tìm ra những thông tin sau ít nhất bốn tuần trước trước ngày ra mắt bạn mong muốn:

Khoảng 1 tuần trước ngày ra mắt:

Sao lưu dữ liệu

Shopify không cung cấp tùy chọn sao lưu dữ liệu cửa hàng. Ví dụ: Nếu bạn xóa tất cả sản phẩm trong cửa hàng thì sẽ không có cách nào để khôi phục dữ liệu này.

Vì lý do này, chúng tôi khuyến nghị bạn lập kế hoạch sao lưu dữ liệu cửa hàng theo cách thủ công hoặc bằng ứng dụng bên thứ ba. Điều này đặc biệt quan trọng khi bạn có một đội ngũ lớn hoặc các tích hợp có thể tác động lên dữ liệu của cửa hàng như sản phẩm, hàng trong kho, khách hàng, trang hoặc chủ đề.

Danh sách kiểm tra ra mắt

Bạn nên kiểm tra kỹ lưỡng tất cả khía cạnh và các tích hợp của cửa hàng với các hệ thống khác. Danh sách kiểm tra này sẽ giúp bạn xác nhận rằng mọi thứ đã sẵn sàng trước khi chuyển đổi sang Shopify Plus.

Tham khảo các mục sau:

Di chuyển dữ liệu và nội dung

Đảm bảo bạn đã nhập hoặc tạo các nội dung sau:

Sắp xếp dữ liệu

Đảm bảo nội dung được sắp xếp theo ý muốn của bạn bằng cách kiểm tra những mục sau:

Giao diện người dùng

Xác minh các khu vực sau của giao diện cửa hàng và thực hiện theo cách bạn muốn đối với:

Tạo

Ứng dụng và tích hợp

Kiểm tra các tích hợp sau để đảm bảo hoạt động chính xác:

Khi có thể, bạn cũng nên gỡ cài đặt mọi ứng dụng đã cài đặt nhưng quyết định không sử dụng:

Ưu đãi giảm giá và quy tắc giá

Kiểm tra những mục sau để đảm bảo hoạt động như dự kiến:

Cài đặt cửa hàng

Xác minh các cài đặt sau cho cửa hàng:

Thanh toán và tạo đơn hàng

Thử nghiệm những trường hợp này để đảm bảo chức năng thanh toán chính xác:

Tự động hóa

Kiểm tra những quy trình tự động hóa này để đảm bảo chức năng chính xác:

Quy trình làm việc của

Sự kiện

Quản lý đơn hàng

Kiểm tra các chức năng này để đảm bảo đơn hàng hoạt động như dự kiến:

Cửa hàng mở rộng

Xác minh những thông tin sau:

Cài đặt DNS

Xác nhận các cài đặt DNS sau:

Phân tích

Xác minh rằng các hệ thống theo dõi phân tích này đã sẵn sàng và đang hoạt động:

Ra mắt

Hoàn tất các tác vụ sau:

Ra mắt

Khi bạn sẵn sàng ra mắt, làm theo các bước sau để ra mắt cửa hàng mới:

  1. Thay đổi bản ghi A của miền gốc và trỏ bản ghi này đến địa chỉ IP của Shopify.
  2. Thay đổi bản ghi CNAME thành miền do Shopify lưu trữ.
  3. Kết nối miền của bạn trong Shopify.
  4. Thiết lập miền chính trong Shopify.
  5. Gỡ mật khẩu của cửa hàng trực tuyến.

Bước tiếp theo

Tham khảo mục Sau khi ra mắt cửa hàng trực tuyến của danh sách kiểm tra ra mắt trên Shopify Plus để biết danh sách những việc cần làm sau khi bạn ra mắt cửa hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí