Thuê và hợp tác với Đối tác của Shopify

Partner Directory kết nối bạn với những Đối tác của Shopify mà bạn có thể thuê để thực hiện những công việc phức tạp liên quan đến việc xây dựng công việc kinh doanh.

Việc liên hệ với Đối tác không có nghĩa bạn cam kết sẽ thuê họ. Bạn là người sẽ quyết định có muốn hợp tác với họ hay không.

Lên kế hoạch liên hệ với Đối tác

Trước khi hợp tác với Đối tác, bạn cần chuẩn bị bằng cách nêu rõ các yêu cầu đối với công việc cần hỗ trợ. Cân nhắc các phương thức tối ưu sau đây khi lên kế hoạch thuê Đối tác:

 • Làm quen với mọi thuật ngữ kinh doanh hoặc kỹ thuật liên quan đến công việc bạn cần hỗ trợ để tạo điều kiện giao tiếp hiệu quả với Đối tác.
 • Tiến hành nghiên cứu sơ bộ để thu thập thông tin chuyên sâu và ví dụ từ các doanh nghiệp tương tự để trình bày rõ hơn nhu cầu của bạn.
 • Xác định ngân sách, dòng thời gian và kết quả mong đợi một cách chi tiết để Đối tác có thể đưa ra báo giá chính xác.

Tìm Đối tác

Để tìm Đối tác, hãy duyệt xem Partner Directory và khám phá các dịch vụ có sẵn.

Bạn có thể sử dụng các tùy chọn lọc sau đây để tinh chỉnh tìm kiếm của mình dựa trên tiêu chí:

 • Chấp nhận khách hàng mới
 • Khoảng giá bằng đồng USD
 • Dịch vụ được cung cấp
 • Địa điểm
 • Ngành
 • Ngôn ngữ sử dụng

Bạn cũng có thể sắp xếp kết quả dựa vào xếp hạng trung bình của Đối tác hoặc theo giá dịch vụ.

Liên hệ với Đối tác

Khi tìm được Đối tác bạn muốn làm việc cùng, bạn có thể liên hệ với họ bằng nút Liên hệ trong hồ sơ của Đối tác. Bạn phải đăng nhập vào tài khoản Shopify thì mới có thể liên hệ với Đối tác.

Điền thông tin liên hệ của bạn và tổng quan toàn diện về yêu cầu trợ giúp vào biểu mẫu được cung cấp, bao gồm thông tin cửa hàng, chi tiết dịch vụ, ngân sách và mô tả vấn đề.

Khi bạn liên hệ với Đối tác, thông tin về yêu cầu của bạn sẽ được gửi đến Đối tác dưới dạng email.

Làm việc với Đối tác

Sau khi Đối tác phản hồi câu hỏi của bạn, hãy tham gia trao đổi về cách thức hợp tác và các công cụ ưu tiên. Ví dụ: Đối tác có thể sẽ cần truy cập cửa hàng của bạn bằng tài khoản cộng tác viên để thực hiện một số tác vụ.

Khi hoàn thành công việc hoặc vào thời điểm khác do bạn và Đối tác thống nhất, Đối tác sẽ trực tiếp tính tiền cho bạn. Những cước phí này không hiển thị trên hóa đơn Shopify của bạn.

Đánh giá Đối tác

Bạn nhận được yêu cầu đánh giá nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 • Đối tác đã được thêm vào cửa hàng với vai trò cộng tác viên.
 • Quyền truy cập của cộng tác viên đã được kích hoạt được ít nhất tuần.
 • Đối tác được liệt kê trong Partner Directory.

Để gửi đánh giá, bạn chọn dịch vụ liên quan và xếp hạng chất lượng công việc cũng như quá trình giao tiếp của đối tác. Bạn cũng có thể thêm ghi chú một cách tùy ý. Đánh giá sẽ hiển thị trên hồ sơ của đối tác trong Partner Directory trong vòng 48 giờ kể từ khi thương nhân đủ điều kiện dùng gói trả phí gửi đánh giá.

Khép lại quan hệ hợp tác với đối tác

Nếu bạn không cần thêm trợ giúp gì từ cộng tác viên, hãy gỡ tài khoản của họ. Nếu không, quyền truy cập của người dùng là cộng tác viên sẽ tự động hết hạn nếu họ không đăng nhập vào cửa hàng của bạn trong vòng 90 ngày.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí