Hỗ trợ thuê

Nếu cần trợ giúp để xây dựng cửa hàng trên Shopify, bạn có thể thuê Đối tác của Shopify. Chuyên gia là những đại lý bên thứ ba và người làm tự do đáng tin cậy, cung cấp dịch vụ cho thương nhân Shopify và những người mới sử dụng Shopify. Chuyên gia có thể giúp bạn về nhiều mặt trong việc vận hành doanh nghiệp, bao gồm:

  • Thiết lập cửa hàng
  • Tiếp thị và bán hàng
  • Thử nghiệm và xử lý vấn đề
  • Sáng tạo nội dung
  • Xây dựng thương hiệu và nội dung trực quan
  • Hướng dẫn chung

Liên hệ với chuyên gia

Bạn có thể liên hệ với chuyên gia trong Trung tâm chuyên gia theo những cách sau:

  • Duyệt tìm dịch vụ: Duyệt tìm các dịch vụ hiện có trong Trung tâm chuyên gia và tìm những chuyên gia cung cấp dịch vụ. Sau khi tìm thấy chuyên gia muốn làm việc cùng, bạn có thể liên hệ với họ để trao đổi về nhu cầu của bạn.

  • Tạo một công việc: Tạo một công việc để được ghép khớp với những chuyên gia phù hợp nhất với nhu cầu của bạn. Bạn có thể chọn dịch vụ bạn cần thực hiện, sau đó cung cấp thêm thông tin chi tiết để giúp chuyên gia hiểu rõ nhu cầu của mình. Sau khi tạo công việc, chi tiết công việc sẽ được gửi đến tối đa sáu chuyên gia. Các chuyên gia quan tâm đến công việc có thể liên hệ với bạn để cung cấp thêm thông tin. Bạn chỉ có thể tạo công việc nếu đã có cửa hàng Shopify.

Làm việc với chuyên gia

Nếu bạn liên hệ với chuyên gia, bạn sẽ được nhắc đăng nhập vào Trung tâm chuyên gia Shopify. Sau khi đăng nhập, bạn có thể truy cập và quản lý tất cả tin nhắn, đề xuất và công việc trong Trung tâm chuyên gia của mình. Bạn có thể đăng nhập vào Trung tâm chuyên gia bằng tài khoản Shopify. Nếu chưa có tài khoản Shopify, bạn có thể tạo một tài khoản. Bạn không cần tạo cửa hàng để tạo tài khoản Shopify.

Sau khi liên hệ với chuyên gia, bạn có thể trao đổi với chuyên gia về ngân sách, lịch trình và kết quả mong đợi. Sau khi đã có thông tin cần thiết, chuyên gia có thể gửi cho bạn đề xuất. Nếu hài lòng với đề xuất, bạn có thể chấp nhận đề xuất đó để chuyên gia bắt đầu công việc.

Tìm hiểu thêm về làm việc với chuyên gia.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí