Opłaty za aplikacje

Możesz otrzymywać cztery rodzaje opłat i kredytów związanych z aplikacjami z usług Shopify lub aplikacji firm zewnętrznych:

 • Opłaty subskrypcyjne - Te opłaty dotyczą cyklicznego korzystania z aplikacji, np. miesięcznej subskrypcji. Pojawiają się one na standardowym rachunku za subskrypcję Shopify.
 • Opłaty za korzystanie z aplikacji - opłaty te zmieniają się w zależności od użycia aplikacji lub usługi zintegrowanej z aplikacją (np. zależnie od liczby interakcji zapewnianych przez aplikację obsługi klienta). Pojawiają się one na standardowym rachunku za subskrypcję Shopify.
 • Jednorazowe zakupy aplikacji — Te opłaty dotyczą określonych usług świadczonych przez aplikację (np. pojedyncza migracja danych z jednej platformy na drugą). Pojawiają się na oddzielnych rachunkach.
 • Kredyty aplikacyjne - W niektórych sytuacjach masz prawo do kredytów aplikacyjnych, np. jeśli obniżysz subskrypcję płatnej aplikacji w trakcie jej cyklu rozliczeniowego. Te kredyty pojawiają się na rachunku za subskrypcję Shopify i mogą zostać wykorzystane do regulowania przyszłych opłat za aplikacje w Shopify.

Subskrypcje

Opłaty za subskrypcje aplikacji i korzystanie z aplikacji są rozliczane w ramach 30-dniowego okresu rozliczeniowego subskrypcji Shopify. Twoja aplikacja ma jednak osobny 30-dniowy cykl rozliczeniowy, który wpływa na opłaty widoczne na rachunku Shopify.

Cykl rozliczeniowy Shopify

Cykle rozliczeniowe aplikacji

Co 30 dni otrzymujesz fakturę za subskrypcję Shopify i płacisz z góry za kolejne 30 dni. Załóżmy na przykład, że otrzymasz fakturę Shopify 5 kwietnia. Ponieważ kwiecień ma 30 dni, cykl zakończy się z końcem 4 maja. W dniu 5 maja naliczone zostaną Ci opłaty za drugi miesiąc subskrypcji. Płatność za trzeci miesiąc zostanie zafakturowana 4 czerwca, ponieważ maj ma 31 dni.

Cykle rozliczeniowe aplikacji

Aplikacje obciążające sprzedawców korzystających z subskrypcji są rozliczane w niezależnym 30-dniowym cyklu rozliczeniowym. Opłata za ten cykl rozliczeniowy naliczana jest w tym samym czasie co opłata za subskrypcję Shopify. Istnieją dwa typy subskrypcji:

 • Okresowe plany cenowe
 • Plany opłat za użytkowanie

Okresowe plany cenowe

Okresowe opłaty za aplikacje są rozliczane z następną 30-dniową fakturą Shopify. W poniższym przykładzie rachunek z 5 maja obejmuje subskrypcję aplikacji, która przypada na okres od 20 kwietnia do 20 maja. Rachunek z 4 czerwca podobnie obejmuje subskrypcję aplikacji od 20 maja do 19 czerwca (ponieważ maj ma 31 dni).

Cykle rozliczeniowe aplikacji

W panelu administracyjnym Shopify możesz sprawdzić, w przypadku których subskrypcji, w tym subskrypcji aplikacji, obowiązują opłaty okresowe.

Jeśli przestaniesz płacić rachunki lub dezaktywujesz sklep, Shopify zablokuje Twoje konto i Twoje okresowe opłaty za aplikację. Jeśli zaczniesz znowu realizować płatności lub ponownie otworzysz sklep w ciągu 30 dni, Shopify odblokuje Twoje konto i wznowi pobieranie opłat za aplikację.

Jeśli wstrzymasz swój sklep za pomocą planu Pause and Build, rozważ odinstalowanie wszelkich aplikacji firm zewnętrznych, które mają opłaty okresowe, aby po wstrzymaniu sklepu nie były one naliczane.

Plany opłat za użytkowanie

Jeśli korzystasz z aplikacji rozliczających się za użytkowanie, zawsze będziesz obciążany kosztami tych zdarzeń użytkowania przy następnym rachunku. Na przykład na poniższym schemacie rekord użytkowania utworzony 26 kwietnia pojawi się na rachunku z 5 maja. Rekord użycia z 15 maja pojawi się na fakturze z 4 czerwca. Chociaż te dwa rekordy użytkowania są powiązane z tą samą subskrypcją aplikacji, pojawiają się na dwóch osobnych fakturach.

Cykle rozliczeniowe aplikacji

Pamiętaj o różnicach między tymi cyklami rozliczeniowymi w odniesieniu do rachunków za aplikacje, odinstalowywania aplikacji i opłat za korzystanie z aplikacji.

Mimo że okresowe opłaty za aplikację będą widoczne na Twoim koncie po zatwierdzeniu opłaty za aplikację, nie będą one natychmiast wymagalne. Okresowe opłaty za aplikacje są naliczane na Twoim koncie po tym, jak otrzymasz rachunek za 30-dniową subskrypcję Shopify lub gdy przekroczysz próg rozliczeniowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Odinstalowywanie aplikacji z opłatami okresowymi

W przypadku planowania odinstalowania aplikacji weź pod uwagę cykle rozliczeniowe aplikacji. Okresowe opłaty za aplikacje są generowane przy pierwszym zatwierdzeniu opłaty za aplikację, a następnie w pierwszym dniu cyklu rozliczeniowego aplikacji. Z tego powodu na rachunku pojawi się opłata, nawet jeśli odinstalujesz aplikację tylko dzień lub dwa po jej zainstalowaniu.

Opłaty za użytkowanie aplikacji

Opłaty za użytkowanie aplikacji są powiązane z 30-dniowym cyklem rozliczeniowym aplikacji i stanowią opłaty za zdarzenia związane z użytkowaniem aplikacji. Ponieważ cykl rozliczeniowy aplikacji niekoniecznie musi być taki sam jak 30-dniowy cykl rozliczeniowy Shopify, możliwe jest wyświetlenie opłat za użytkowanie dotyczące jednego cyklu rozliczeniowego aplikacji w rozłożeniu na dwa rachunki za subskrypcję Shopify. Należy pamiętać o tych różnych cyklach rozliczeniowych podczas sprawdzania opłat za użytkowanie w swoich rachunkach.

Zwiększ limity wydatków na aplikacje dla opłat za użytkowanie

Dla aplikacji, w przypadku których naliczane są opłaty za użytkowanie, może zostać ustalony limit wydatków, który uniemożliwia przekroczenie maksymalnego progu opłat za aplikacje w okresie rozliczeniowym. Jeśli Twoje wydatki w aplikacji osiągną ustalony limit, dodatkowe opłaty za aplikację nie będą dozwolone do momentu rozpoczęcia nowego cyklu rozliczeniowego. Aby tego uniknąć, możesz zwiększyć limit wydatków na aplikację.

Kroki

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rozliczenie.
 2. Kliknij opcję Wyświetl wszystkie subskrypcje.
 3. Kliknij ... obok aplikacji.
 4. Kliknij opcję Wyświetl limit wydatków.
 5. Wprowadź kwotę w polu NOWY LIMIT WYDATKÓW NA APLIKACJĘ. Nowa kwota musi być większa niż bieżący limit wydatków na aplikację. Wyświetlana tutaj opłata za użytkowanie aplikacji może różnić się od opłaty figurującej na fakturze. Aktualna opłata za użytkowanie aplikacji jest przedstawiona w tym miejscu.
 6. Zaznacz pole wyboru, aby potwierdzić zmianę limitu wydatków na aplikację.
 7. Kliknij opcję Zapisz.
 8. Kliknij opcję Potwierdź.

Jednorazowe opłaty za aplikacje

Jednorazowe opłaty za aplikacje dotyczą aplikacji, które nie są rozliczane okresowo. Jednorazowe opłaty za aplikacje pojawią się na osobnych rachunkach i nie będą uwzględnione na standardowym rachunku za subskrypcję Shopify.

Proporcjonalne rozliczanie, przejście na wyższy i niższy poziom subskrypcji aplikacji

W przypadku przejścia na wyższy lub niższy poziom subskrypcji aplikacji wyświetlany jest monit o wyrażenie zgody na nową okresową opłatę za aplikację. Ma to miejsce, ponieważ Shopify umożliwia każdej aplikacji jednorazowo włączenie tylko jednej okresowej opłaty za aplikację. Istniejąca okresowa opłata za aplikację zostanie anulowana i zastąpiona nową opłatą.

W zależności od aplikacji nowa cykliczna opłata za aplikację jest naliczana natychmiast lub po zakończeniu bieżącego cyklu rozliczeniowego aplikacji.

Jeśli nowa opłata za aplikację zostanie zastosowana natychmiast, wówczas przy zmianie planu polegającej na przejściu z tańszej opłaty na droższą, opłata zostanie naliczona proporcjonalnie na podstawie różnicy w cenie i liczby pozostałych dni cyklu rozliczeniowego. Na przykład, jeśli rozpoczniesz 30-dniowy cykl rozliczeniowy w planie za 5 USD, a następnie przejdziesz na plan za 15 USD w 15. dniu cyklu rozliczeniowego, zostanie Ci naliczona opłata w wysokości 5 USD + (15 USD - 5 USD) * (15/30) = 10 USD.

Jeśli nowa opłata za aplikację zostanie zastosowana natychmiast, po obniżeniu wersji planu poprzez przejście z wyższej opłaty na niższą automatycznie zostanie Ci zaoferowany kredyt aplikacyjny oparty na różnicy w cenie i liczbie pozostałych dni cyklu rozliczeniowego. Taki kredyt aplikacyjny możesz wykorzystać na zakup dowolnej aplikacji w Shopify.

Wnioskuj o zwrot kosztów aplikacji lub kredyt aplikacyjny

Jeśli chcesz poprosić o zwrot kosztów lub kredyt na aplikację zakupioną w sklepie Shopify App Store, możesz użyć przycisku Uzyskaj pomoc techniczną, aby skontaktować się z programistą aplikacji. W zależności od sytuacji programista może zatwierdzić lub odrzucić Twój wniosek o zwrot kosztów. Sprawdź stronę z ofertą aplikacji lub stronę główną programisty, aby sprawdzić, czy ma on politykę zwrotów.

Jeśli opłata za aplikację została przetworzona za pośrednictwem Shopify, programista aplikacji może zwrócić Ci koszty lub udzielić Ci kredytu. Kredyty zostaną zastosowane przy przyszłym zakupie w Shopify App Store. Wszystkie kredyty zastosowane podczas zakupów w Shopify App Store są dokumentowane na Twoim rachunku subskrypcji.

Jeśli opłata za aplikację została przetworzona poza Shopify, programista może wykonać zwrot kosztów, stosując pierwotnie użytą metodę płatności.

Kroki:

 1. Odwiedź Shopify App Store i wyszukaj aplikację.
 2. Kliknij aplikację, a następnie opcję Skorzystaj z pomocy technicznej.
 3. Wprowadź informacje i wiadomość, a następnie kliknij opcję Wyślij wiadomość.

Odpowiedzi zostaną wysłane na adres e-mail powiązany z Twoim loginem.

Często zadawane pytania dotyczące rozliczeń aplikacji

Dlaczego wygląda na to, że jestem obciążany(-a) zaległościami?

Opłaty za aplikacje będą widoczne na koncie zaraz po zainstalowaniu aplikacji, ale opłaty nie będą należne, dopóki nie otrzymasz 30-dniowego rachunku.

Dlaczego mam dwukrotnie wystawiany rachunek za ten sam 30-dniowy cykl rozliczeniowy?

Jeśli poniesiesz opłaty za użytkowanie aplikacji po zakończeniu cyklu Shopify, ale przed odnowieniem się cyklu rozliczeniowego aplikacji, opłaty za użytkowanie pojawią się na następnym rachunku za subskrypcję Shopify.

Dlaczego od opłat za aplikacje są naliczane podatki?

Jeśli mieszkasz w regionie, w którym firma Shopify jest zobowiązana do naliczania podatków od opłat za Twoje konto, opłaty te pojawią się na fakturze Shopify. Może to obejmować opłaty za aplikacje.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo