Tìm hiểu hóa đơn Shopify của bạn

Shopify gửi từng hóa đơn qua email đến chủ cửa hàng và nhân viên có quyền Xem thông tin thanh toán và nhận email thanh toán. Bạn có thể xem lịch sử hóa đơn cũng như ngày của hóa đơn sắp tới và các khoản phí chưa trả trên tài khoản của mình trong mục Hóa đơn trên trang Cài đặt > Thanh toán trên trang quản trị Shopify.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí