Tìm hiểu hóa đơn Shopify của bạn

Shopify gửi từng hóa đơn cho chủ cửa hàng và nhân viên có quyền Xem thông tin thanh toán và nhận email thanh toán. Bạn có thể xem lịch sử hóa đơn cũng như ngày thanh toán sắp tới và các khoản phí chưa trả trên tài khoản của mình tại mục Hóa đơn của trang Thanh toán trong trang quản trị Shopify.

Trong mục này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí