Tìm hiểu hóa đơn Shopify của bạn

Shopify gửi từng hóa đơn qua email đến chủ cửa hàng và nhân viên có quyền Xem thông tin thanh toán và nhận email thanh toán.

Để truy cập lịch sử hóa đơn, vào trang Cài đặt > Thanh toán của trang quản trị Shopify. Trong mục Hóa đơn trước đây, bạn có thể xem tổng quan toàn diện về các hóa đơn trước đây.

Trong mục Kỳ thanh toán hiện tại, bạn có thể xem thông tin liên quan đến hóa đơn sắp tới. Thông tin này bao gồm chi tiết về điểm tín dụng còn lại, tiến độ đạt đến ngưỡng thanh toán và khả năng chỉnh sửa hồ sơ thanh toán. Bằng cách chỉnh sửa hồ sơ thanh toán, bạn có thể quản lý phương thức thanh toán, tùy chọn đơn vị tiền tệ và thông tin thuế (nếu có). Điều này đảm bảo chi tiết thanh toán của bạn luôn chính xác và được cập nhật.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí