Thanh toán hóa đơn Shopify bằng đơn vị tiền tệ địa phương

Tại các quốc gia và vùng hỗ trợ thanh toán bằng đơn vị tiền tệ địa phương, Shopify sẽ phát hành hóa đơn bằng đơn vị tiền tệ địa phương thay vì USD. Việc phát hành hóa đơn bằng đơn vị tiền tệ địa phương có thể giảm bớt số tiền bạn phải thanh toán theo phí chuyển đổi tiền tệ. Ngoài ra, bạn có thể dự đoán một số chi phí định kỳ như gói đăng ký Shopify dễ dàng hơn vì các khoản phí này được định giá ở mức phí đã định theo đơn vị tiền tệ địa phương của bạn.

Quốc gia và vùng được hỗ trợ thanh toán bằng đơn vị tiền tệ địa phương

Thương nhân tại các quốc gia Liên minh châu Âu có thể thanh toán bằng đơn vị tiền tệ địa phương (bằng EUR).

Đối với tất cả các quốc gia và vùng khác, hóa đơn Shopify được phát hành bằng USD.

Xác định cước phí thanh toán được chuyển đổi thành đơn vị tiền tệ địa phương

Sau khi cửa hàng của bạn bật tính năng thanh toán bằng đơn vị tiền tệ địa phương, tất cả hóa đơn bạn nhận được từ Shopify sẽ được phát hành theo đơn vị tiền tệ đó. Một số khoản phí được chuyển đổi từ USD sang đơn vị tiền tệ địa phương của bạn và những khoản phí khác được phát hành theo giá đã định bằng đơn vị tiền tệ địa phương của bạn.

Phí không bao gồm phí chuyển đổi

Phí gói đăng ký Shopify được định giá trực tiếp bằng đơn vị tiền tệ địa phương của bạn và không chuyển đổi từ USD.

Phí bao gồm phí chuyển đổi

Các khoản phí sau được phát hành theo đơn vị tiền tệ địa phương của bạn sau khi chuyển đổi từ USD:

  • Cước phí ứng dụng (phí một lần, phí sử dụng và phí đăng ký)
  • Gói đăng ký Shopify POS
  • Chủ đề
  • Miền
  • Nhãn vận chuyển
  • Phí giao dịch

Tỷ giá chuyển đổi mà Shopify áp dụng cho mỗi khoản phí dựa trên tỷ giá hối đoái mới nhất và bao gồm 1,5% phí chuyển đổi tiền tệ (trừ phí giao dịch được miễn). Bạn có thể xem tỷ giá chuyển đổi của từng khoản phí trên hóa đơn trong trang quản trị Shopify.

Thay đổi đơn vị tiền tệ thanh toán

Nếu bạn đủ điều kiện để thanh toán bằng đơn vị tiền tệ địa phương, bạn có thể thay đổi đơn vị tiền tệ thanh toán. Sau khi bạn thực hiện, thay đổi sẽ được áp dụng cho chu kỳ thanh toán tiếp theo. Nếu có bất kỳ khoản phí chưa trả nào, bạn sẽ phải thanh toán ngay bây giờ bằng đơn vị tiền tệ ban đầu. Tất cả tín dụng còn lại sẽ được chuyển đổi thành đơn vị tiền tệ mới bạn chọn.

Thay đổi đơn vị tiền tệ thanh toán của bạn đối với cửa hàng tại Đức

Nếu cửa hàng của bạn ở Đức, bạn có thể thay đổi đơn vị tiền tệ thanh toán trong trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện

  1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cài đặt > Lập hóa đơn.

  2. Trong mục Chi tiết thanh toán, phần Đơn vị tiền tệ thanh toán, hãy nhấp vào nút ... rồi nhấp vào Thay đổi đơn vị tiền tệ thanh toán.

  3. Thực hiện một trong hai cách sau:

- Để thay đổi đơn vị tiền tệ thanh toán thành đồng euro, nhấp vào EUR (Euro). - Để thay đổi đơn vị tiền tệ thanh toán thành đô la Mỹ, nhấp vào USD (Đô la Mỹ).

  1. Nhấp vào Save (Lưu).

Thay đổi đơn vị tiền tệ thanh toán của bạn đối với thương nhân Liên minh châu Âu khác

Nếu bạn là thương nhân đủ điều kiện tại một quốc gia khác thuộc Liên minh châu Âu ngoài Đức, nhưng hiện tại đang thanh toán bằng USD, bạn có thể liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify để được hỗ trợ thay đổi đơn vị tiền tệ thanh toán.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí