Chọn ngôn ngữ và khu vực của tài khoản

Trang quản trị Shopify có thể hiển thị bằng nhiều ngôn ngữ. Bạn cũng có thể thay đổi định dạng thời gian, ngày, đơn vị tiền tệ và số lượng của trang quản trị Shopify bằng cách thay đổi khu vực của tài khoản. Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ và khu vực của tài khoản bất kỳ lúc nào.

Ngôn ngữ sẵn có

Bạn có thể thay đổi trang quản trị Shopify sang các ngôn ngữ sau:

 • Tiếng Trung (Giản thể)
 • Tiếng Trung (Phồn thể)
 • Tiếng Séc
 • Tiếng Đan Mạch
 • Tiếng Hà Lan
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Phần Lan
 • Tiếng Pháp
 • Tiếng Đức
 • Tiếng Ý
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Hàn
 • Tiếng Na Uy
 • Tiếng Ba Lan
 • Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)
 • Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)
 • Tiếng Tây Ban Nha
 • Tiếng Thụy Điển
 • Tiếng Thái
 • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
 • Tiếng Việt

Chúng tôi đang cân nhắc bổ sung ngôn ngữ trong tương lai.

Thay đổi ngôn ngữ của tài khoản

Nếu thay đổi ngôn ngữ của tài khoản, bạn sẽ chỉ thay đổi ngôn ngữ hiển thị với bạn trên trang quản trị Shopify. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến ngôn ngữ của cửa hàng trực tuyến. Để thay đổi ngôn ngữ của cửa hàng trực tuyến, tham khảo Dịch chủ đề.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, nhấp vào tên người dùng và ảnh đại diện của bạn.
 2. Nhấp vào Manage account (Quản lý tài khoản).
 3. Trong mục Ngôn ngữ ưu tiên, ở trường Ngôn ngữ, chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng từ menu thả xuống.

Thay đổi khu vực của tài khoản

Thao tác thay đổi khu vực của tài khoản sẽ điều chỉnh thời gian, ngày, đơn vị tiền tệ và số lượng trên trang quản trị Shopify sao cho khớp với định dạng tiêu chuẩn của khu vực bạn chọn.

Nếu đơn vị tiền tệ của khu vực bạn chọn cho tài khoản không khớp với đơn vị tiền tệ của cửa hàng thì mã đơn vị tiền tệ của đơn vị tiền tệ cho cửa hàng sẽ hiển thị bên cạnh mọi giá trị tiền tệ trên trang quản trị. Ví dụ: Khi đơn vị tiền tệ của cửa hàng và khu vực của tài khoản đều sử dụng đồng USD, giá trị tiền tệ 100 sẽ hiển thị trên trang quản trị là "100 USD". Nếu đơn vị tiền tệ của cửa hàng là USD và vùng tài khoản sử dụng EUR, giá trị tiền tệ 100 sẽ hiển thị là "100 USD".

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, nhấp vào tên người dùng và ảnh đại diện của bạn.
 2. Nhấp vào Manage account (Quản lý tài khoản).
 3. Trong mục Ngôn ngữ ưu tiên, trường Định dạng theo khu vực, nhấp vào Thay đổi định dạng theo khu vực nếu có.
 4. Chọn khu vực bạn muốn sử dụng trong menu thả xuống.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí