Phí chưa xác định

Chủ cửa hàng và mọi nhân viên có quyền Xem thông tin thanh toán và nhận email thanh toán sẽ nhận được hóa đơn qua email. Để xem lịch sử hóa đơn, ngày của hóa đơn sắp tới và mọi khoản phí chưa trả trong tài khoản, vào mục Hóa đơn của phần Cài đặt > trang Thanh toán trên trang quản trị Shopify.

Hóa đơn của bạn được thanh toán bằng phương thức thanh toán chính. Phí thanh toán của Shopify hiển thị trên sao kê dưới dạng: SHOPIFY * <9-digit bill number>.

Nếu phát hiện khoản phí mà bạn không biết rõ, bạn có thể so sánh mã số hóa đơn trên sao kê với các hóa đơn trên trang quản trị Shopify.

So sánh khoản phí với thông tin thanh toán

  1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cài đặt > Lập hóa đơn.
  2. Trong mục Hóa đơn trước đây, tìm hóa đơn bạn muốn so sánh.
  3. Chọn một hóa đơn và so sánh chi tiết khoản phí với mã số hóa đơn và số tiền phí.

Tìm hiểu thêm về quản lý thông tin thanh toán.

Sử dụng công cụ Quên cửa hàng

Nếu bạn đã tìm kiếm trong tất cả các hóa đơn trên Shopify và không xác định được hóa đơn tương ứng với thông tin khoản phí trên sao kê ngân hàng, có thể một cửa hàng khác của bạn đang phát sinh chi phí. Để có được danh sách cửa hàng, bạn có thể sử dụng công cụ Quên cửa hàng?.

Bằng cách nhập email vào trường email của công cụ Quên cửa hàng, bạn sẽ nhận được email đính kèm danh sách cửa hàng. Rà soát hóa đơn của từng cửa hàng để xác định mã số hóa đơn trên sao kê ngân hàng. Nếu bạn không tìm thấy mã số hóa đơn, hãy thử nhập email khác.

Các nguyên nhân khác có thể dẫn đến việc bạn phải chịu phí

Nếu bạn đã tìm kiếm trong các cửa hàng và không xác định được hóa đơn khớp với khoản phí chưa xác định thì có thể là do một trong những nguyên nhân sau:

  • Bạn đã mua hàng từ cửa hàng sử dụng Shopify Payments. Khoản phí sẽ hiển thị dưới dạng SP * <store name>.
  • Bạn được ghi nợ số dư âm cho tài khoản Shopify Payments do thực hiện hoàn tiền hoặc phát sinh bồi hoàn.
  • Bạn được ghi nợ cho giao dịch trả nợ hoặc chuyển tiền cho Shopify Capital.
  • Bạn chia sẻ phương thức thanh toán với người khác và một trong số họ có thể đã tạo tài khoản.
  • Có thể bạn đã nhập phương thức thanh toán vào tài khoản khách hàng.

Liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Shopify

Nếu bạn vẫn không tìm được khoản phí chưa xác định, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify để tìm hiểu thêm về khoản phí này bằng mã số hóa đơn. Bạn cần có mã số hóa đơn 9 chữ số trong sao kê và có thể bạn sẽ phải cung cấp hình ảnh khoản phí.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí