Quản lý thông tin thanh toán

Hóa đơn sẽ được thanh toán bằng phương thức thanh toán chính. Các phương thức thanh toán có sẵn bao gồm thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ đồng thương hiệu, Shopify Balance tại một số khu vực và PayPal tại một số khu vực.

Xem hóa đơn sắp tới

Bạn có thể xem mọi khoản phí bổ sung được đưa vào hóa đơn sắp tới trong trang cài đặt Thanh toán của trang quản trị Shopify. Để tìm hiểu thêm về cách Shopify lập hóa đơn cho những khoản phí này, xem Giới thiệu về ngưỡng thanh toán.

Các bước thực hiện:

 1. Chuyển đến trang Thanh toán:

 2. Trong mục Hóa đơn, nhấp vào View details (Xem chi tiết).

Xem lịch sử thanh toán của bạn

Các bước thực hiện:

 1. Chuyển đến trang Thanh toán:

 2. Trong mục Hóa đơn, ở phần Recent bills (Hóa đơn gần đây), nhấp vào View all billing history (Xem tất cả lịch sử thanh toán).

Xem tất cả các loại phí trong khoảng thời gian nhất định

Hóa đơn của bạn cho thấy tất cả các loại phí tính vào tài khoản Shopify của bạn, bao gồm phí gói đăng ký, phí ứng dụng và phí giao dịch bên thứ ba.

Các bước thực hiện:

 1. Chuyển đến trang Thanh toán:

 2. Nhấp vào View Shopify account summary (Xem tổng quan tài khoản Shopify).

 3. Trên trang Account summary (Tổng quan tài khoản), nhấp vào View full statemen (Xem toàn bộ sao kê).

 4. Chọn khoảng thời gian bằng bộ chọn ngày để xem tất cả các khoản phí trong thời gian đó.

Xuất lịch sử thanh toán

Nếu muốn xem hoặc lưu lịch sử thanh toán, bạn có thể xuất hóa đơn thành tệp CSV.

Các bước thực hiện:

 1. Chuyển đến trang Thanh toán:

 2. Trong mục Hóa đơn, nhấp vào View all billing history (Xem tất cả lịch sử thanh toán).

 3. Bạn có thể xuất hóa đơn bằng ba cách:

 4. Chọn định dạng tệp CSV rồi nhấp vào Export invoices (Xuất hóa đơn).

Bạn nhận được tệp CSV trong email được gửi đến địa chỉ email liên kết với thông tin đăng nhập của bạn.

Phương thức thanh toán cho hóa đơn Shopify

Tùy theo vùng sinh sống, bạn có thể dùng các phương thức thanh toán sau để thanh toán hóa đơn Shopify.

Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ đồng thương hiệu

Bạn có thể thanh toán hóa đơn Shopify (một lần hoặc định kỳ) bằng thẻ tín dụng hợp lệ của Mastercard, Visa hoặc American Express. Thẻ tín dụng của bạn cần chấp nhận thanh toán định kỳ.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng thẻ ghi nợ đồng thương hiệu với Mastercard, Visa hoặc American Express. Nếu bạn sử dụng thẻ ghi nợ đồng thương hiệu để thanh toán hóa đơn Shopify, thẻ phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Thẻ phải có khả năng sử dụng trên quốc tế.
 • Phải thiết lập thẻ để chấp nhận giao dịch định kỳ.

Nếu thẻ ghi nợ đồng thương hiệu không có những khả năng này hoặc nếu bạn không chắc chắn, bạn phải liên hệ với tổ chức tài chính phát hành thẻ để được hỗ trợ.

Những điều cần cân nhắc đối với thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ đồng thương hiệu

Hãy xem xét những điều cần cân nhắc sau đây khi sử dụng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ đồng thương hiệu tại các quốc gia và vùng cụ thể.

 • Nếu có trụ sở tại Pháp, bạn cần sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ trả sau để thanh toán gói đăng ký Shopify. Nếu bạn không rõ loại thẻ đang sở hữu, liên hệ với ngân hàng.
 • Nếu đang ở Ấn Độ, bạn không thể sử dụng thẻ RuPay để thanh toán hóa đơn Shopify.
 • Nếu ở Brazil, bạn phải sử dụng thẻ quốc tế, không được sử dụng thẻ nội địa, thẻ Visa hay thẻ Mastercard. Hãy đảm bảo thẻ của bạn có thương hiệu là Internacional.

Shopify Balance

Nếu có tài khoản Shopify Balance, bạn có thể sử dụng thẻ Shopify Balance để thanh toán hóa đơn Shopify.

Nhận thông tin thẻ từ trang tài khoản Shopify Balance của bạn rồi nhập thông tin để làm phương thức thanh toán trên trang Thanh toán trong trang quản trị Shopify.

PayPal

Bạn có thể thanh toán hóa đơn Shopify (một lần hoặc định kỳ) bằng PayPal. Khi thanh toán hóa đơn bằng PayPal, bạn có thể sử dụng số dư PayPal, tài khoản ngân hàng, thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng liên kết với tài khoản PayPal của bạn.

Ghi nợ qua ACH

Nếu bạn ở Hoa Kỳ, có gói Shopify Plus và có tài khoản ngân hàng bằng đồng USD chấp nhận ghi nợ qua Hệ thống thanh toán bù trừ tự động (ACH), bạn có thể xác minh tài khoản để dùng làm phương thức thanh toán chính. Kiểm tra với ngân hàng để xem tài khoản của bạn có chấp nhận ghi nợ qua ACH không.

Cập nhật thông tin thanh toán

Thông tin thanh toán của bạn bao gồm phương thức thanh toán hóa đơn Shopify và địa chỉ thanh toán của bạn.

Đa số phí do Shopify thu là khoản thanh toán định kỳ. Thanh toán định kỳ diễn ra theo chu kỳ đều đặn. Những kỳ thanh toán này khác nhau và không hoàn toàn đồng bộ, trừ trường hợp bạn bắt đầu gói tính phí sau 30 ngày và cài đặt tất cả các ứng dụng vào cùng một ngày.

Cập nhật hoặc thay đổi thẻ phương thức thanh toán

Bạn có thể thêm thẻ phương thức thanh toán mới hoặc cập nhật thông tin thẻ hiện có bất kỳ lúc nào trong trang quản trị Shopify. Các phương thức thanh toán qua thẻ có sẵn bao gồm thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ đồng thương hiệu và thẻ Shopify Balance thực hoặc ảo nếu có tại khu vực của bạn.

Các bước thực hiện:

 1. Chuyển đến trang Thanh toán:

 2. Trong mục Phương thức thanh toán, thực hiện một trong những thao tác sau:

 3. Nhập thông tin bắt buộc.

 4. Nhấp vào Replace credit card (Thay thế thẻ tín dụng).

Thay đổi địa chỉ thanh toán

Nếu bạn thay đổi địa chỉ liên kết với thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ đồng thương hiệu, hãy nhớ cập nhật thông tin thanh toán của mình.

Các bước thực hiện:

 1. Chuyển đến trang Thanh toán:

 2. Trong mục Phương thức thanh toán, thực hiện một trong những thao tác sau:

 3. Nhập thông tin bắt buộc, bao gồm địa chỉ thanh toán mới.

 4. Nhấp vào Replace credit card (Thay thế thẻ tín dụng).

Cập nhật thời hạn thanh toán

Thời hạn thanh toán hay kỳ thanh toán là khoảng thời gian giữa các lần lập hóa đơn. Bạn có thể tăng khoảng thời gian này nhưng không thể chọn ngày nhận hóa đơn trong tháng. Kỳ thanh toán mặc định là 30 ngày một lần và giá cước cho gói đăng ký Shopify của cửa hàng có trong hóa đơn được gửi vào cuối mỗi kỳ.

Nếu gói của bạn có tùy chọn này, bạn có thể hưởng giảm giá bằng cách đồng ý với kỳ thanh toán dài hơn.

Bạn phải là chủ cửa hàng hoặc nhân viên có quyền Quản lý gói để cập nhật thời hạn thanh toán.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào cửa hàng của bạn.

 2. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt, rồi nhấp vào Plan (Gói đăng ký).

 3. Nhấp vào Change plan (Thay đổi gói).

 4. Nhấp vào Thay đổi thời hạn thanh toán. Nếu không thấy nút Thay đổi thời hạn thanh toán, bạn không thể kéo dài kỳ thanh toán của gói hiện tại. Nếu bạn không thấy liên kết, hãy tìm gói bạn đang sử dụng và nhấp vào Chọn gói.

 5. Khi tùy chọn thanh toán hiển thị, chọn kỳ thanh toán bạn muốn.

 6. Xem xét bản mô tả phí thẻ tín dụng bạn đồng ý sử dụng.

 7. Nhấp vào Confirm changes (Xác nhận thay đổi) để chấp nhận thỏa thuận mới.

Thêm hoặc thay thế tài khoản ngân hàng

Thêm hoặc thay thế tài khoản ngân hàng là quy trình hai bước. Đầu tiên, bạn thêm thông tin tài khoản ngân hàng. Sau đó, bạn xác minh tài khoản ngân hàng.

Bước 1: Thêm hoặc thay thế thông tin tài khoản ngân hàng

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Thanh toán.

 2. Trong mục Phương thức thanh toán, thực hiện một trong những thao tác sau:

 3. Nếu cần, trong Payment method type (Loại phương thức thanh toán), chọn Tài khoản ngân hàng.

 4. Nhập số tài khoản và số định tuyến của tài khoản ngân hàng mà bạn muốn xác minh.

 5. Nhập tên chủ sở hữu cửa hàng và chỉ định loại tài khoản là Cá nhân hay Doanh nghiệp.

 6. Nhấp vào Start verification (Bắt đầu xác minh).

Trong 1 đến 3 ngày làm việc, Shopify sẽ gửi hai khoản tiền nhỏ (dưới 23.000 VND) vào tài khoản ngân hàng của bạn. Sau khi những khoản tiền này được gửi vào tài khoản, bạn cần xác minh tài khoản ngân hàng của mình.

Bước 2: Xác minh tài khoản ngân hàng

 1. Trong mục Phương thức thanh toán, nhấp vào Complete verification (Hoàn tất xác minh).

 2. Nhập hai khoản tiền đã được gửi vào tài khoản ngân hàng của bạn.

 3. Nếu bạn muốn dùng tài khoản đã xác minh làm phương thức thanh toán chính, đánh dấu vào Make this bank account my primary payment method (Sử dụng tài khoản ngân hàng này làm phương thức thanh toán chính).

 4. Nhấp vào Complete verification (Hoàn tất xác minh).

Nếu xác minh thành công, tài khoản ngân hàng sẽ được liệt kê trong mục Phương thức thanh toán.

Nếu xác minh không thành công, một thông báo sẽ xuất hiện phía trên tài khoản ngân hàng thất bại, cho biết quá trình xác minh tài khoản ngân hàng của bạn không thành công. Bạn có thể thay thế hoặc xóa tài khoản ngân hàng thất bại. Liên hệ với ngân hàng để tìm hiểu thêm trước khi thử lại.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí