Quản lý thông tin thanh toán

Hóa đơn sẽ được thanh toán bằng phương thức thanh toán chính. Các phương thức thanh toán áp dụng bao gồm thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng được xác minh (tài khoản ngân hàng được xác minh chỉ dành cho thương nhân dùng Shopify Plus ở Hoa Kỳ). Bạn cần cho phép thẻ tín dụng thanh toán định kỳ. Hiện tại, bạn không thể dùng thẻ ghi nợ để thanh toán cho Shopify.

Xem hóa đơn sắp tới

Bạn có thể xem mọi khoản phí bổ sung được đưa vào hóa đơn sắp tới trong trang cài đặt Thanh toán của trang quản trị Shopify. Để tìm hiểu thêm về cách Shopify lập hóa đơn cho những khoản phí này, xem Giới thiệu về ngưỡng thanh toán.

Các bước thực hiện:

 1. Từ trang quản trị Shopify, nhấp vào Settings (Cài đặt) > Billing (Thanh toán).

 2. Trong mục Hóa đơn, nhấp vào View details (Xem chi tiết).

Xem lịch sử thanh toán của bạn

Các bước thực hiện:

 1. Từ trang quản trị Shopify, nhấp vào Settings (Cài đặt) > Billing (Thanh toán).

 2. Trong mục Hóa đơn, ở phần Recent bills (Hóa đơn gần đây), nhấp vào View all billing history (Xem tất cả lịch sử thanh toán).

Xem tất cả các loại phí trong khoảng thời gian nhất định

Hóa đơn của bạn thể hiện tất cả các loại phí tính vào tài khoản Shopify của bạn, bao gồm phí gói đăng ký phí ứng dụng, phí giao dịch, v.v.

Các bước thực hiện:

 1. Từ trang quản trị Shopify, nhấp vào Settings (Cài đặt) > Billing (Thanh toán).

 2. Nhấp vào View Shopify account summary (Xem tổng quan tài khoản Shopify).

 3. Trên trang Account summary (Tổng quan tài khoản), nhấp vào View full statemen (Xem toàn bộ sao kê).

 4. Chọn khoảng thời gian bằng bộ chọn ngày để xem tất cả các khoản phí trong thời gian đó.

Xuất lịch sử thanh toán

Nếu muốn xem hoặc lưu lịch sử thanh toán, bạn có thể xuất hóa đơn thành tệp CSV.

Các bước thực hiện:

 1. Từ trang quản trị Shopify, nhấp vào Settings (Cài đặt) > Billing (Thanh toán).

 2. Trong mục Hóa đơn, nhấp vào View all billing history (Xem tất cả lịch sử thanh toán).

 3. Bạn có thể xuất hóa đơn bằng ba cách:

  1. Chọn hóa đơn cụ thể bằng cách sử dụng hộp kiểm, sau đó nhấp vào Export CSV file (Xuất tệp CSV).
  2. Xuất tất cả hóa đơn trên trang hiện tại bằng cách nhấp vào Export CSV file (Xuất tệp CSV), sau đó chọn Current Page (Trang hiện tại).
  3. Xuất tất cả hóa đơn trong một khoảng ngày bằng cách nhấp vào Export CSV file (Xuất tệp CSV), sau đó chọn Invoices by date (Hóa đơn theo ngày). Bạn có thể chọn bất kỳ khoảng ngày nào trong vòng hai năm gần nhất.
 4. Chọn định dạng tệp CSV rồi nhấp vào Export invoices (Xuất hóa đơn).

Bạn nhận được tệp CSV trong email được gửi đến địa chỉ email liên kết với thông tin đăng nhập của bạn.

Phương thức thanh toán cho hóa đơn Shopify

Tùy theo vùng sinh sống, bạn có thể dùng các phương thức thanh toán sau để thanh toán hóa đơn Shopify.

Thẻ tín dụng

Bạn có thể thanh toán hóa đơn Shopify (một lần hoặc định kỳ) bằng thẻ tín dụng hợp lệ hoặc thẻ tín dụng/ghi nợ đồng thương hiệu từ Mastercard, Visa hoặc American Express. Thẻ tín dụng của bạn phải cho phép thanh toán định kỳ. Hiện tại, bạn không thể sử dụng thẻ ghi nợ thông thường để thanh toán hóa đơn Shopify.

Nếu có trụ sở tại Pháp, bạn cần sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ trả sau để thanh toán gói đăng ký Shopify. Nếu bạn không rõ loại thẻ đang sở hữu, liên hệ với ngân hàng.

Số dư Shopify

Nếu cửa hàng của bạn có trụ sở tại Hoa Kỳ và bạn có đủ tiền trong số dư của tài khoản Shopify Payments, số dư trên Shopify sẽ được chọn làm phương thức thanh toán mặc định để mua chủ đề và ứng dụng một lần. Nếu muốn thanh toán phí định kỳ bằng số dư trên Shopify, bạn phải kích hoạt phương thức thanh toán này trong cài đặt Billing (Thanh toán).

Nếu cước phí vượt quá số tiền trong số dư của tài khoản Shopify Payments, khoản thanh toán cước phí sẽ không được trừ vào số dư của bạn. Trong trường hợp này, toàn bộ số tiền trong hóa đơn được tính vào thẻ tín dụng được ghi trong hồ sơ.

PayPal

Bạn có thể thanh toán hóa đơn Shopify (một lần hoặc định kỳ) bằng PayPal. Khi thanh toán hóa đơn bằng PayPal, bạn có thể sử dụng số dư PayPal, tài khoản ngân hàng, thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng liên kết với tài khoản PayPal của bạn.

Ghi nợ qua ACH

Nếu bạn ở Hoa Kỳ, có gói Shopify Plus và có tài khoản ngân hàng bằng đồng USD chấp nhận ghi nợ qua Hệ thống thanh toán bù trừ tự động (ACH), bạn có thể xác minh tài khoản để dùng làm phương thức thanh toán chính. Kiểm tra với ngân hàng để xem tài khoản của bạn có chấp nhận ghi nợ qua ACH không.

Cập nhật thông tin thanh toán

Thông tin thanh toán bao gồm số thẻ tín dụng và địa chỉ thanh toán. Nếu bạn cần cập nhật thông tin thanh toán, có thể truy cập từ menu Settings (Cài đặt) trong trang quản trị.

Đa số phí do Shopify thu là khoản thanh toán định kỳ. Thanh toán định kỳ diễn ra theo chu kỳ đều đặn. Những kỳ thanh toán này khác nhau và không hoàn toàn đồng bộ, trừ trường hợp bạn bắt đầu gói tính phí sau 30 ngày và cài đặt tất cả các ứng dụng vào cùng một ngày.

Thay thế thẻ tín dụng

Nếu thay đổi số thẻ tín dụng, hãy nhớ cập nhật trong tài khoản Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Từ trang quản trị Shopify, nhấp vào Settings (Cài đặt) > Billing (Thanh toán).

 2. Trong mục Phương thức thanh toán, thực hiện một trong những thao tác sau:

- Nếu thẻ tín dụng là phương thức thanh toán có sẵn duy nhất, nhấp vào Replace credit card (Thay thế thẻ tín dụng). - Nếu có nhiều phương thức thanh toán, nhấp vào nút ... bên cạnh thẻ tín dụng bạn muốn thay đổi rồi nhấp vào Replace (Thay thế).

 1. Nhập thông tin bắt buộc.

 2. Nhấp vào Replace credit card (Thay thế thẻ tín dụng).

Thêm hoặc thay thế tài khoản ngân hàng

Ngoài ra: Tài khoản ngân hàng đã xác minh chỉ áp dụng với gói Shopify Plus.

Thêm hoặc thay thế tài khoản ngân hàng là quy trình hai bước. Đầu tiên, bạn thêm thông tin tài khoản ngân hàng. Sau đó, bạn xác minh tài khoản ngân hàng.

Bước 1: Thêm hoặc thay thế thông tin tài khoản ngân hàng

 1. Từ trang quản trị Shopify, nhấp vào Settings (Cài đặt) > Billing (Thanh toán).

 2. Trong mục Phương thức thanh toán, thực hiện một trong những thao tác sau:

- Để thêm tài khoản ngân hàng mới, nhấp vào Add payment method (Thêm phương thức thanh toán). - Để thay thế tài khoản ngân hàng, nhấp vào nút ... bên cạnh tài khoản ngân hàng, rồi nhấp vào Replace (Thay thế).

 1. Nếu cần, trong Payment method type (Loại phương thức thanh toán), chọn Tài khoản ngân hàng.

 2. Nhập số tài khoản và số định tuyến của tài khoản ngân hàng mà bạn muốn xác minh.

 3. Nhập tên chủ sở hữu cửa hàng và chỉ định loại tài khoản là Cá nhân hay Doanh nghiệp.

 4. Nhấp vào Start verification (Bắt đầu xác minh).

Trong 1 đến 3 ngày làm việc, Shopify sẽ gửi hai khoản tiền nhỏ (dưới 23.000 VND) vào tài khoản ngân hàng của bạn. Sau khi những khoản tiền này được gửi vào tài khoản, bạn cần xác minh tài khoản ngân hàng của mình.

Bước 2: Xác minh tài khoản ngân hàng

 1. Trong mục Phương thức thanh toán, nhấp vào Complete verification (Hoàn tất xác minh).

 2. Nhập hai khoản tiền đã được gửi vào tài khoản ngân hàng của bạn.

 3. Nếu bạn muốn dùng tài khoản đã xác minh làm phương thức thanh toán chính, đánh dấu vào Make this bank account my primary payment method (Sử dụng tài khoản ngân hàng này làm phương thức thanh toán chính).

 1. Nhấp vào Complete verification (Hoàn tất xác minh).

Kết quả

Nếu xác minh thành công, tài khoản ngân hàng sẽ được liệt kê trong mục Phương thức thanh toán.

Nếu xác minh không thành công, một thông báo sẽ xuất hiện phía trên tài khoản ngân hàng thất bại, cho biết quá trình xác minh tài khoản ngân hàng của bạn không thành công. Bạn có thể thay thế hoặc xóa tài khoản ngân hàng thất bại. Liên hệ với ngân hàng để tìm hiểu thêm trước khi thử lại.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí