Các phương thức thanh toán có thể dùng để quản lý hóa đơn Shopify

Khi thanh toán hóa đơn Shopify, bạn có thể dùng nhiều phương thức thanh toán dựa trên khu vực của mình.

Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ đồng thương hiệu

Bất kể hóa đơn Shopify là hóa đơn một lần hay định kỳ, bạn đều có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng hợp lệ của Mastercard, Visa hoặc American Express. Quan trọng là bạn phải đảm bảo thẻ tín dụng của mình cho phép thanh toán định kỳ. Ngoài ra, bạn có thể chọn sử dụng thẻ ghi nợ đồng thương hiệu liên kết với Mastercard, Visa hoặc American Express. Tuy nhiên, nếu bạn chọn thanh toán bằng thẻ ghi nợ đồng thương hiệu thì thẻ phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Thẻ phải có khả năng sử dụng trên quốc tế.
  • Phải thiết lập thẻ để chấp nhận giao dịch định kỳ.

Nếu thẻ ghi nợ đồng thương hiệu không đáp ứng các yêu cầu này hoặc nếu bạn không chắc chắn, hãy liên hệ với tổ chức tài chính đã phát hành thẻ để được hỗ trợ thêm.

Những điều cần cân nhắc đối với thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ đồng thương hiệu

Hãy xem những lưu ý sau khi sử dụng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ đồng thương hiệu tại các quốc gia và khu vực cụ thể:

  • Brazil: Nếu bạn ở Brazil thì bạn phải dùng thẻ Visa hoặc Mastercard quốc tế chứ không phải thẻ nội địa. Đảm bảo rằng thẻ của bạn được gắn nhãn Internacional.
  • Pháp: Tại Pháp, bạn cần sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ trả chậm để thanh toán cho gói đăng ký Shopify. Nếu bạn không chắc chắn về loại thẻ, hãy liên hệ với ngân hàng.
  • Ấn Độ: Nếu ở Ấn Độ thì bạn sẽ không thể dùng thẻ RuPay để thanh toán hóa đơn Shopify.

Shopify Balance

Nếu có tài khoản Shopify Balance, bạn có thể sử dụng thẻ Shopify Balance để thanh toán hóa đơn Shopify. Bằng cách thiết lập thẻ Shopify Balance ảo làm phương thức thanh toán ưu tiên, bạn có thể tinh giản quá trình thanh toán mà không cần nhập chi tiết thẻ.

PayPal

Một phương thức thanh toán khác dành cho hóa đơn Shopify là PayPal. Dù là khoản thanh toán một lần hay phí định kỳ, PayPal đều cho phép bạn sử dụng số dư PayPal, tài khoản ngân hàng, thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng liên kết với tài khoản PayPal của bạn.

Những lưu ý về PayPal

Xem xét những lưu ý sau đây khi sử dụng PayPal tại các quốc gia và khu vực cụ thể:

  • Úc: Nếu bạn ở Úc, bạn chỉ có thể sử dụng PayPal để thanh toán hóa đơn Shopify khi đặt thanh toán thành USD.
  • Ấn Độ: Nếu ở Ấn Độ thì bạn không thể sử dụng PayPal làm phương thức thanh toán để thanh toán hóa đơn của Shopify.

Ghi nợ qua ACH

Đối với cửa hàng sử dụng gói Shopify Plus tại Hoa Kỳ và có tài khoản ngân hàng bằng đồng USD có chấp nhận ghi nợ qua Hệ thống thanh toán bù trừ tự động (ACH), bạn có thể xác minh tài khoản của mình để dùng làm phương thức thanh toán chính. Xác nhận với ngân hàng xem tài khoản của bạn có hỗ trợ ghi nợ ACH hay không.

SEPA Direct Debit

Nếu cửa hàng của bạn ở Đức hoặc Hà Lan, sử dụng gói đăng ký không phải Plus và sử dụng đồng EUR làm đơn vị tiền tệ thanh toán, thì bạn có thể thanh toán hóa đơn Shopify bằng Khu vực thanh toán chung bằng Euro (SEPA Direct Debit). Không yêu cầu thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí