Tổng quan về hóa đơn Shopify

Bạn có thể tìm thấy hóa đơn trên trang Thanh toán của trang quản trị Shopify. Trang Thanh toán bao gồm thông tin tổng quan về các hóa đơn gần đây của bạn. Bạn có thể nhấp vào một hóa đơn gần đây để xem chi tiết hoặc tải xuống hóa đơn để lưu hồ sơ.

Để xem hồ sơ thanh toán và nhận email thanh toán, bạn cần quyền Xem thông tin thanh toán và nhận email thanh toán.

Đơn vị tiền tệ của hóa đơn Shopify

Vì lý do kế toán, hầu hết hóa đơn Shopify đều tính bằng đồng đô la Mỹ. Thương nhân tại một số quốc gia có thể bị tính phí bằng đơn vị tiền tệ địa phương của họ.

Cước phí trên hóa đơn Shopify của bạn

Hóa đơn của bạn có thể bao gồm một số loại phí. Sau đây là các loại phí phổ biến nhất:

 • Gói đăng ký cho biết cước phí của gói đăng ký Shopify của cửa hàng. Nếu bạn chuyển sang gói đăng ký thấp hơn cho cửa hàng giữa kỳ thanh toán, điểm tín dụng đăng ký được áp dụng trong mục này.
 • Ứng dụng hiển thị cước phí của ứng dụng liên quan đến hóa đơn. Phí ứng dụng do nhà phát triển ứng dụng đặt ra. Các nhà phát triển ứng dụng có thể thu phí ứng dụng theo định kỳ, theo mức sử dụng hoặc thu một lần. Nếu bạn gặp vấn đề với cước phí ứng dụng, hãy liên hệ với nhà phát triển để được hỗ trợ.
 • Vận chuyển thể hiện số tiền cho nhãn vận chuyển và các điều chỉnh trong kỳ thanh toán.
 • Phí giao dịch thể hiện số tiền phí giao dịch liên quan đến hóa đơn. Bạn bị thu phí giao dịch nếu không sử dụng Shopify Payments.

Tổng phụ hóa đơn, cước phí thuế và tổng chi phí được ghi bên dưới hóa đơn.

Xuất hóa đơn ở định dạng PDF

Để lưu hồ sơ hóa đơn và truy cập bản kê chi tiết các khoản phí, bạn có thể xuất hóa đơn theo định dạng CSV hoặc PDF. Nếu bạn chọn PDF, hóa đơn được xuất sẽ gồm hai mục chính:

 • tổng quan về các khoản phí
 • bản kê chi tiết tất cả các khoản phí

Mục tổng quan cung cấp bản tóm tắt tổng số tiền của hóa đơn cùng bản kê chi tiết về mức phân chia số tiền chia đó giữa các gói đăng ký, ứng dụng, các khoản phí và thuế khác. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết quan trọng như thời hạn thanh toán, tên cửa hàng, phương thức thanh toán và các loại phí. Mục này cũng có thể bao gồm thông báo liên quan đến các khoản thanh toán sắp tới hoặc các yêu cầu cụ thể, ví dụ như thuế GTGT trả ngược đối với một số khu vực hoặc quốc gia.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cài đặt > Lập hóa đơn.
 2. Trong mục Hóa đơn trước đây, tìm hóa đơn cụ thể bạn muốn xem và nhấp vào hóa đơn đó để truy cập thông tin chi tiết của hóa đơn.
 3. Trên trang chi tiết hóa đơn, nhấp vào Xuất hóa đơn.
 4. Trong hộp thoại Xuất hóa đơn, bạn có thể chọn xuất hóa đơn dưới dạng tệp CSV cho Excel, Numbers hoặc các chương trình bảng tính khác hoặc dưới dạng PDF.
 5. Nhấp vào Xuất hóa đơn.

Để biết thêm thông tin chi tiết về xuất tệp CSV, tham khảo xuất lịch sử thanh toán.

Kỳ thanh toán

Kỳ thanh toán là khoảng thời gian giữa các lần lập hóa đơn. Bạn có thể thay đổi khoảng thời gian này nhưng không thể chọn một ngày cụ thể trong tháng để nhận hóa đơn. Hóa đơn được cấp theo múi giờ UTC.

Shopify có một số kỳ thanh toán khác nhau:

Kỳ thanh toán của Shopify
Tên kỳ thanh toán Thời hạn kỳ thanh toán
Kỳ thanh toán gói đăng ký 30 ngày hoặc 1 năm
Kỳ thanh toán của ứng dụng 30 ngày

Loại cước phí

Shopify có cả phí định kỳ và phí một lần. Hãy đảm bảo bạn hiểu rằng nhiều loại phí định kỳ hoặc phí một lần khác nhau có thể xuất hiện trên hóa đơn của bạn. Phí một lần, ví dụ phí bạn thanh toán để đăng ký miền hoặc mua chủ đề, xuất hiện trên hóa đơn riêng lẻ.

Các loại phí định kỳ

Hóa đơn hằng tháng của bạn có thể có các loại phí định kỳ sau đây:

Phí một lần

Bạn có thể nhận hóa đơn riêng cho các loại phí một lần sau:

Thuế

Nếu doanh nghiệp của bạn nằm tại vùng lãnh thổ của Canada hoặc Hoa Kỳ, đây là nơi Shopify có hiện diện của doanh nghiệp, luật pháp sẽ yêu cầu Shopify thu các loại thuế áp dụng cho gói đăng ký của bạn. Bạn cũng xem tính toán thuế theo vị trí của mình.

Bạn có thể thấy thuế trên một dòng riêng trong hóa đơn.

Xem Taxes (Thuế) để biết thêm thông tin.

Nếu tại vùng bạn sinh sống, Shopify phải tính thuế đối với mọi khoản phí tài khoản, những khoản phí này sẽ xuất hiện trong hóa đơn Shopify của bạn.

Giới thiệu về ngưỡng thanh toán

Ngoài thanh toán gói đăng ký hằng tháng, Shopify còn cấp hóa đơn suốt tháng theo ngưỡng thanh toán dựa trên gói đăng ký. Ngưỡng thanh toán là các giá trị bằng tiền sẽ bắt đầu quá trình thanh toán bất cứ khi nào chi phí của hoạt động tài khoản vượt quá số tiền ngưỡng của tài khoản.

Bạn nhận được hóa đơn bất cứ khi nào tổng phí giao dịch bên thứ ba và các loại cước phí chưa thanh toán khác của bạn vượt quá ngưỡng của tài khoản. Phí gói đăng ký hằng tháng được tính trong tổng lũy tích nhưng không được tính trong các hóa đơn đến ngưỡng.

Nếu bạn có bất kỳ khoản phí giao dịch bên thứ ba hoặc các khoản phí khác trong kỳ thanh toán hiện tại, ngưỡng của cửa hàng sẽ xuất hiện trong mục Kỳ thanh toán hiện tại trên trang Thanh toán của trang quản trị Shopify. Nếu bạn không có phí giao dịch hoặc cước phí, ngưỡng của cửa hàng sẽ không xuất hiện.

Nếu bạn đạt đến ngưỡng thanh toán và nhận được hóa đơn, bạn có thể tiếp tục mua nhãn vận chuyển đến khi tổng số tiền đạt đến 110% giá trị của ngưỡng. Bạn sẽ không được mua tiếp cho đến khi bạn thanh toán hóa đơn đã phát hành. Ví dụ: Nếu ngưỡng của bạn là 9.200.000 đồng và hoạt động tài khoản của bạn đạt 9.200.000 đồng thì bạn sẽ nhận được hóa đơn. Bạn vẫn có thể mua nhãn vận chuyển đến khi hoạt động tài khoản của bạn đạt 10.120.000 đồng (110% của 9.200.000 đồng) nhưng bạn chỉ có thể mua thêm nữa sau khi đã thanh toán hóa đơn trị giá 9.200.000 đồng.

Các khoản phí do ngưỡng thanh toán kích hoạt sẽ xuất hiện trong mục Kỳ thanh toán hiện tại của trang Thanh toán trong cài đặt trang quản trị Shopify.

Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba

Nếu cửa hàng của bạn sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba thì bạn có thể phải chịu phí giao dịch đối với các giao dịch của cửa hàng. Kết hợp với mọi khoản phí ứng dụng định kỳ hoặc các phí khác, điều này có thể dẫn đến việc cửa hàng của bạn được lập hóa đơn trước kỳ thanh toán gói đăng ký thông thường. Nghiên cứu các hướng dẫn sau để biết thời điểm bạn có thể nhận được hóa đơn từ Shopify:

 • Tài khoản của bạn được lập hóa đơn bất cứ khi nào tổng tiền phí giao dịch bên thứ ba và các khoản phí chưa trả khác vượt quá ngưỡng thanh toán của tài khoản.
 • Nếu tổng phí giao dịch bên thứ ba và các cước phí chưa trả khác dưới ngưỡng thanh toán, tài khoản của bạn sẽ được lập hóa đơn vào cuối thời hạn thanh toán 30 ngày. Nếu bạn thay đổi gói đăng ký Shopify của cửa hàng, bạn sẽ được lập hóa đơn cho các khoản chưa trả theo tỷ lệ đã sử dụng.

Bạn có thể xem ngưỡng thanh toán của cửa hàng trong mục Kỳ thanh toán hiện tại trên trang Thanh toán của trang quản trị Shopify.

Hóa đơn đầu tiên của bạn không bao gồm phí giao dịch bên thứ ba nhưng hóa đơn thứ hai bao gồm tất cả phí giao dịch bên thứ ba đã phát sinh tính đến thời điểm đó.

Shopify Payments

Nếu cửa hàng của bạn sử dụng Shopify Payments, mức phí xử lý thẻ tín dụng được tự động khấu trừ vào đơn hàng. Đối với các cước phí chưa trả khác, bao gồm phí định kỳ cho các ứng dụng đã cài đặt, bạn được lập hóa đơn khi tổng cước phí chưa trả vượt quá một trong những ngưỡng thanh toán của cửa hàng hoặc vào cuối kỳ thanh toán 30 ngày của bạn, tùy vào thời điểm nào xảy ra trước.

Bạn có thể xem ngưỡng thanh toán của cửa hàng trong mục Kỳ thanh toán hiện tại trên trang Thanh toán trong cài đặt trang quản trị Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí