Sätta upp Shopify Payments

Du kan aktivera Shopify Payments från sidan för betalningsleverantörer i Shopify-inställningarna. När du ställer in Shopify Payments behöver du följande information:

 • ditt person- eller företagsregistreringsnummer, eller identifierare, beroende på ditt land och din företagstyp
 • dina bankuppgifter

Beroende på din region kan det hända att det behövs ytterligare information för att konfigurera Shopify Payments. Se listan över krav för varje land som stöds.

När du har skapat Shopify Payments kan dina kunder göra kreditkortsbetalningar i din butik.

Kostnader för att använda Shopify Payments

Kostnaden för att använda Shopify Payments varierar beroende på din plan. Du kan sänka kortavgifterna genom att uppgradera din prenumeration med Shopify. Du kan se hela prissättningslistan för varje plan på Shopifys prissättningssida.

Utöver kortavgiften och prenumerationsavgifterna för din butiks Shopify-prenumerationsplan tillkommer inga månadsavgifter, inga dolda avgifter och inga startavgifter för Shopify Payments. När du använder Shopify Payments som din processor debiteras inga transaktionsavgifter från tredje part.

Om du bestämmer dig för att ändra din plan vid något tillfälle kommer dina kortavgifter för Shopify Payments att uppdateras. När du aktiverar Shopify Payments behöver du inte längre betala prenumerationens transaktionsavgifter som finns på Shopifys prissättningssida. De samma gäller om du använder Shopify Payments och byter till en annan betalningsprocessor. Då börjar du betala transaktionsavgiften för prenumerationen till Shopify. Dessa avgifter tillkommer utöver de avgifter som betalas till din nya tredjeparts betalningsprocessor.

De totala avgifterna för varje utbetalning och pågående transaktion visas i tabellen Transaktioner. Du kan antingen se informationen i din webbläsare eller exportera den till en CSV-fil.

Steg

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Betalningar > Visa utbetalningar.

 2. Klicka på Visa transaktioner.

 3. Klicka på Exportera.

 4. Markera det transaktionsintervall du vill exportera och vilken typ av CSV-fil du vill ha och klicka på Exportera saldotransaktioner.

CSV-filen kommer att innehålla följande information:

Transaction Date Datum och tid då transaktionen inträffade, inklusive tidszonen. Exempelvis:2017-06-20 11:26:40 -0400
Type Typ av transaktion. Exempel: justering eller återbetalning
Order Numret som hör samman med ordern.
Card Brand Den typ av kort som användes för transaktionen. Exempel: visa
Card Source Metoden med vilken kortet debiterades. Exempel:drogs (kort med magnetremsa)
Payout Status Transaktionens utbetalningsstatus. Exempel: väntande
Payout Date Datum för utbetalningen.
Available On Det datum då utbetalningen kommer att vara tillgänglig.
Amount Beloppet för transaktionen.
Fee Den avgift som tillämpas på transaktionen.
Net Skillnaden mellan belopp och avgift.

Sätta upp Shopify Payments

Innan du konfigurerar Shopify Payments bör du bestämma dig för din butiksvaluta. Din butiksvaluta är den valuta som används i din Shopify-administratör. Det är den valuta du prissätter dina produkter i och den valuta som används i dina rapporter. Du måste välja en butiksvaluta innan du gör din första försäljning. Om du behöver ändra din butiksvaluta efter att du har gjort din första försäljning, kontakta Shopify-support för att ändra din butiksvaluta.

Endast butiksägaren kan ändra betalningsleverantören.

Beroende på din region kan det hända att det behövs ytterligare information för att konfigurera Shopify Payments. Se listan över krav för varje land som stöds.

Steg:

 1. Aktivera Shopify Payments på ett av följande sätt:

  • Klicka på Slutför kontoinställningar i avsnittet Shopify Payments om du inte har ställt in en leverantör av kreditkortsbetalningar för ditt konto.
  • Klicka på Aktivera Shopify Payments i rutan Shopify Payments och sedan Aktivera Shopify Payments i dialogrutan om du har en annan leverantör av kreditkortsbetalningar aktiverad. Detta tar bort alla andra leverantörer av kreditkortsbetalningar från ditt konto.
 2. Ange de obligatoriska uppgifterna om din butik och din bankinformation och klicka sedan på Spara.

Såhär slutför du kontokonfigurationen

När du konfigurerar ett konto för Shopify Payments är det viktigt att formuläret är korrekt och fullständigt ifyllt för att minska risken för verifieringsproblem hos våra bankpartners framöver.

I avsnittet Företagsinformation väljer du företagstyp. I tillämpliga fall, lägg till ditt företagsnummer, organisationsnummer eller skatteregistreringsnummer (TIN) beroende på vilket land ditt företag är beläget i. Adressen i det här avsnittet ska vara den adress som finns på all företagsdokumentation som du har.

Om du ställer in Shopify Payments-kontot som AB eller ett INC behöver du fortfarande namn och födelsedatum för någon i företaget som anges under Personuppgifter. Detta är ett krav från våra bankpartners för verifieringsändamål.

Om du befinner dig i USA måste du konfigurera tvåstegsautentisering för att få utbetalningar. Utbetalningar kan komma att placeras i vänteläge om du inte har tvåstegsautentisering aktiverad på ditt Shopify-konto.

Förfrågan om ID, dokumentation och födelsedatum finns under avsnitt B1-3 i användarvillkoren för Shopify Payments. Bläddra längst ned på sidan och välj ditt land för att granska användarvillkoren i sin helhet.

Om du vill ha mer information om kraven på identitetsdokumentation och vilka dokument som accepteras för varje land, se kraven på personlig information för Shopify Payments

När du har ställt in Shopify Payments kan du konfigurera dina inställningar eller göra en testtransaktion i din butik.

Kontakta Shopify-supporten om du vill överföra äganderätten till ditt Shopify Payments-konto.

Krav på information för Shopify Payments

Som svar på regleringar i olika länder måste du tillhandahålla information om dig och ditt företag. Informationen samlas in för att hjälpa till att identifiera handlare som använder Shopify Payments, inklusive faktiska ägare till en viss företagsenhet. Syftet med att samla in denna information är att efterleva regleringskrav som är utformade för att förhindra penningtvätt, finansiering av terrorism och andra ekonomibrott.

Eftersom lokala regler och förordningar utvecklas kan Shopify och dess partners ta kontakt för att samla in ytterligare information om dig och ditt företag. Dessa standardgranskningar kan inträffa när som helst så länge ditt Shopify-konto är aktivt.

Vilken information Shopify måste samla in skiljer sig från land till land, men innefattar vanligtvis dokumentation om följande:

 • personen som skapar Shopify Payments-kontot
 • företaget som är kopplat till Shopify Payments-kontot.
 • de individer som slutligen äger eller kontrollerar företaget, vilket innefattar företagsägaren eller en högre chef med juridisk befogenhet att signera för företagets räkning

Dokument för verifiering av identitet och hemadress

Om din identitet inte kan verifieras med hjälp av den information som du angav vid tidpunkten för Shopify Payments-registrering, kan du bli uppmanad att tillhandahålla ytterligare dokumentation. För att verifiera en person på ett Shopify Payments-konto krävs två separata dokument:

 • ett dokument som fungerar som identitetsbevis
 • ett dokument som fungerar som bevis på hemadress

Du kan inte använda samma dokument som både identitetsbevis och bevis på hemadress.

Dokument för identitetsbevis kräver följande:

 • Dokument måste laddas upp i fyrfärg. Till exempel accepteras inte svartvita inskanningar.
 • Dokument måste vara giltiga och inte utgångna.
 • Dokument måste vara tydliga och tillräckligt stora för att kunna läsas.
 • Fotokopior av identitetshandlingar accepteras inte.
 • Fullständiga dokument måste laddas upp. Ett fullständigt dokument innehåller följande:

  • både fram- och baksidan av ett körkort eller identitetskort
  • hela sidan med personuppgifter från ett pass
 • Dokument kan laddas upp i .png- eller .jpg-format. Foton och färgskanningar godkänns.

Se den fullständiga listan över godkända dokumenttyper för varje land för mer information.

Dokument för bevis på hemadress kräver följande:

 • Dokument måste vara tydliga och tillräckligt stora för att kunna läsas.
 • Dokument måste vara daterade inom de senaste sex månaderna.
 • Dokumenten måste vara fullständiga. Ett fullständigt dokument innehåller följande:

  • hela dokumentsidan
  • personens fullständiga namn och adress, som är tydligt angivna och läsbara
 • Dokument kan laddas upp i .png-, .jpg- eller .pdf-format.

Se den fullständiga listan över godkända dokumenttyper för varje land för mer information.

Dokument för företagsverifiering

Om ditt företag inte kan verifieras med hjälp av den information som du angav vid tidpunkten för Shopify Payments-registrering, kan ytterligare dokumentation krävas. De dokument du tillhandahåller måste innehålla företagsnamn, företagsadress och företagsregistreringsnummer eller momsregistreringsnummer.

För företagsverifiering ska du ladda upp din officiella federala företagsregistreringshandling, om tillgängligt, som innehåller ditt federala skatteregistreringsnummer.

Företagshandlingar kräver följande:

 • Dokument måste vara tydliga och tillräckligt stora för att kunna läsas.
 • Dokumenten måste vara giltiga och representera aktuell registrering.
 • Fullständiga dokument måste laddas upp. Ett fullständigt dokument innehåller följande:

  • fullständigt företagsnamn, företagsadress och antingen momsregistreringsnummer ELLER företagsregistreringsnummer för den registrerade enheten är tydligt angivna och läsbara
  • alla sidor i ett flersidigt dokument. Ladda upp en PDF som innehåller alla relevanta sidor
 • Dokument kan laddas upp i .pdf-format.

Se den fullständiga listan över godkända dokumenttyper för varje land för mer information.

Information om ägande

Företag som är registrerade i Irland måste tillhandahålla information om faktiskt ägande. Informationen ska vara korrekt och aktuell. För mer information, se informationen om det verkliga ägandet för Irland.

Ladda upp dina verifieringsdokument

På grund av att den personliga informationen i de begärda verifieringsdokumenten är känslig accepteras endast dokument som laddas upp via säkra banners i din Shopify-administratör. Dokument som skickas via e-post eller chatt redigeras av säkerhets- och sekretesskäl och går inte att använda.

Granskningsprocess för dokument

Uppladdningar av dokument för identitet, adress och bevis på juridisk enhet måste granskas och matchas med informationen på ditt Shopify Payments-konto innan ditt företag kan verifieras fullt ut.

Det kan ta upp till 3 arbetsdagar att genomföra granskningar. Under granskningsprocessen kan dina utbetalningar komma att parkeras tills din information har verifierats, men vanligtvis förblir din butik öppen och kunder kan fortfarande köpa dina produkter. När din information har verifierats upphör alla parkerade utbetalningar eller behandlingar på ditt konto automatiskt.

Manuell granskningsprocess för betalningsmetod

Vissa betalningsmetoder för Shopify Payments måste godkännas innan du kan använda dem. När du aktiverar Shopify Payments startar godkännandeprocessen för tillämpliga lokala betalningsmetoder och kreditkort automatiskt. En betalningsmetod står kvar i "manuell granskning"-status medan din ansökan granskas. Om din ansökan godkänns kan du börja använda betalningsmetoden.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis