Sätta upp Shopify Payments

Du kan aktivera Shopify Payments från sidan Betalningar i Shopify-inställningarna.Innan du ställer in Shopify Payments bör du granska dina behörigheter och bankkontokrav.

Den information som krävs för att slutföra konfigurationen av ditt Shopify Payments-konto beror på det land där din butik är baserad. Se listan över krav för varje land som stöds.

När du har konfigurerat Shopify Payments kan dina kunder göra betalningar i din butik med både kredit- och betalkort som har ett CVV-nummer.

Kostnader för att använda Shopify Payments

Kostnaden för att använda Shopify Payments varierar beroende på din plan. Du kan sänka kortavgifterna genom att uppgradera din prenumeration med Shopify. Du kan se hela prissättningslistan för varje plan på Shopifys prissättningssida.

Utöver kortavgiften och prenumerationsavgifterna för din butiks Shopify-prenumerationsplan tillkommer inga månadsavgifter, inga dolda avgifter och inga startavgifter för Shopify Payments. När du använder Shopify Payments som din processor debiteras inga transaktionsavgifter från tredje part.

Om du bestämmer dig för att ändra din plan vid något tillfälle kommer din kortavgift för Shopify Payments att uppdateras. När du aktiverar Shopify Payments behöver du inte längre betala prenumerationens transaktionsavgifter som finns på Shopifys prissättningssida. Det samma gäller om du använder Shopify Payments och byter till en annan betalningsprocessor. Då börjar du betala transaktionsavgiften för prenumerationen till Shopify. Dessa avgifter tillkommer utöver de avgifter som betalas till din nya tredjeparts-betalningsprocessor.

När du har ställt in Shopify Payments och börjat få beställningsbetalningar med Shopify Payments kan du exportera dina transaktioner för att spåra dina avgifter.Läs mer om hur du exporterar dina transaktioner.

Ställa in Shopify Payments

Innan du konfigurerar Shopify Payments bör du bestämma dig för din butiksvaluta. Din butiksvaluta är den valuta som används i din Shopify-administratör. Det är den valuta du prissätter dina produkter i och den valuta som används i dina rapporter. Du måste välja en butiksvaluta innan du gör din första försäljning. Om du behöver ändra butiksvaluta efter att du har gjort din första försäljning så ska du kontakta Shopify-supporten för att ändra butiksvalutan.

Endast butiksägaren kan ändra betalningsleverantören.

Den information som krävs för att slutföra konfigurationen av ditt Shopify Payments-konto beror på det land där din butik är baserad. Se listan över krav för varje land som stöds.

Steg:

Såhär slutför du kontokonfigurationen

När du konfigurerar ett konto för Shopify Payments är det viktigt att formuläret är korrekt och fullständigt ifyllt för att minska risken för verifieringsproblem hos våra bankpartners framöver.

I avsnittet Företagsinformation väljer du företagstyp. I tillämpliga fall, lägg till i ditt företagsnummer, EIN eller Skatteidentifikationsnummer (Taxpayer Identification Number, TIN) beroende på vilket land ditt företag är beläget i. Adressen i det här avsnittet bör vara den adress som listas i all din företagsregistreringsdokumentation. Om du inte har ett registrerat företag med ett nummer kan det vara mer lämpligt för dig att välja företagstypen individuell/enskild innehavare.

Om du konfigurerar ditt Shopify Payments-konto som ett registrerat företag eller någon annan företagstyp än en individuell/enskild innehavare behöver du fortfarande ange personuppgifter för en kontorepresentant. Kontorepresentanten måste vara en ägare, en högre chef eller styrelseledamot som har en betydande kontroll över företaget och som har möjlighet att juridiskt binda företaget till Shopify Payments användarvillkor. Detta är ett krav från våra bankpartner, för verifieringsändamål.

Om du befinner dig i USA måste du konfigurera tvåstegsautentisering för att få utbetalningar. Utbetalningar kan komma att placeras i vänteläge om du inte har tvåstegsautentisering aktiverad på ditt Shopify-konto.

Se kraven på personuppgifter för Shopify Payments för mer information om kraven på identitetsdokumentation och vilka dokument som accepteras för varje land.

Eventuella förfrågningar om personlig informationsdokumentation listas under avsnitt B1-3 i Shopify Payments användarvillkor. Längst ner på sidan kan du välja land och se våra användarvillkor i sin helhet.

När du har ställt in Shopify Payments kan du konfigurera dina inställningar eller göra en testtransaktion i din butik.

Kontakta Shopify-supporten om du vill överföra äganderätten till ditt Shopify Payments-konto.

Informationskrav för Shopify Payments

Som svar på regleringar i olika länder måste du tillhandahålla information om dig och ditt företag. Informationen samlas in för att hjälpa till att identifiera handlare som använder Shopify Payments, inklusive faktiska ägare till en viss företagsenhet. Syftet med att samla in denna information är att efterleva regleringskrav som är utformade för att förhindra penningtvätt, finansiering av terrorism och andra ekonomibrott.

Eftersom lokala regler och förordningar utvecklas kan Shopify och dess partners kontakta dig för att hämta in ytterligare information om dig och ditt företag. Dessa standardgranskningar kan inträffa när som helst så länge ditt Shopify Payments-konto är aktivt.

Vilken information Shopify måste samla in skiljer sig från land till land, men innefattar vanligtvis information om följande:

 • personen som skapar Shopify Payments-kontot
 • företaget som är kopplat till Shopify Payments-kontot
 • de individer som slutligen äger eller kontrollerar företaget, vilket innefattar företagsägaren eller en högre chef med juridisk befogenhet att signera för företagets räkning

För att underlätta verifieringsprocessen när du tillhandahåller dokument som bevis, se till att din dokumentation är:

 • är tydlig och tillräckligt stor för att läsas
 • är korrekt och giltigt
 • är uppdaterat med det senaste datumet som är möjligt
 • är komplett med alla detaljer synliga
 • fri från felaktiga uppgifter och skrivfel
 • matchar den angivna informationen

Dokument för verifiering av identitet och hemadress

Om din identitet inte kan verifieras med hjälp av den information som du angav vid tidpunkten för Shopify Payments-registreringen, kan du bli uppmanad att tillhandahålla ytterligare dokumentation. Två separata dokument krävs för verifiering av en person med ett Shopify Payments-konto:

 • ett dokument som fungerar som identitetsbevis
 • ett dokument som fungerar som bevis på hemadress

Du kan inte använda samma dokument som både identitetsbevis och bevis på hemadress.

Se till att följande när du laddar upp identitetsbevis:

 • Dokument måste laddas upp i fullfärg. Skanningar, fotokopior och svartvita bilder accepteras inte.
 • Dokument måste vara giltiga och inte utgångna.
 • Dokument måste vara tydliga och tillräckligt stora för att kunna läsas.
 • Fotokopior av identitetshandlingar accepteras inte.
 • Fullständiga dokument måste laddas upp. Ett fullständigt dokument innehåller följande:

  • både fram- och baksidan av ett körkort eller identitetskort som separata bilder
  • hela sidan med personuppgifter från ett pass
 • Dokument kan laddas upp i .png- eller .jpg- format.

Dokument för bevis på hemadress kräver följande:

 • Dokument måste vara tydliga och tillräckligt stora för att vara läsbara. Ingen information för skrivas över eller döljas.
 • Dokument måste vara daterade inom de senaste tre till sex månaderna, beroende på Shopify Payments krav för ditt land.
 • Dokumenten måste vara fullständiga. Ett fullständigt dokument innehåller följande:

  • hela dokumentsidan
  • personens fullständiga namn och adress, som är tydligt angivna och läsbara
 • Dokument kan laddas upp i .png-, .jpg- eller .pdf-format.

För mer information om uppgifter och dokumentkrav, se den fullständiga listan över godkända dokumenttyper för varje land.

Dokument för företagsverifiering

Om ditt företag inte kan verifieras med hjälp av den information som du angav vid tidpunkten för Shopify Payments-registrering, kan ytterligare dokumentation krävas. De dokument du tillhandahåller måste innehålla företagsnamn, företagsadress och företagsregistreringsnummer eller momsregistreringsnummer.

För företagsverifiering ska du ladda upp din officiella federala företagsregistreringshandling, om tillgängligt, som innehåller ditt federala skatteregistreringsnummer.

Företagshandlingar kräver följande:

 • Dokument måste vara tydliga och tillräckligt stora för att kunna läsas.
 • Dokumenten måste vara giltiga och representera aktuell registrering.
 • Fullständiga dokument måste laddas upp. Ett fullständigt dokument innehåller följande:

  • fullständigt företagsnamn, företagsadress och antingen momsregistreringsnummer ELLER företagsregistreringsnummer är tydligt angivna och läsbara
  • alla sidor i ett flersidigt dokument. Ladda upp en PDF som innehåller alla relevanta sidor
 • Dokument kan laddas upp i formaten .png, .jpg eller .pdf .

Se den fullständiga listan över godkända dokumenttyper för varje land för mer information.

Information om ägande

Företag som är registrerade i Irland måste tillhandahålla information om faktiskt ägande. Informationen ska vara korrekt och aktuell. För mer information, se informationen om det verkliga ägandet för Irland.

Ladda upp dina verifieringsdokument

På grund av att den personliga informationen i de begärda verifieringsdokumenten är känslig accepteras endast dokument som laddas upp via säkra banners i din Shopify-administratör. Dokument som skickas via e-post eller chatt redigeras av säkerhets- och sekretesskäl och går inte att använda.

Granskningsprocess för dokument

Uppladdningar av dokument för identitet, adress och bevis på juridisk enhet måste granskas och matchas med informationen på ditt Shopify Payments-konto innan ditt företag kan verifieras fullt ut.

Under granskningsprocessen kan dina utbetalningar försättas i vänteläge tills dess att din information är verifierad, men vanligtvis förblir din butik öppen och kunderna kan fortfarande köpa dina produkter. Om du har laddat upp dokument som uppfyller kraven och sedan får ett meddelande om att din information inte verifierats ska du kontakta Shopify-supporten.

Läs mer om spärrade konton.

Manuell granskningsprocess för betalningsmetod

Vissa lokala betalningsmetoder för Shopify Payments måste godkännas innan du kan använda dem. När du aktiverar Shopify Payments startar godkännandeprocessen för tillämpliga lokala betalningsmetoder automatiskt. Status för en betalningsmetod förblir "manuell granskning" under granskningsprocessen. Om din ansökan godkänns kan du och dina kunder börja använda betalningsmetoden.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis