Hantera chargebacks och utredningar

Obs! Shopify Payments är endast tillgängligt för butiker i vissa länder. Se Kan jag använda Shopify Payments? om du vill ha en lista över de länder som stöds.

När du får en chargeback eller utredning för en order som gjorts med Shopify Payments så kommer Shopify att samla in bevis och skicka det till kreditkortsföretaget på förfallodagen. Innan Shopify skickar svaret kan du lägga till ytterligare bevis i Shopify admin. Efter det att bevisen har lämnats in kommer chargebacken eller utredningen att lösas inom 120 dagar.

Obs! Du måste använda Shopify Payments för att kunna hantera dina chargebacks och utredningar i Shopify admin.

Visa och lägg till bevis för en chargeback

Steg:

Den typ av bevis som du bör lägga till beror på orsaken till chargebacken.

Visa alla chargebacks och utredningar

 1. Från din Shopify-admin går du till Ordrar.

 2. Klicka på Filtrera order.

 3. Välj Chargeback- och utredningsstatus från rullgardinsmenyn Välj ett filter...:

  Välj Chargeback- och utredningsstatus från rullgardinsmenyn

 4. Välj öppna från rullgardinsmenyn Välj ett värde...:

  Välj öppna chargebacks och utredningar från rullgardinsmenyn

 5. Klicka på Lägg till filter.

Du får se en lista över alla order med chargebacks eller utredningar som Shopify ännu inte har skickat till kreditkortsföretaget.

Chargeback-status

Statusen för en chargeback eller utredning förklarar vilken del av processen den är i. En chargeback eller utredning kan ha ha följande status:

 • öppen: Shopify har ännu inte skickat svaret. Du kan fortfarande lägga till bevis till svaret.
 • skickad: Kreditkortsföretaget granskar bevisen och fattar ett beslut angående chargebacken eller utredningen.
 • vunnen: Du vann chargebacken.
 • förlorad: Du förlorade chargebacken.

Svar på chargeback

Din bästa möjlighet att ta igen förlorad försäljning från chargebacks är att använda svar på chargeback som utarbetats av Shopify för varje order som påverkas. Du kan lägga till ytterligare bevis direkt till Shopify, och sedan skickar Shopify uppgifterna till kreditkortsföretaget.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis