Hantera chargebacks och utredningar

Obs! Shopify Payments är endast tillgängligt för butiker i vissa länder. Se Kan jag använda Shopify Payments? om du vill ha en lista över de länder som stöds.

När du får en chargeback eller utredning om en order som gjorts med Shopify Payments samlar Shopify bevis och skickar den till kreditkortsföretaget på förfallodagen. Innan Shopify skickar svaret kan du lägga till ytterligare bevis i Shopify admin. Efter det att bevisen har lämnats in kommer chargeback eller utredning att lösas inom 120 dagar.

Chargebacks beslutas av kortinnehavarens bank. Shopify kan inte påverka eller ändra beslutet. Shopify kan hjälpa dig genom att tillhandahålla information för att bestrida chargebacks. Se avsnittet om chargebacks för mer information.

Obs! Du måste använda Shopify Payments för att kunna hantera dina chargebacks och utredningar i Shopify admin.

Visa och lägg till bevis för en chargeback

Steg:

Den typ av bevis som du bör lägga till beror på orsaken till chargebacken.

Visa alla chargebacks och utredningar

  1. Från din Shopify admin, gå till ordrar.

  2. Klicka på Filtrera order.

  3. Välj Chargeback- och utredningsstatus från rullgardinsmenyn Välj ett filter....

  4. Välj öppna från rullgardinsmenyn Välj ett värde....

  5. Klicka på Lägg till filter.

Du ser en lista över alla beställningar med chargeback eller förfrågningar som Shopify inte har skickat till kreditkortsföretaget än.

Chargeback-status

Statusen för en chargeback eller utredning förklarar vilken del av processen den är i. En chargeback eller utredning kan ha ha följande status:

  • öppen: Shopify har ännu inte skickat svaret. Du kan fortfarande lägga till bevis till svaret.
  • skickad: Kreditkortsföretaget granskar bevisen och fattar ett beslut angående chargebacken eller utredningen.
  • vunnen: Du vann chargebacken.
  • förlorad: Du förlorade chargebacken.

Svar på chargeback

Din bästa möjlighet att ta igen förlorad försäljning från chargebacks är att använda svar på chargeback som utarbetats av Shopify för varje order som påverkas. Du kan lägga till ytterligare bevis direkt till Shopify, och sedan skickar Shopify uppgifterna till kreditkortsföretaget.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis