När ett Shopify Payments-konto är parkerat

När du har ställt in ditt Shopify Payments-konto kan det hända att du får ett meddelande i din Shopify-administratör eller ett e-postmeddelande från Shopify som indikerar att ditt Shopify Payments-konto är parkerat. Administratörens anvisningar kan innehålla information som är specifik för din butik eller så kan de be dig att kontakta Shopify-supporten. Endast kontoägaren har åtkomst till specifika kontouppgifter.

Den bästa informationskällan för att lösa problemet är administratörens anvisningar eller det e-postmeddelande som skickas till kontoägaren. Det är viktigt att följa eventuella anvisningar i e-postmeddelanden eller administratören för att lösa problemet så snabbt som möjligt. Du kan kontakta Shopify-supporten om informationen är bristfällig.

Varför är mitt konto försatt i vänteläge?

Konton försätts i vänteläge av olika anledningar och är kontospecifika. Shopify Payments-konton omfattas av standardgranskningar under kontots hela livstid.

Vissa möjliga orsaker till att ett konto försätts i vänteläge är relaterade till informationskrav, felaktiga bankkontouppgifter och problem med produktbehörighet.

Du kan läsa mer om varje lands specifika användarvillkor för Shopify Payments och Shopifys policy för godtagbar användning.

Varför blir mitt konto försatt i vänteläge efter det att jag redan har börjat få beställningar?

Varje butik som skapar ett konto på Shopify Payments är juridiskt sett föremål för den standardgranskningsprocess som föreligger under kontots hela livstid.

När du har avslutat den initiala konfigureringen av ditt Shopify Payments-konto kan du direkt använda det för att acceptera betalningar. Om Shopifys bankpartners däremot behöver mer information om ditt företag, kommer ditt Shopify Payments-konto försättas i vänteläge tills dess att dina uppgifter kan verifieras.

Jag är en medarbetare för kontot. Kan jag upphäva vänteläget?

Nej. Endast kontoägaren har behörighet att få tillgång till kontouppgifter för Shopify Payments och är därför är den ende som kan upphäva kontots vänteläge. Medarbetare kan stöta på en generisk administratörsuppmaning eller ett e-postmeddelande som hänvisar till att kontakta kontoägaren.

Jag är kontoägare men kan inte hitta ett e-postmeddelande om att kontot är parkerat

Om du inte hittar ett e-postmeddelande i din inkorg, kontrollera din skräppost. E-postmeddelandet skickas till den e-postadress för kontoägaren som listas i din Shopify-administratör. För att bekräfta vilken e-postadress som är kontoägarens e-postadress, gå till Inställningar > Användare och behörigheter och klicka på namnet under Butiksägare. E-postadressen listas under namnet på sidan Butiksprofil.

Om du är säker på att du inte erhållit ett e-postmeddelande om vänteläget ska du kontakta Shopify-supporten för nästa steg.

Hur vet jag om ett e-postmeddelande från Shopify är legitimt?

Läs mer om hur du skyddar ditt konto mot nätfiske, vishing och smishing innan du klickar på länkar i ett e-postmeddelande, eller lämnar ut din företagsinformation och bankinformation till någon.

Kan mina kunder fortfarande betala i kassan medan mina utbetalningar är försatta i vänteläge?

Det beror på. I de flesta fall kan dina kunder fortfarande betala i kassan om dina utbetalningar är försatta i vänteläge. Du kommer dock inte få betalt för ordern förrän vänteläget har upphävts. I vissa fall kan din butik inte acceptera nya beställningar. För att bekräfta huruvida din kassa påverkas, på till antingen bannern i din Shopify-administratör eller ett e-postmeddelande som skickats till kontoägaren.

Hur kan jag fortsätta ta emot utbetalningar?

Det snabbaste sättet att upphäva vänteläget för ditt Shopify Payments-konto och fortsätta erhålla utbetalningar är att tillhandahålla all information som begärts och att direkt svara på e-postmeddelanden från Shopify.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis